מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

לכבוד הועדה למינוי שופטים                                                              2.05.03

 

מר' לפיד, שר המשפטים,                                                                    מזכירות הועדה

יו"ר הוועדה למינוי שופטים                                                                לבחירת שופטים

משפטן בהשכלתו,                                                                              בפקס' 6513191 - 02

עיתונאי במקצועו.                                                                              ו\או   6285438 - 02

 

חברי הוועדה

א' ברק, הנשיא לבימ"ש עליון                                                         בפקס' 6759703- 02

מיכאל איתן, ח"כ, יו"ר וועדת חוקה                                                בפקס' 6753199 - 02

שאול יהלום, חבר כנסת

דליה איציק, חברת כנסת

 

(כאן אשלים את יתרת שמות חברי הוועדה ומספרי הפקס' שלהם.)

 

הנדון.    בקשת תם, חברי הוועדה, אל תיתנו יד להונות את הציבור,

 

1.         כאמור בסעיף 7(ב) בחוק בימ"ש נקבעה סמכות הגשת רשימת המבקשים להתמנות כשופטים לוועדה, רשאים הם, שר המשפטים ו\או הנשיא לבימ"ש עליון ו\או שלושה מבין חברי הוועדה כאחד, הינו כל השלושה סבורים פה אחד כי תנאי הסף נתקיימו.

 

2.         לי כמבקש ו\או שואל שאלת תם, אין ידיעה מי מכם עומד אחרי הרשימה שפורסמה לציבור ביום1.05.03   זו פורסמה גם באגף דוברת בימ"ש באתר ביהמ"ש.

 

3.         עיון קל ברשימה שבאתר והכרות של חלק מהעומדים אחרי אותם שמות המועמדים מעלה שאלת תם במוחי, מוח של "פועל בניין" לי, אך הגיון ברי זה כבן אנוש ריאלי.

 

4.         ברשימה זו רואה אני את שמו של הרשם עודד גרשון מביהמ"ש המחוזי בחיפה, את שמו ראיתי גם ברשימה הקודמת שפורסמה, לי ידוע כי גם קודם לכן ביקש זה להתמנות לשופט מחוזי מספר פעמים, אציין, הנכבד שימש בעבר שופט בפועל בבימ"ש מחוזי.

 

5.         אין עוררן, זה הרשם הנכבד לא זכה לקנות את מעמד כשופט של מינוי, כהמשך של מעמדו כשופט בפועל, עובדה זו אמורה להדליק נורה אדומה (מושג משפטי) אצלכם, בעבר לא היה זה ראוי לשמש שופט במינוי של ביהמ"ש המחוזי והיום כן ? מה השתנה ?.

 

6.         בהמשך רשימה זו רואה אני עוד שמות שחזרו על עצמם אותם אני זוכר במפורש, כך אלה המבקשים להתמנות לבית משפט המחוזי בחיפה, הם שופטים מהשלום בחיפה, רון סוקול, חנה הורביץ, ברכה בר-זיו, רפאל חרסונסקי אולי גם הנכבד שפירא רון.

 

7.         מרשימת מבקשים המינוי לבימ"ש מחוזי בתל אביב נראות יהודית שיצר וברוש שרה, אין בלבי ספק שהן כיכבו גם ברשימה לוועדה שהתכנסה קדמה לוועדה זו.

 

8.         לי בגישתי ניראה תמוה כיצד שמו של מבקש שנדחה בעבר חוזר פעם נוספת לוועדה, ברשמה שהוגשה לוועדה בידי הרשאים בחוק, השר, הנשיא בעליון ושלושה כאחד.

 

9.         תמוה בעיניי שברשימה יש מועמדת המבקשת להתמנות בעת ובעונה אחת בשלושה בימ"ש שונים, זו הרשמת מגי כהן ועו"ד שמואלי המבקשת להתמנות בשני בימ"ש.

 

10.       נשאל, כיצד סבור אדם (כאן אילו נשים) בחוצפתו להבטחת מינוי בהגשת שלושה ו\או שתי בקשות למינוי, במקביל, היה ו(ת)ימעד באחד יכול(ה) ה(י)וא אולי לזכות באחר.

 

11.       אציין לדעתי, פסול בהגשת שתי הצעות ו\או יותר מאחת ו\או קבלת הצעות רבות של מועמד אחד, אין ספק בלבי שהוועדה אמורה לבחון את המבקש כשופט ממש. אסור שבחינת שופט תהיה שונה בין מחוז למחוז ו\או בין עיר מחוז לעיר שדה (פריפריה).

 

12.       חברי הוועדה ו\או חבר בודד מתבקשים \ מתבקש להחזיר את הרשימה, זו שפורסמה ברבים (1.5.03) של המבקשים להתמנות לשופטי ביהמ"ש השונים, לדרוש את הסבר כיצד הרשאים מימשו זכותם בחוק וערכו רשימה פסולה ו\או מטעה וועדת של מינוים.

 

13.       לדעתי, הצעות כפולה ו\או חוזרות ונשנות מטעם מעמד אינה יכולה לעמוד על כנה,  בפרט לאחר קבלת דו"ח וועדת זמיר בעניין מינוי שופטים שקיבל שר המשפטים. אין מינוי שופט דומה לבחינה חוזרת לקבלת רישיון נהיגה ברכב, כאן אמורה הוועדה ו\או וועדת משנה לשקף גם את הליכות ו\או נפשו של מועמד לשיפוט, שיקוף שאמור להיות אחיד וזהה לשופט בימ"ש, ללא הבחנה בין מקום שיפוט בעיר מחוז לשדה.

 

14.       לאור שנכתב לעיל, מתבקשים חברי הוועדה ו\או חבר בודד לדרוש ממגישי הצעות זו להסיר מרשימה המבקשים, את שנכלל בעבר ברשימה כזו לכהונת של שופט, בוועדה קודמת למינוי שופטים, לא זכו הם למיוני בהיותם מתחת לרמה הנדרשת ו\או להסיר מועמדות כפולה ו\או משולשת, להגדירו למינוי מגדר בבימ"ש, מראש של כשופט בבימ"ש באחת הרמות.

 

15.       בפועל מינוי מועמד שנידחה בעבר הינה ירידה ברמת היושבים על כיסא השיפוט, ו\או בחירת שופט למקום אחד מתוך אפשרויות אחדות, אינה עמודת באמות מידת מבחן זהות "דמות השופט" בין אזור לאזור, באחד אינו ראוי ובשני ראוי הוא.

 

16.       הודעתי זו משוגרת בעוד מועד לכל חברי הוועדה, אישית למקום שאמור הוא (היא) לשהות זמן רב לפני כינוס הוועדה, כדי למנוע צורך בדיון לחוקיות של רשימת המועמדים למשרת שופטים ובפרט לשיפוט בבימ"ש מחוזי, הוא בימ"ש המרכזי לערעורים, אין הוא בית ספר לשופטים, כפי שיכול להיות (אולי) בימ"ש שלום הנתון לביקורת (אולי) בשתי ערכאות נוספות, ערכאות עמוסות הן מעבר לכל הגיון, היושבות לרוב במותב.

 

17.       שכר היושב בבימ"ש מחוזי הינו שכר גבוה, בדיון בפני מותב ערכו פי שלוש, זה מקורו מכיס משלם המיסים, אין מערכת זו יצרנית הניזונה מעצמה, פרט לאגרות מופרזות.

 

18.       דעו חברי הוועדה, הודעתי זו תישלח במקביל לנשיאי ביהמ"ש מחוזים ולתקשורת. למען ידעה הציבור ובעוד מועד שנודע לכם חברי הוועדה (החדשים), יש כאלה שבעבר לא זכו למעמד שופט מחוזי (בפרט) אצל הוועדה הקודמת, אלה חזרו לוועדה זו שלא בדין, אולי תוך כדי שינוי (על הנייר) של נתונים מטעמם כדי להראות ראויים למשרה.

 

19.       לסיים, אציין, בין המועמדים ברשימה השופט רון סוקול זה הנכבד הינה מחותן של המשנה לנשיא בעליון, השופט ת' אור, זה האוחז השיא גינס עולמי, במשפחתו כיום שלושה שופטים, הוא הנכבד בעליון, אישתו (השנייה) שופטת מחוזית וחתנו משמש כשש שנים שופט שלום (בחיפה) מבקש גם הוא לשמש שופט בבימ"ש מחוזי, כל זאת בעת שעל שולחן הכנסת הצעת חוק לסייג למינוי בן משפחה נוסף, למשרת שופט.

 

 

 

                                                                                                בכבוד רב, שאולי בר נוי

                                                                                                רח' חפצי-בה 44, ק' חיים

 

 

Hit Counter