מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

עורך דין, אמת או בדיחה
פאשלות או נורמות

קטעים אמיתיים ממשפטים אמיתיים שאכן התרחשו:

עו"ד: "דר', כתוצאה מהבדיקה שלך, האם הגברת הייתה בהריון?"
דר': "היא הייתה בהריון אך לא כתוצאה מהחקירה שלי."

עו"ד: "יש למישהו הצעות מה מנע מזה להיות משפט על רצח במקום על ניסיון לרצח?"
עד: "הקורבן חי."

עו"ד: "חקרת מקרי רצח אחרים, נכון? האם היה שם קורבן?"

עו"ד: "מתי בפעם האחרונה ראית את מייקל?"
עד: "בהלוויה שלו."
עו"ד: "הוא אמר לך משהו באותו זמן?"

עו"ד: "דר', כמה נתיחות לאחר המוות עשית על אנשים מתים?"

עו"ד: "בבקשה צייני את קשרך עם הקטין."
עדה: "אני אימו."
עו"ד: "והיית כזו כל חייו?"

עו"ד: "דר', זה נכון שכשאדם מת בשנתו הוא עובר לצד השני בשקט ולא יודע על כך עד הבוקר למחרת?"

עו"ד: "מה קרה אז?"
עד : "הוא אמר שיהרוג אותי כי אני יכול לזהות אותו."
עו"ד: "והוא הרג אותך?"

עו"ד: "מי נהרג במלחמה, אתה או אח שלך ?"

עו"ד: "היו לה שלושה ילדים, נכון?"
עד: "כן."
עו"ד: "כמה היו בנים?"
עד: "אף אחד."
עו"ד: "היו לה בנות?"

עו"ד: אני מראה לך את מוצג מספר שלוש ושואל אותך אם אתה מזהה את התמונה?"
עד: "כן, זה אני."
עו"ד: "היית נוכח כשהתמונה צולמה?"

עו"ד: "את יודעת באיזה חודש את בהריון?"
עדה: "שלושה חודשים בעשרים ואחד במרץ."
עו"ד: "אז נכנסת להריון בערך בעשרים ואחד בינואר?"
עדה: "נכון."
עו"ד: "מה עשית באותו זמן?"

עו"ד: "יש לך ילדים או משהו אחר מהסוג הזה?"

עו"ד: "גברת ג'ונס, היית מגדירה את עצמך כיציבה מבחינה נפשית?"
גברת ג'ונס: "הייתי."
עו"ד: "כמה פעמים התאבדת?"

עו"ד: "אתה לא יודע מה זה היה וגם לא איך זה נראה, אבל אתה יכול לתאר את זה?"

עו"ד: "חיית בעיירה הזו כל החיים שלך?"
עד: "עדיין לא."

עו"ד: "אתה זוכר מתי עשית את הנתיחה לאחר המוות על מר הונטינגטון?"
דר': "כן. זה היה ערב. הנתיחה החלה בחמש וחצי."
עו"ד: "ומר הונטינגטון היה מת באותו זמן?"
דר': "לא, אידיוט, הוא ישב על השולחן ותהה למה אני עושה עליו נתיחה לאחר מוות

 

 

Hit Counter