מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 


לא מורמים מעם
השופטים צריכים לשלוח זר פרחים לדורנר, ששמרה על כבודם בטקס פתיחת שנת המשפט
עו"ד חיים שטנגר
פורסם בגובס ביום
21/10/2004


 

 
שופטים אינם מורמים מעם. הם חלק מהעם. הם אינם יכולים להתנהג כאילו התנהגותם בכל מישור שהוא, אינה משפיעה על כלל הציבור. שופטים נושאים עימם אל ביתם ואל חייהם הפרטיים את עובדת היותם שופטים, משך עשרים וארבע שעות ביממה והם אינם יכולים להתנהג באופן אחד בעת שיושבים הם על כס השיפוט, ובאופן אחר בעת שיורדים הם מכס השיפוט.

הדברים אמורים באשר לצעד החריג בו נקטו שופטי ישראל ובראשם נשיא בית המשפט העליון, פרופ' אהרן ברק, אשר החרימו, כולם כאחד, את טקס פתיחת שנת המשפט של לשכת עורכי הדין, שנערך אתמול בירושלים. יכולים השופטים להתנגד למשוב השופטים שמפעילה הלשכה ולפעול בדרכים ראויות כדי להביע את התנגדותם זו. ואולם, אין יכול ציבור השופטים, שעה שאינו מצליח במאבקו בלשכה, לכפות את דעתו עליה, באופן שכלל שופטי ושופטות ישראל ונשיא בית המשפט העליון בראשם, מחרימים את טקס פתיחת שנת המשפט.

טקס שנת המשפט אינו נחלתה של לשכת עורכי הדין ואינו נחלתם של ציבור השופטים. טקס פתיחת המשפט שייך לכלל הציבור ומעביר מסר לציבור בדבר פתיחת שנת המשפט ואפילו אם הוא מתקיים מטעמה של לשכת עורכי הדין. לפי אותו היגיון המנחה את ציבור השופטים, שראו לנכון להחרים את טקס פתיחת שנת המשפט, הרי אין כל מניעה שלשכת עורכי הדין תורה לחבריה להחרים את הדיונים המשפטיים המתקיימים בבתי המשפט ובבתי הדין השונים ואף תקבע שמי שיופיע לדיון שכזה עובר, לכאורה, עבירה אתית על חוק ועל כללי לשכת עורכי הדין. מי ידון בחוקיותה של הוראה כזו של לשכת עורכי הדין? בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בראשותו של הנשיא אהרן ברק, אשר רק לאחרונה החרים את טקס פתיחת שנת המשפט של לשכת עורכי הדין?

הדברים יכולים להגיע, עד כדי אבסורד נוראי וטירוף מערכות שאין הדעת סובלתו. לאחרונה פורסם, כי נציגות השופטים, שוקלת לפנות לעורכי דין בכירים ברחבי הארץ, כדי שהללו יפעילו את השפעתם לביטול משוב השופטים עליו הכריזה לשכת עורכי הדין. כלומר, השופטים אינם מכירים בהחלטותיה של הנהגה נבחרת שנבחרה בבחירות חוקיות שנערכו מכוח חוק מדינה והם מבקשים לכפות את דעתם באמצעים חוץ משפטיים. לפי אותו היגיון דברים, הרי יכולה לשכת עורכי הדין לפעול אצל שופטי ישראל ולהביא להדחתו של נשיא בית המשפט העליון מתפקידו, אליו נבחר הוא כחוק, אם וכאשר פסיקותיו בענייניה או בעניינים אחרים לא יהיו לרוחה.

הדברים נכתבים מתוך כאב ומתוך כבוד רב למערכת המשפטית. דווקא פרופ' אהרן ברק, נשיא בית משפט העליון, המשפטן המזהיר, עומד בראש התארגנות שמטרתה לכפות את דעתה על לשכת עורכי הדין, בעניין משוב השופטים, כאשר כל האמצעים כשרים בעיניה, לרבות החרמת טקס פתיחת שנת המשפט.

כותב דברים אלה , שאינו חשוד באהדה יתרה ללשכה, עתר, בשעתו, לבג"ץ בדרישה לביטול חובת החברות הכפויה בלשכת עורכי הדין, בנימוק שחברות כפויה באיגוד מקצועי מהווה פגיעה בחופש העיסוק ומנוגדת להוראות חוק יסוד: חופש העיסוק, ועתירתו נדחתה, מנימוקים שפורטו בפסק דינו של הנשיא ברק. עם זאת, אין לעבור על דברים לסדר היום, זאת שעה שנראה כי שופטי ישראל והעומד בראשם, עם כל הכבוד הראוי, חוצים את התחום שנתחם ואת הקו האדום, המבדיל בין המותר לבין האסור ואפילו אין איסור זה מקובע ומוגדר בחוק.

הראיה לכך כי שופט, הוא שופט עשרים וארבע שעות ביממה, היא העובדה כי בעיתונות צוין שרק השופטת, בדימוס, דליה דורנר, נכחה בטקס פתיחת שנת המשפט. עינינו הרואות, כי גם שעה שפרש שופט מכס השיפוט כבוד השפיטה שורה עליו עוד שנים הרבה לאחר מכן.

חייבים שופטי ישראל לשלוח זר פרחים עצום וענק כהוקרת תודה לשופטת בדימוס, דליה דורנר, ששמרה על כבודם ואף קיבלה פרס כשופטת בדימוס מלשכת עורכי הדין. טוב הוא הדבר שלפחות נמצאה שופטת אחת - ואפילו היא בדימוס - שעשתה שימוש בהיותה שופטת ואפילו מי שהיתה שופטת בעבר, כדי להצביע בזרקור רב עוצמה על הדרך הבלתי מכובדת, בה נקטו חבריה לשעבר לכס השיפוט וחבריה דהיום אשר המילה "שיפוט" - בין בהווה ובין בעבר - מחברת אותם עמה ואפילו אין יושבים הם עוד עמה, זה לצד זו וזו לצד זה, על כס השיפוט.

כבודם של השופטים אינו כבודם שלהם, אלא הוא הכבוד שנתן להם הציבור, לצורך ביצוע תפקידיהם וכל עוד מבצעים הם את תפקידיהם באמונה ואינם חורגים הם ממנו, זכאים הם לכבוד זה. עם כל הכבוד הראוי ובכל הכבוד הראוי, אם חורגים השופטים ועושים שימוש לרעה בכבוד שנתן להם הציבור כפיקדון, הרי אין זכאים הם, בכל הכבוד הראוי, לכבוד זה ויש להפקיע כבוד זה מהם. מלך שמחל על כבודו הרי אין כבודו מחול, לעומת זאת נשיא ורב ואפילו שופט שמחלו על כבודם, כבודם מחול גם מחול. נראה הדבר כי בהחרמת טקס שנת המשפט, מחלו השופטים על כבודם ונראה כי יקשה עליהם עד למאוד, להחזיר כבוד זה, אל מקומו הראוי לו ואל מכונו הקודם.

הנשיא ברק כותב בספרו, שיצא זה עתה לאור, "שופט בחברה דמוקרטית", כי: "שיפוט אינו תפקיד. זהו אורח חיים". מסכים אני גם מסכים, לאמירה ולקביעה נחרצת זו של הנשיא, שנכתבה בידו שלו. דומה, כי מי שמסגל לו אורח חיים של הטלת חרמות וקונמות, על מי שאינו מסכים לעמדותיו ולתפיסותיו, רואה בשיפוט תפקיד ולא אורח חיים... - שיפוט, עם כל הכבוד, אינו רק מקצוע ומי שרואה בשיפוט מקצוע בלבד, חוטא לעבודתו השיפוטית ולאורח חייו של שופט.

בדקתי, יגעתי, חיפשתי ולא מצאתי, בחוק יסוד: השפיטה כל זכות מוקנית בישראל להטיל חרם, נידוי, קונם או איסור על מי שאין דעתו מקובלת עליו והמתנגד לדעתו, בין ביושבו על כס המשפט ובין ביורדו מכס זה. שופטים אינם, עם כל הכבוד הראוי, פוליטיקאים או רבנים ומוטב יחזרו הם - ומהר ככל האפשר - אל התחום השייך להם והוא תחום המשפט. הפוליטיקה היא נחלתם של פוליטיקאים ורבנים העושים בה שימוש בלתי ראוי, אך אין היא שייכת, כלל וכלל, לשופטי ישראל.


 
 
 

 

Hit Counter