מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

השופטים נגד ביקורת
בינתיים הם מצליחים לדלג בין הטיפות
רונית ורדי
06/06/2002 13:12:00


 

 
שופטי בית-המשפט העליון תיאודור אור ומישאל חשין פנו השבוע לח"כ יוסף פריצקי (שינוי), כדי שיעכב את הצעת החוק שיזם למינוי נציב תלונות נגד שופטים. השופטים הסבירו שאם ימונה אומבודסמן, שיפרסם מדי שנה דוח מקיף בעניין התלונות נגד שופטים, עלול מעמדם הציבורי להיפגע, וגורמים פוליטיים המבקרים את בתי-המשפט עלולים לעשות בו שימוש לרעה. פריצקי נענה לבקשתם, ודחה את המשך הדיון בהצעתו.

הדחייה הזו מצטרפת לדחיית פרסום תוצאות משוב השופטים שערכה לשכת עורכי-הדין. אלא שבמאמץ לעכב את פרסום תוצאות המשוב, טענו השופטים כי הם דווקא מתכוונים למנות אומבודסמן לטפל בתלונות נגדם. בקרוב, הסבירה מערכת בתי-המשפט ללשכת עורכי-הדין, נסיים ליישם את מסקנות הוועדה בראשות השופטת יהודית צור.

הוועדה הזו המליצה, נזכיר, למנות "ממונה על פניות הציבור. נושא משרה זה יהיה בעל כישורים להתמנות לשופט, ותפקידו יהיה לבדוק תלונות המופנות כלפי מערכת השפיטה בכל הנוגע לעניינים המנהליים הקשורים בהליך השיפוטי. לדעתנו, ממונה זה יכול לשמש גם כתובת לתלונות המכוונות כלפי השופטים עצמם, בעניינים שאינם ניתנים לביקורת על ערכאת ערעור".

חלפו שנים. ההמלצות טרם יושמו. תוצאות המשוב עוכבו. ועכשיו גם החוק למינוי נציב תלונות ירד מעל סדר-היום.


 

 

Hit Counter