מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

להחלטת הביניים של שופט יחיד  בבג"ץ 9673/05

 פסה"ד המקורי של המותב כולו (אולי) בבג"ץ 9673/05

 

תיקון הטעות של המותב, אולי.  ראו הדיון בפני דן יחד אבל חתומים שלושה שופטים

 

בפני:  

כבוד המישנה לנשיא מ' חשין

 

העותרת:

תנועת נאמני הר הבית

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיב:

ניצב אילן פרנקו

                                          

בקשה מטעם המשיב מיום 19.10.05 לתיקון פסק-הדין

                                          

 

 

החלטה (תיקון פליטת קולמוס)

 

 

 

           לטענת המדינה נפלו בפסק-הדין שניתן ביום 16.10.05 פליטות קולמוס אחדות, ובקשתה היא כי נתקן את הצורך תיקון. קראנו את טיעוניהם של באי-כוח בעלי-הדין, ומשנשתכנענו כי אכן נפלו פליטות קולמוס כטענת המדינה, נתקן את הצורך תיקון ונעמיד דברים על דיוקם:

 

           א.      (1)     בעמוד 2 בשורות אחת לפני אחרונה והאחרונה, תחת המילים "לאפשר את תפילת היהודים על הר הבית", ייאמר: "לאפשר את עליית היהודים להר הבית".

 

                    (2)     בעמוד 3, בשורות השלישית והרביעית מלמעלה, תחת המילים "היתר ליהודים להתפלל", ייאמר: "היתר ליהודים לעלות להר הבית".

 

           ב.      השאלה השנויה במחלוקת בין בעלי-הדין נסבה על עליית יהודים להר הבית ולא על תפילת יהודים בהר הבית, ומכאן הצורך בתיקון פסק-הדין.

 

 

היום, ‏‏י"ח בתשרי תשס"ו (‏‏21.10.2005)

 

                                                                                     

המישנה לנשיא                            ש ו פ ט ת                         ש ו פ ט

 

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   05096730_G02.doc

מרכז מידע, טל' 02-6593666 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

 

 
 
 

Hit Counter