מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

 

 

 

בפני:  

כבוד השופט א' ריבלין

 

המבקשים:

1. בריכת שחיה תל אביב בע"מ

 

2. מודי ענב

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. מאירה מור ו-110 אחרים

 

2. Arda Properties Trut REG. Vaduz Liechtensein

 

3. עיריית תל אביב יפו

 

4. מינהל מקרקעי ישראל

                                          

עיכוב ביצוע

                                          

בשם המבקשים:                     עו"ד ח' וינטרוב

                                           עו"ד ר' ירדני

 

החלטה

 

 

1.        זוהי בקשה למתן סעד זמני במסגרת בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב – יפו (כבוד סגנית הנשיא, השופטת ש. סירוטה) בה הורה בית המשפט להנהלת הבריכה - המבקשת 1 להימנע מסגירת בריכה המצויה בעיר תל אביב והידוע בשם "בריכת גורדון".

 

2.        ביום 13.11.2003 פנתה הנהלת בריכת השחייה, המבקשת 1, למנוייה והודיעתם כי מצבו של מבנה הבריכה, שנבנתה בשנת 1956, מחייב ביצוע של עבודות שיפוץ ללא דיחוי, וכי לשם כך תיאלץ לסגור את הברכה לתקופה של כשישה חודשים. הנהלת בריכת השחייה הבטיחה למנוייה כי החלק היחסי של כספם, ששולם במחיר המנוי לבריכה, יוחזר להם, וכי היא תעשה כמיטב יכולתה על מנת להחיש את ביצוע העבודות. בעקבות מכתבה של הנהלת "בריכת גורדון", הוגשה, לבית המשפט המחוזי, ביום 30.11.03, בקשה מטעמם של 110 ממנויי הבריכה (להלן: המנויים) למתן צו מניעה זמני כנגד סגירת הבריכה, עד להכרעה בתובענה לצו מניעה קבוע. תובענה זו, כך נראה, טרם הוגשה. עוד באותו יום, העניק בית המשפט המחוזי למנויים צו מניעה ארעי האוסר על סגירת הבריכה עד לדיון במעמד הצדדים שנקבע ליום 9.12.2003.

 

3.        ביום 1.12.2003, הגישה הנהלת הבריכה בקשה לביטול הצו הארעי. היא טענה, בין היתר, כי העניין כלל אינו מצוי בגדר סמכותו העניינית של בית המשפט המחוזי. בית המשפט קבע כי יש, לכאורה, ממש בטענה בדבר הסמכות העניינית, אך גם אם נפלה טעות בעניין זה, עומד הצו בתוקפו. על מנת למנוע התדיינות מיותרת בבית המשפט המחוזי, זימן בית המשפט את הצדדים לדיון בפניו, עוד באותו יום. בתום הדיון החליט בית המשפט להותיר את הצו הארעי שנתן על כנו (למעט לגבי חדר הכושר בבריכה), והורה למנהל הבריכה לתלות במקום שלט המזהיר את המנויים מפני הסכנה שבשימוש במלתחות הבריכה. ביום 3.12.2003 קיים בית המשפט המחוזי דיון נוסף במעמד הצדדים, במסגרתו העיד בפני בית המשפט מהנדס מטעם הנהלת הבריכה.

 

           המהנדס העיד, בין היתר, כי "יש סכנה במבנה המלתחות.... מדי פעם אמרתי לקוגלר (מנכ"ל הבריכה – א"ר) שזה עומד ליפול." וכי "...באולם הכושר... התקרה נמצאה בפגם חמור, היא הייתה סדוקה..... החורף מגיע והגג דולף. זה שהוא מצופה גרנוליט לא אומר כלום כי מתחתיו הוא ספוג מים. בחורף עומדים שם דליי מים ויש סכנה אמיתית." בהמשך הדברים מציין המהנדס, שאף הוא מבין מנויי הבריכה, כי הוא "פוחד להתרחץ בבריכה" וכי "חלקי בטון ומוטות בריכה עם קורוזיה נופלים והם יפלו על תקרה אקוסטית והקצה עלול ליפול על ראש של מישהו". עם זאת, העיד המהנדס כי מצבה של הבריכה עצמה מניח את הדעת וכי קיימות מלתחות חדשות ליד חדר הכושר, שהן תקינות, על אף, שלפי עדותו, השימוש בהן במקביל לעבודות השיפוץ יהיה בעייתי ומסוכן. באותו דיון הודיעו המנויים כי הם מבקשים כי הבריכה תישאר פתוחה עד תחילת השיפוצים, ותיסגר רק עם תחילתם, וזאת משום שאין להם אמון בהבטחות הנהלת הבריכה כי בריכת גורדון אכן תשופץ ותיפתח מחדש. הנהלת הבריכה התחייבה בפני בית המשפט כי תעשה את השיפוץ המינימלי, שיאפשר את פתיחת הבריכה בהקדם האפשרי, ולפיכך, לא ישופץ חדר הכושר שיישאר סגור בינתיים. ההנהלה ציינה כי היא מקווה לקבל הצעת מחיר לגבי השיפוצים בתוך מספר ימים.

 

4.        לאחר ששמע את העדויות, החליט בית המשפט המחוזי להותיר את הצו הארעי על כנו. בית המשפט הכיר בסכנה האורבת למתרחצים בבריכה, אך קבע כי מסוכנותה של הבריכה הייתה ידועה להנהלתה מאז חודש מאי, דבר אשר לא מנע ממנה להמשיך ולהפעיל את המקום. לפיכך, קבע בית המשפט המחוזי, כי על אף הסכנה, ניתן להמתין שבעה ימים עד שיתקבלו נתונים ממשיים שיצביעו על כך שהנהלת בריכת גורדון אכן מתכוונת לשפץ את הבריכה ואינה מתכוונת לסגור אותה כפי שטוענים המנויים. עם זאת, יעץ בית המשפט המחוזי למנויים שלא לבקר בבריכה ואסר על מכירת כרטיסים למי שאינו מנוי. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור שבפני, ובמסגרתה התבקש גם סעד זמני מיידי שיאפשר את סגירתה המיידית של בריכת גורדון על ידי הנהלתה.

 

5.        לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה הגעתי לכלל מסקנה כי דין בקשת הביניים להתקבל. לנוכח הסיכון הבטיחותי הגלום, לפי הנטען, בשימוש במבני הבריכה והחשש לחייהם ובריאותם של המתרחצים בה, אין די בתקווה כי לא יארע דבר בימים הקרובים ובהמלצה למנויים שלא יגיעו לבריכה. גם העובדה שהנהלת הבריכה המשיכה להפעיל את הבריכה חרף מסוכנותה, כפי שנטען, אינה מצדיקה בשום פנים את המשך ההפעלה אם אכן יש בכך סיכון. נראה כי בית המשפט קמא התרשם כי כך המצב, ולפיכך עד שלא יתבררו הדברים לאשורם לא היה מקום לכפות על המשיבה, בצו זמני, את המשך הפעלת הבריכה. מן הראוי, עם זאת, להתלות את החלטתו של בית המשפט המחוזי לתקופה קצרה. תוקפו של צו המניעה יותלה לפיכך, בשלב זה והמבקשת 1 תהיה רשאית לסגור את הבריכה. המשיבים, ובכללם עיריית תל-אביב – יפו (שאינה יכולה להוות משיב פורמלי בלבד בעניין זה), ימציאו תגובתם לבקשה בתוך ארבעה ימים מהיום. כמו כן, תגיש עיריית תל אביב עד לאותו מועד חוות דעת ראשונית מטעם מהנדס העיר, לעניין הסיכון שבהמשך הפעלת הבריכה. בתום אותו מועד יוחלט על המשך הטיפול בבקשות.

 

 

           ניתנה היום, ט בכסלו תשס"ד (4.12.2003).

 

                                                                                                ש ו פ ט

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   03106800_P01.doc

מרכז מידע, טל' 02-6750444 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

 

 
 
Hit Counter