מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 
השופט אור פורש ורוצה מיליון שקל

 

לקראת פרישתו הקרובה של השופט העליון תיאודור אור הופתעו באוצר: כבוד השופט מבקש אישור חריג לפדיון 366 ימי חופשה – אף שמותר לו לפדות רק 175 יום. העלות: קרוב למיליון שקל. דוברת בתי המשפט: הוא לא יכול היה לנצל את ימי החופשה משום שכיהן כיו"ר ועדת חקירה ממלכתית
גד ליאור אתר

המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט תיאודור אור, מבקש לפדות 366 ימי חופשה שאותם לא ניצל בשנים האחרונות. באוצר אומרים כי מעולם לא היה שופט שביקש לפדות מספר כה גדול של ימי חופשה, וכי קלושים הסיכויים שיעתרו לבקשה במלואה, שכן היא חורגת מהנהלים.

 

השופט תיאודור אור יסיים את כהונתו בבית המשפט העליון ב-18 במרץ. לקראת פרישתו, בתום שנות שיפוט ארוכות, פנה אור – באמצעות עו"ד נורית אלשטיין מלשכתו של היועץ המשפטי לממשלה – למשרד האוצר בבקשה לפדות את ימי החופשה שצבר. במכתב שכתבה עו"ד אלשטיין נאמר כי אור צבר 366 ימי חופשה, וכי לא פדה אותם. בתגובה לשאלות שהפנו אליה בפרשה זאת הודתה הדוברת של הנהלת בתי המשפט כי השופט אור רשאי לפדות רק 175 ימי חופשה, ולכן בקשתו כוללת בקשה לפדיון של 191 ימי חופשה מעבר למקובל.

 

ראוי לציין כי לעובדי מדינה מותר לפדות רק 55 ימי חופשה שצברו, אולם לשופטים כבר אושר בעבר פדיון של 175 ימי חופשה.

שכרו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון הוא כ-55 אלף שקלים ברוטו בחודש. בשנה יש רק כ-260 ימי עבודה (לפי חמישה ימי עבודה בשבוע), ומכאן שהשופט אור מבקש למעשה לפדות כ- 17 חודשי עבודה, ששוויים מגיע לכמיליון שקלים.

 

כזכור, לפני פחות משנתיים החזיר נגיד בנק ישראל לשעבר, פרופ' יעקב פרנקל, 238 אלף שקל לקופת בנק ישראל לאחר שהתפרסם כי קיבל סכום גבוה זה כפדיון ימי חופשה. הדבר עורר ביקורת ציבורית נוקבת, וזו שכנעה את פרופ' פרנקל להחזיר את כל הסכום לבנק ישראל.

 

תגובתה המלאה של דוברת הנהלת בתי המשפט, תמר פול כהן, לפרשה: "במשך שלוש שנים, כאשר השופט תיאודור אור ישב בראש ועדת החקירה הממלכתית ("ועדת אור" לבדיקת אירועי אוקטובר 2000 ביישובים הערביים - ג"ל), הוא לא יצא אפילו ליום חופשה אחד. לשופטים יש מכסה של 175 ימי חופשה, שמותר להם לפדות, ושופטים כבר קיבלו בעבר פדיון כזה של ימי חופשה. השופט אור ביקש עוד 191 יום, ובסך הכל פדיון של 366 ימי שבתון שלא ניצל. כאמור, המכסה הרגילה עבור שופטים היא 175 ימי חופשה, ולא 55 ימי חופשה בלבד כמו לשאר עובדי המדינה.

 

"הפנייה נעשתה על רקע כהונתו של השופט אור כיו"ר ועדת החקירה הממלכתית וחוסר יכולתו לנצל את ימי החופשה השנתית בעת שכיהן כיו"ר הוועדה. בשל אי יציאתו לחופשה במשך תקופה ארוכה הצטברו לו ימי חופשה רבים בלתי מנוצלים. בקשת השופט הוגשה על סמך תקדימים בעבר. הפנייה עצמה נעשתה דרך משרדו של היועץ המשפטי לממשלה באמצעות עו"ד נורית אלשטיין".

 

גם ממשרד האוצר נמסרה אתמול תגובה:

 

"התקבלה פנייה מהנהלת בתי המשפט לפדיון ימי חופשה של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט תיאודור אור. הפנייה הועברה לחשב הכללי, ירון זילכה, והוא ביקש את חוות הדעת של משרד המשפטים ושל הלשכה המשפטית במשרד האוצר. העניין נמצא בימים אלה בבדיקה, וההחלטה תינתן בהתאם לחוות הדעת המשפטית ובהתאם לכללים, לנוהג ולחוק".

 

ראוי לציין כי בקשת השופט אור לפדיון חריג של חופשה צבורה נחתה על שולחן האוצר דווקא בימים שבהם מגביר הממונה על השכר באוצר, יובל רכלבסקי, את המאבק נגד תשלומים חריגים במינהל הציבורי בתחום השכר, ההטבות הנלוות ותשלומי הפנסיה. בחודשים האחרונים הצליח הממונה על האכיפה באוצר, שמואל נחמני, להביא להחזרתם של מיליוני שקלים לקופת המדינה מעובדי גופים ציבוריים שקיבלו תשלומים חריגים דוגמת פדיון ימי חופשה מעבר למותר והכנסת רכיבים בניגוד לנוהל לתשלומי הפנסיה.

 


(09.03.04, 09:01)
 

 

 

 
 

Hit Counter