מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 
שחיתות פרלמנטרית  
החלטתה של סיעת "שינוי", להצביע נגד מינויו של אהוד אולמרט אך להתיר ליוסף לפיד להצביע בעד, בשל ידידותו האישית עם המועמד, היא שחיתות פרלמנטרית  
מאת: עו"ד משה מכנס  פורסם באתר mfc
 

בתקשורת פורסם כי, לקראת הדיון הקרוב בכנסת, בהצעת שרון למנות - בין השאר - את אהוד אולמרט לתפקיד שר האוצר הקבוע, התכנסה סיעת שינוי לקבוע את עמדתה.

שינוי החליטה להצביע נגד ההצעה, אך התירה ליוסף לפיד להצביע בעד המינוי, בשל ידידותו האישית רבת השנים עם אולמרט.

עמדתה זו של שינוי תמוהה ומושחתת. מינוי אדם לתפקיד כה מכריע, חשוב, קשה, מסובך, מחייב כישורים עילאיים ולעיתים קרובות הרה גורל, כשר האוצר של מדינת ישראל, אינו עניין לגחמות אישיות. שינוי רשאית בהחלט להתנגד למינוי, אם כי התנגדותה חייבת - לכל הפחות מהבחינה המוסרית - להיות מבוססת על שיקולים ענייניים.

אכן, ראינו אלפי הצבעות למען מינויים ונגדם, שמניעיהן האמיתיים היו נטועים בסחר-מכר מפלגתי קטנוני ואף בשיקולים כספיים מושחתים, אך תמיד דאגו הצמביעים להציג את עמדתם כנובעת ממניעים ענייניים בלבד..

ואולם, קשה להיזכר במקרה שבו מפלגה שלמה החליטה להצביע נגד מינוי, אך התירה במפורש לאחד מחבריה - לא סתם חבר אלא מנהיגה המוחלט - להצביע בעד, לא משום שהוא חולק על דעת מפלגתו, שזה דבר לגיטימי, אלא משום שבינו ובין המועמד יש חשבונות אישיים שאינם רלוונטיים לשיקולי הבחירה, ובגלל חשבונות אישיים אלה יצביע ההיפך מהצבעת סיעתו. ולא יעזור לו ללפיד: ידידות אישית היא חשבון אישי.

בדיוק על-פי נימוקיו של לפיד, יוכל מעתה חבר בוועדה לבחירת שופטים לנמק הצבעתו בעד מועמד או נגדו ביחסיו האישיים עימו (יש עדיין תמימים הסבורים כי מעולם לא קרה כדבר הזה...), ויוכל חבר בוועדה לתכנון ולבניה לנמק הצבעתו בעד מתן רישיון בניה או נגדו ביחסיו האישיים עם מבקש הרישיון. החברים בוועדות הללו אינם מצהירים כך בגלוי, משום שברור להם כי בג"צ יפסול את ההצבעה, כי הם-עצמם עלולים להיאשם במעשי שחיתות, וכי הציבור רואה בצדק הצבעה כזו כשחיתות מובהקת. ישרי הלב פוסלים עצמם מלהצביע, בשל הקשר האישי לאיש שבו מדובר, ואילו המושחתים מצביעים תוך כדי הסתרת מניעיהם.

על-פי הדימוי העממי, האנשים הטובים שבין המתרחצים בבריכה הולכים לשירותים, ואילו הפחות טובים מטילים מימיהם בבריכה. יוסף לפיד וסיעתו, לעומת זאת, החליטו בגלוי להשתין בפרהסיה, מהמקפצה הגבוהה ביותר.

סיעת שינוי, שעל דגלה חרותים המאבק בשחיתות והכמיהה לטוהר המידות, חייבת להבין כי החלטתה מהווה שחיתות מהסוג הגרוע ביותר. אם יוסף לפיד הוא ידידו האישי של אולמרט, וסיעתו כולה מחליטה להצביע בעד המינוי, ממניעים ענייניים, אפשר לקבל השתתפותו של לפיד בהצבעה, שכן במקרה כזה אין קשר בין הידידות האישית ובין אופן ההצבעה. ואולם, במקרה כמו זה שלפנינו, הידידות האישית מחייבת את לפיד להימנע כליל מהצבעה, אלא אם יכריז כי חובתו היא להתעלם משיקולים אישיים ולהצביע נגד, עקב חשיבות המינוי, בשל אותם נימוקים שבעטיים מצביעים חבריו כך.

אם אהוד אולמרט ראוי להיות שר האוצר, לדעת שינוי, חייבת הסיעה כולה להצביע בעדו, ואם אינו ראוי עליה להצביע כאיש אחד נגדו. הצבעה בעד או נגד, על-פי חשבונות אישיים שבין המצביע ובין המועמד, תעמיק ביתר-שאת את ביצת השחיתות אצלנו, שהחלה זה-מכבר להעלות צחנה עזה.

 
 
 

Hit Counter