מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

כ 95% מההרשעות בישראל מתבססות על הודאות מבלי שמתקיים הליך משפטי תקין, אשר עיקרו בירור ראיות, חקירת עדים והשמעת טעונים בפני שופט יום החפות הבינלאומי
     מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לענין הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות, לשם שיפור ההגנה על זכויות, ובכך לקדם בפרט את אלה  תובענות ייצוגיות
כול הכבוד לעו"ד יוסף פנדריך מחיפה, הצלחה יופי לו בג"ץ  8905/04
האסירים שהצליחה יוצרת הסרטים הדוקומנטריים עופרה ביקל לשחרר מבתי הכלא של ארצות-הברית, אחרי שהוכיחה את חפותם. רובם אסירי עולם ע' ביקל נולדה וגדלה בתל אביב
האם השופט ג'ובראן מוכן להצטייר בעיני בני עמו כמי שבתמורה לישיבתו בבית המשפט העליון הוא נכון לשיר בקול רם את "התקווה"?י BuzagLaw פרסם ב
משילוב כל האמור לעיל נראה לי כי המקרה שבפני הינו אחד המקרים הנדירים מאוד שבו ראוי לקבוע כי חלה ההגנה מן הצדק ואני מוחק את כתב האישום מגן איתן, שופט סגן נשיא
אין לי אלא להתנצל בפני ב"כ הצדדים לבזבוז זמן שנגרם להם, ואין לי אלא לקוות שטעויות ותקלות שכאלה לא יישנו בעתיד, אך בכל אופן ביהמ"ש מוצא לנכון להתנצל כב' השופט כבוב חאלד
בסופו של יום החלטתי לקבל את הערעור, אך ורק מתוך השיקול שחשיבותו הרבה של הנושא במערכת העדינה והרגישה כל כך של יחסי הורים-ילדים מצדיקה כי ייבדקו כבוד השופט א' רובינשטיין
הזכות לקבלת מידע, האם מותר לאזרח לעיין במסמכים ד"ר א' בן עזרא
הזכות להגיש תוכנית היתר בניה,  לממשן באמצעות בנייה ד"ר א' בן עזרא
השופטים צריכים לשלוח זר פרחים לדורנר, ששמרה על כבודם בטקס פתיחת שנת המשפט לא מורמים מעם
כל מטרה חוקית הברוז יקרא תרנגולת, אך יתברר כי הוא לא איבד מאומה מיכולתו לשחות מגן איתן, שופט סגן נשיא
שמחתי לראות כמה גדול כבודי בעיני ב"כ המבקש, עד שהוא סבור כי אני יושב כערכאת ערר על בית המשפט המחוזי. בינתיים, באופן זמני בלבד, המצב הוא הפוך מגן איתן, שופט סגן נשיא
תסמונת הניכור ההורי, המשמשת יותר ויותר את רשויות הרווחה ובתי המשפט בישראל, היא המצאה של פסיכיאטר ילדים אמריקני בשם ריצ'רד גרדנר מאמר בעניין זכות הילד להורים
הרגשה כבדה מלווה אותי, ואני מתקשה להשתחרר מתחושה כי שיטת המשפט והעושים מטעמה לא מילאו את חובתם כלפי החברה. אחוזים אנו בכללי המשפט המקובלים  עדת השופט חשין על המערכת
בנימוקים להענקת הפרס נאמר, כי שמגר הוא מדמויות המפתח של המשפט הישראלי, אבי מערכת המשפט הצבאי, ומוביל דרך במערכת המשפט האזרחי בישראל, על כל גווניה מ' שמגר יקבל פרס לשכת עו"ד
הזדמנות דחו השופטים באופן עקרוני את טענות המדינה, טענות כי המדינה חסינה מפני תביעת נזקים המובאת מרשלנות של דמות שיפוטים ו\או בר שררה, תמה למדינה אפשרות תביעת נזיקין שהוגשה נגד ראש
טענתו המרכזית של המבקש היא כי סכום ההוצאות שנפסק לחובתו הינו גבוה מדי, מאחר שאינו משקף את הנזק שגרם באי-התייצבותו לצד שכנגד ולבית-המשפט

השבת הסדר על כנו בביהמ"ש

אינני מקבל את עמדת בית המשפט קמא, על פיה, עוזרת מנהל המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים, לא היתה מוסמכת לחתום על כתב האישום, וכי מטעם זה מח"ש כן תחתום על אישומים
 אמר בין היתר: יש כמובן מקום לביקורת על מערכת אכיפת המשפט, הביקורת היא סם חיים למערכת הזאת; אולם יש להבדיל בין ביקורת לבין התקפה המבקשת לתקן ולשפר פרופ' זמיר ביקורת על המערכת
טפל בפנייה, כמקובל עלינו, בלב פתוח (או בנפש קולטת'...) קרי, עליו לדון בעניין בלי דעות קדומות פסולות ולטפל בבקשה באופן הוגן. אם כבר גמר בדעתו, מראש, כי ידחה הפנייה סגנית הנשיא אלישבע ברק
לוי צודק. הדיון כאן מיותר, מפני שבימ"ש אחר דן בעסקת היסוד. אבל מטעם זה, הגשת
ההתנגדויות שגויה, שכן, המבקשים מעלים בפני ביהמ"ש לתביעות קטנות את תביעתם
דרך המלך - השופטת וולפסון
 העבודה בנויה משאלה עיקרית אחת, שאלת החקר, "מעמד הילד להורים פרודים", אותה אחלק לשני חלקים משניים, "הרגשות הילד" ו"זכויות הילד".ש דעתו של ילד להורים פרודים