מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

ישיבה מיום 28/05/02

בבית משפט השלום בירושלים                                                                                          א 007753/00

תאריך: 28/05/02

בפני: כב' השופט יצחק מילנוב

בעניין: עו"ד דניאל אברה התובע/ת/ים

עו"ד האוזנר עמוס

נגד

1 . אכרם משולם

2 . אכרם יורם

3 . מדינת ישראל הנתבע/ת/ים

2 . עו"ד שרגיל עופר

3 . פרקליטות מחוז ירושלים

פרוטוקול

ישיבה מיום 28 במאי 2002 (י"ז בסיון תשס"ב) בשעה 13:05 (באולם)

נוכחים:

ב"כ התובע/ת/ים : עו"ד ע' האוזנר והתובע

ב"כ הנתבע/ת/ים 1, 2 : עו"ד ע' שרגיל והנתבע 2

ב"כ הנתבע/ת/ים 3 : עו"ד מ' מי-דן

ב"כ התובע: אבקש לפתוח בפרשת התביעה ולקרוא לעדי התביעה.

(13:05) ע"ת/1 עו"ד אברהם דניאל (התובע) לאחר שהוזהר/ה כי עליו/ה להעיד את האמת בלבד ואת האמת כולה, שאם לא כן ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, השיב/ה שהוא/שהיא מבין/ה את האזהרה ומתחייב/ת להעיד אמת.

בחקירה נגדית על תצהיר עדות ראשית מיום 25/09/01 ע"י ב"כ הנתבעים 1, 2:

ש"ת: המועד שנודע לי לראשונה על חידוש ההליכים הוא 10/99.

ש"ת: התיעוד הרפואי שצורף לתצהיר מתייחס לשנים 98, 99 והלאה.

ש"ת: נכון שהתיעוד הרפואי הזה הוא לפני 10/99.

ש"ת: ב-10/99 כשנודע לי על חידוש ההליכים נגדי פניתי לראש ההוצאה לפועל.

ש"ת: כבר בהתחלה, לאחר פרק זמן מסויים, נודע לי שראש ההוצאה לפועל לא נעתר לבקשתי.

ש"ת: פניתי לבית המשפט רק בחודש 05/00 ולא פניתי לקבלת צו שיפוטי בסמוך ל-10/99.

ש"ת: בשנת 77 נפתח תיק הוצאה לפועל נגד רג'ינה צינבנינג ז"ל.

ש"ת: התיק נפתח ב-05/77 והיא נפטרה ב-07/77.

ש"ת: לאחר פטירתה מונה למנוחה הנ"ל מנהל עזבון ששמו עו"ד שלום לוי.

ב"כ הנתבעים 1, 2:

1. אין מחלוקת שהליכי הוצאה לפועל נגד התובע נפתחו בטעות.

2. אני חוקר כעת לעניין הנזק.

(13:13) הקלדנית אורית זינגר מחליפה את הקלדנית גלית.

ש"ת: יכול להיות ששמה של רג'ינה צינבנינג שונה לבנין רגינה ז"ל על ידי מנהל העזבון אברהם דניאל עו"ד.

ש"ת: אם אני צירפתי את המסמך הזה להוצל"פ בהרצליה אז אני יודע על המסמך.

ש"ת: בעקבות השינוי של השם משנת 1980 לא עשיתי כלום.

ש"ת: אני לא הייתי מנהל העזבון של המנוחה הנ"ל.

ש"ת: אני לא שיניתי כי זה לא היה חשוב.

ש"ת: שלחתי מכתב ובו הצעת פשרה לסילוק החוב בצירוף צ'ק של מנהל העזבון עו"ד שלום לוי.

ש"ת: יכול להיות שיתרת העזבון הייתה יתרת זכות קטנה.

ש.ת. הפרטה הוגשה על ידי עו"ד שלום לוי, לא על ידי. אני צירפתי אותה לתיק ההוצל"פ בהרצליה.

ש.ת. בבדיקות שערכתי בשנת 2001 התברר לי שהצ'ק הנ"ל לא הוגש לפרעון, והוא לא נפרע.

ש.ת. אין לי מושג היכן הכסף מיתרת העזבון. אני לא הייתי מנהל העזבון.

ש.ת. כשאתה שואל אותי מדוע החוב לא שולם בהוצל"פ אני משיב לך שעו"ד שרעבי או הנתבעים לא הלכו לבנק לקחת את הצ'ק ששלחתי אליהם והם גם לא החזירו אותו אלי.

ש.ת. בקופת העזבון היה הרבה יותר מהחוב הפסוק. התפשרתי על סך 2,500 ₪ זה הסכום שרציתי לשלם לעו"ד שרעבי או לבא כוחו.

ש.ת. אני לא יודע אם הוגשה בקשה למתן הוראות על ידי בית המשפט, כאשר לא התקבלה הצעת הפשרה שלי.

(13:25) בחקירה נגדית על ידי ב"כ נתבעת 3 :

ש.ת. כשאת שואלת אותי למה לא חשבתי לערער על החלטות ראש ההוצל"פ ולפנות לערכאות שיפוטיות בתקופה שבין 10/99 ופסח 2000 אני משיב לך שאני חשבתי שברגע שימצאו את התיק המקורי שנפתח ברמת גן נגד רג'ינה צינבנינג חשבתי שהיא למעשה המקור של פתיחת תיק להוצל"פ הבעיה תפתר, כי אז כל אחד על פניו היה רואה שאין חייב מס' 2, אני לא הייתי חייב. לא מצאתי לנכון מבחינה משפטית להגיש התנגדות.

ש.ת. התעסקתי בהוצל"פ.

ש.ת. אני ידעתי שאם לא אנקוט בהליכים יכול ויוטלו עלי הליכים מטעם ההוצל"פ.

ש.ת. לא הצלחתי להבין איך שובב שמי בתיק ההוצל"פ.

ש.ת. לא ביקשתי שחזור תיק ההוצל"פ, אבל פניתי למר דיכטר בהוצל"פ בת"א נפגשתי עם מזכיר בית המשפט השלום בתל אביב.

ש.ת. פניתי לעו"ד שרעבי שייצג בזמנו את הנתבע 1. הוא אמר לי שהוא לא זוכר כלום, התיק לא מעניין אותו.

ש.ת. בשנת 86 לא הומצאה לי שום אזהרה מההוצל"פ בנושא תיק זה.

ש.ת. בשנת 96 הנתבע 2 בחיים לא דיבר איתי, ואני אומר את זה אחרי שקראתי את תצהירו.

ש.ת. מסמכי יסוד היו עוזרים לי להראות שתיק 702/77 הוא זהה לתיק של הוצל"פ תל אביב והוא זהה לתיק של הוצל"פ הרצליה ואז היה ברור שאני לא החייב מס' 2.

(13:37) בחקירה חוזרת:

ש.ת. ביקשתי מעו"ד שרעבי לקבל הסבר מדוע שולב שמי לתיק ההוצל"פ אולי הוא יודע, ואז הוא כתב לי תשובה שהוא לא מכיר אותי ודוחה את האמור במכתבי.

ש.ת. כשפניתי למוציא ההוצל"פ ב-10/99 קיבלתי ממנו תשובה כפי שמפורטת בתצהירי.

ש.ת. פניתי למוציא לפועל, מר דיכטר, בשתי שאלות. למצוא לי בתיק את המסמכים המקוריים של ההוצל"פ ברמת גן מול התיק שנפתח בהוצל"פ בתל אביב ושיתן לי אישור שהתיקים זהים.

ש.ת. אין לי ידיעה אישית איך שורבב שמי על תיק ההוצל"פ.

ב"כ התובע:

1. הגשנו את תצהירה של לירון סמורי, וב"כ הנתבעים הודיעו לנו שלא מתכוונים לחקור את המצהירה, ועל כן לא זימנתי אותה להחקר על תצהירה.

2. הסתיימה פרשת התביעה ואלה עדי.

ב"כ הנתבעים 2-1:

אבקש לפתוח בפרשת ההגנה ולקרוא לעדי ההגנה.

אני מגיש את התצהיר של הנתבע 2 שנחתם בשגרירות של ישראל בהולנד, לאחר שביום 10/12/01 הגשתי את התצהיר שהוא חתום אך לא מאומת.

(13:45) עה/1 אכרם יורם (הנתבע 2) לאחר שהוזהר/ה כי עליו/ה להעיד את האמת בלבד ואת האמת כולה, שאם לא כן ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, השיב/ה שהוא/שהיא מבין/ה את האזהרה ומתחייב/ת להעיד אמת.

בחקירה נגדית על תצהיר עדותו הראשית מיום 11/12/01 על ידי ב"כ התובע:

ש.ת. כשאתה מפנה אותי לסעיף 23 לתצהיר שקראתי את כתב התביעה בתיק זה.

ש.ת. קראתי גם את תצהירו של התובע בהחלט.

ש.ת. כשאתה מפנה אותי לסעיפים 13,15,16,18 לתצהירי אני משיב לך שכפי שנאמר לי שעו"ד אברהם דניאל היה מנהל העזבון של הגב' צין.

ש.ת. כשאתה שואל איך הצגתי בתצהירי כי התובע היה מנהל העזבון אני משיב לך שבהתכתבויות של עו"ד אברהם דניאל חתום מנהל העזבון. אני מפנה אותך לנספח ד' לתצהירו של התובע.

ש.ת. כשאתה שואל אותי איך אני רואה בנספח ד' לתצהירו של התובע כי התובע היה מנהל עזבון אני משיב לך שאז היו עוד מסמכים שאין לי אותם פה. המסמכים שאני אומר עליהם הם מסמכים שדיברו על חלוקת הירושה של רג'ינה ושם ישנה טבלה ומופיע שאני זוכה ב-10,000 ₪ וחתום מנהל עזבון דניאל אברהם, הוא האיש שמטפל בזה כמנהל עזבון, זה מה שידוע לי. לא זכור לי מתי ראיתי מסמך כזה.

ש.ת. כשאתה מפנה אותי לנספח ג' לתצהירו של התובע לפרטה ואני משיב לך שהתכוונתי למסמך הזה + מסמך של דניאל המדבר כאפוטרופוס מנהל עזבון.

ש.ת. כשאתה מפנה אותי לעובדה שבסעיף 1 לנספח ג' לתצהירו של התובע כתוב עו"ד שלום לוי מנהל עזבון, אני משיב לך שכנראה שהתובע עבד במשרדו של עו"ד שלום לוי.

ש.ת. אתה מבין אותי נכון כשאתה אומר שעל סמך זה שהתובע עבד במשרדו של שלום לוי אני אמרתי שהוא מנהל העזבון.

ש.ת. כשאתה מפנה אותי לנספח ט"ז לתצהירו של התובע אני משיב לך שאני לא יודע כלום אני מיופה כוחו של אביו משנת 92.

ש.ת. כשאתה מפנה אותי לנספח י"ז לתצהיר התובע אני משיב לך שזוהי תשובתי לנספח ט"ז לתצהירו של התובע וזה בכתב ידי.

ש.ת. נכון שבנספח י"ז לא הזכרתי את התובע כמנהל עזבון כיוון שכל ההתכתבויות שראיתי היה עו"ד דניאל אברהם בלבד.

ש.ת. נכון שלא כתבתי בנספח י"ז שאני מיופה כוח, זה לא רלוונטי. המסמך נמסר להוצל"פ. המסמך של המיופה כוח נתתי מזמן להוצל"פ.

ש.ת. ביקשתי בנספח י"ז לקיים הליכי הוצל"פ נגד עו"ד אברהם דניאל, וזה למרות שהוא אמר לי שאין לו שום קשר אישי לעניין הזה.

ש.ת. לא הייתה לי סיבה לחשוב שמה שאמר לי עו"ד אברהם דניאל זה לא אמת. אבל המשכתי כיוון שהוא הופיע כל הזמן בתיק הוצל"פ כחייב.

ש.ת. כשאתה מפנה אותי לסעיף 9 לתצהירי אני משיב לך שהאמור בסעיף הנ"ל בתצהירי הוא אמת.

ש.ת. כשאתה אומר לי שאני טענתי שעד שנת 99 לא איתרתי את התובע אני משיב לך שאני גר בחו"ל, ולא התחלתי לפעול נגדו עד שנת 99.

ש.ת. נכון שבין השנים 1990-1998 לא נקטתי כל הליך בעניין זה כיון שאני גר בחו"ל. שוחחתי עם התובע בשנת 92-93 עקב ביקורי בארץ אצל הורי. מצאתי אותו אז במשרדו בירושלים. שוחחתי עם מודיעין והם מצאו לי את מס' הטלפון שלו בירושלים.

ש.ת. ייפוי הכוח הכללי שאבי נתן הוא משנת 1993.

ש.ת. לא נקטתי בכל פעולה כאמור בין השנים 1990-1998 כי לא היה לי זמן. נזכרתי בתיק הזה בשנת 1999 הייתי בארץ מעל שנה כפרופ' באונ' תל אביב ולכן התחלתי לטפל בתיק זה.

ש.ת. כשאתה מפנה אותי לסעיף 9 לתצהירי אני משיב לך שהתובע אמר לי "אל תבלבל לי את המוח" והתבטא אלי במילים לא יפות.

ש.ת. בשנים 93-92 עו"ד שרעבי, כפי שידוע לי הוא לא טיפל בענין הזה, לא היה מיופה כוח.

ש.ת. כשאתה מפנה אותי לסעיף 19 לתצהירי אני משיב לך שבסעיף הזה לא כתוב שהתובע הציע לי את הכסף. אדון עו"ד אברהם דניאל בא אלי והציג את עצמו כי אני איני מכיר אותו ואמר לי במפורש את המקרה היטב, והבנתי שהוא לא החייב ככה הוא הסביר לי, ולכן הוא אמר לי אתה תוריד אותי מהתיק הזה תבטל את כל הליכי ההוצל"פ והוא יבטל את ההפקדה, מהבוס שלי או מהיורשים. הבוס שלו הוא העו"ד של האפוטרופוס. מאחר והוא לא התקשר אלי ולא בא עם הכסף לא המשכתי עם הפעולות.

ש.ת. כשאתה שואל אותי כמה זמן הוא היה צריך להביא את הכסף אני אומר לך שזו בעיה שלו.

ש.ת. ייתכן שבתוך 5 ימים מאז שנפגשתי עם התובע ביקשתי להטיל עיקולים עליו.

ש.ת. אין לי מושג תוך כמה זמן התובע היה צריך להביא את הכסף, אל תשאל אותי שאלות מסוג כזה, הוא ידע שאם הוא לא מביא את הכסף ממשיכים בהליכים אמרתי לו שיביא את הכסף אפילו רבע ממה שכתוב בתדפיס, בדף היומי שזה 35,000 ₪ אפילו רבע מהסכום הזה העיקר שאני אבוא לאבא שלי ואני אגיד לו שסוכם העניין.

ש.ת. לא יודע למה הדברים האלה שאני אומר על רבע מהסכום לא נזכרים .

ש.ת. כשאתה מפנה אותי לסעיף 20 לתצהירי אני משיב לך שאני לא הייתי נוכח אבל הודיעו לי על כך בטלפון. זה היה בשנתיים האחרונות.

ש.ת. אמא שלי מקיימת איתי שיחה בטלפון, אבי הוא חולה אנוש הוא 100% נכה, לא שומע, ולא רואה.

ש.ת. התצהיר שחתמתי בשגרירות בהולנד נחתם כך: קיבלתי תעודה בפקס שיניתי הערותי בטיוטה ושלחתי את זה בחזרה לעובדים שלי, וקיבלתי בחזרה טיוטה אחרת מתוקנת.

ש.ת. לא ידוע לי שהמנוחה רג'ינה צין לא הייתה חייבת לאבי אף אגורה, לי ידוע שהתיק בהוצל"פ פתוח.

ש.ת. אין לי מושג על מה אתה קורא לי מכתב שנכתב על ידי רג'ינה צין. אני הייתי באותו זמן סטודנט בלונדון.

ש.ת. אין לי ידיעה אישית אם הגב' צינג הייתה חייבת לאבא שלי כסף.

ש.ת. אני לא יודע כלום על הגב' ועל החוב.

(14:32) בחקירה נגדית על ידי ב"כ הנתבעת 3:

ש.ת. פעלנו כנגד התובע משום שרגינה נפטרה.

ש.ת. לי אישית אין כל אישור מסירה של האזהרה מההוצל"פ לתובע משנת 86. בשנים שלאחר מכן כשהייתה בהוצל"פ אבי בעצמו ניגש לעשות את זה לא אני .

ש.ת. כשאת מפנה אותי לסעיף 2 (השני בתצהירי) אני משיב לך שאני מתכוון להחלטות של ראש ההוצל"פ, כלומר החלטות שאני פניתי אליו. ראש ההוצל"פ אמר שעו"ד אברהם דניאל לא חייב כלום אז אמרתי לו מה הקשר של הצ'ק שהיה אצלי. ש.ת. כשאת מפנה אותי לסעיף 2 (השני בתצהירי) אני משיב לך שכל ההחלטות של ההוצל"פ היו איתו.

ש.ת. החלטות של ההוצל"פ אני מסכים. לזה התכוונתי בסעיף 2 השני בתצהירי.

(14:38) חקירה חוזרת: אין.

ב"כ הנתבעים 2-1: הסתיימה פרשת ההגנה של הנתבעים 2-1 ואלה עדי.

ב"כ הנתבעת 3: אבקש לפתוח בהגנה הנתבעת 3 ולקרוא לעדי ההגנה.

(14)41) עה/2 עמוס רביב לאחר שהוזהר/ה כי עליו/ה להעיד את האמת בלבד ואת האמת כולה, שאם לא כן ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, השיב/ה שהוא/שהיא מבין/ה את האזהרה ומתחייב/ת להעיד אמת.

בחקירה נגדית על תצהיר עדות ראשית מיום 17/01/01 על ידי ב"כ התובע:

ש.ת. בדרך כלל אם תיק הוא תיק המשך, נרשם שזה היה תיק מס' מסוים במקום קודם ושעכשיו הוא עבר ללשכה אחרת.

ש.ת. בזמנו הייתה לשכת הוצל"פ ברמת גן, כל התיקים שלה נשרפו ובעקבות כך נפתחו רוב התיקים מחדש בלשכת ההוצל"פ בתל אביב. ייתכן שבגלל שהיו הרבה תיקים, בחלקם לא נרשם שהם תיקי המשך לרמת גן כיון שהייתה כמות גדולה של תיקים.

ש.ת. מי שנוקט בהליכים הוא זה שרושם שהמדובר בתיק המשך או בתיק או במסמכים שבתוך התיק.

ש.ת. בהוצל"פ בתל אביב כל התיקים כבר היו מעודכנים כבר בשנת 80.

ש.ת. יכול להיות שמי שפתח את התיק בתל אביב לא הזכיר את העובדה שהיה קודם תיק ברמת גן.

ש.ת. תיקי ההוצל"פ ברמת גן לא היו ממוחשבים.

ש.ת. כשאתה מפנה אותי לנספח א' לתצהירי אני משיב לך שהעברה לגניזה הייתה בהתאם לתקנות ההוצל"פ (העברת פרטים ממערכת המיקום) (הוראת שעה), התשנ"ב - 1992.

ש.ת. רואים שבשנת 90-98 לא הייתה פעילות בתיק, אז התיק נסגר מכוח התקנות, כנראה שאחר כך הזוכה ביקש לזכות אותו וזה נפתח מחדש.

ש.ת. אני לא יכול להגיד אם הפרטים סולקו בהתאם להוראות תקנה 1 ג' לתקנות הנ"ל.

ש.ת. אם הפרטים היו מסולקים אז לא היו מפנים פרטים במערכת המיקום כמו בעניין אישורי מסירה. אבל קיימת אפשרות שהפרטים סולקו והזוכה ביקש לחדש אותם, הוא הביא את התדפיסים ועל סמך זה עודכנו הפרטים מחדש.

ש.ת. כשאתה מפנה אותי למכתב שלי מיום 29/06/00 (לעו"ד הילה עובדיה בין הנספחים ד'- ו-ה' לתצהירי) אני משיב לך שאני אישית לא בדקתי אותם אבל ביקשתי שיבדקו אותם.

ש.ת. עובדי הארכיב אמרו לי שהם עשו חיפוש ולא מצאו את המסמכים של התיק הזה.

ש.ת. היום קשה לי לדעת באיזה עובדים מדובר.

ש.ת. כשאני פונה לעובדי הארכיב כמנהל הם עושים כל מאמץ כדי למצוא.

ש.ת. אני לא ביקשתי לחפש את כל קבוצת התיקים לפניו ואחריו, אני ביקשתי לחפש רק את התיק המיוחס. יכול להיות שגם תיקים אחרים.

ש.ת. התיק הזה לא הושמד כיוון שהוא עדיין תיק פעיל, משמידים רק תיקים שנסגרים, שנתיים אחרי הסגירה.

ש.ת. יכול להיות שהתיק עקב טעות כן הושמד.

ש.ת. אין לי ידיעה אישית אם התיק הושמד או לא.

ש.ת. אני לא נתקלתי במקרה של עו"ד של חייב נעשה בעצמו חייב בתיק. אני לא מטפל דווקא בביקורת של הוצל"פ, אלא בהרבה נושאים.

ש.ת. אם הייתה תלונה כזו במחוז תל אביב היא הייתה עוברת דרכי .

ש.ת. אני לא נתקלתי בתלונה מסוג כזה.

ש.ת. ההעתק הדוגמא של השטר על סך 3,000 ₪ שצירפתי לנספח ה' לתצהירי זה חומר שנמצא בתיק ההוצל"פ בהרצליה ואני צילמתי את החומר מהתיק הזה.

ש.ת. כשאתה מפנה אותי לסעיף 13.4 לתצהירי אני משיב לך שאני התכוונתי שהתיק לא יהיה במקום של התיקים הפעילים כדי שיהיה שם מקום לתיקים פליליים והוא יעבור למחסן.

ש.ת.את התיק הרלוונטי חיפשו בכל המקומות. אני יודע שאמרו לי בזמנו שחיפשו בכל מקום. סביר שחיפשו בכל המקומות גם הפעילים וגם הלא פעילים, כשאני צריך לקבל תיק אני מבקש שיחפשו בכל מקום.

ש.ת. בזמנו אם בתיק הוצל"פ לא הייתה פעילות במשך שנתיים, היו שולחי מכתב לב"כ הזוכה ואומרים לו שהיות ואין פעילות עומדים לגנוז את התיק.

ש.ת. לא ידוע לי אם יש הוראה במחשב לסלק תיקים אחרי שנתיים ואין הודעה לזוכה או לחייב.

ש.ת. כשאתה שואל אותי אם יש לי הסבר איך יכול להיות שעו"ד של זוכה פתאום יופיע במחשב כחייב בתיק הוצל"פ אני משיב שקורה הרבה פעמים שתיק נפתח ואחרי תקופה מסוימת הוא מבקש להכניס חייב מס' 2, ואם ההוצל"פ מאפשרת אז הוא נכנס. לא יכול להיות שמי שנכנס כחייב ראש ההוצל"פ יחייב את זה.

(15:05) ב"כ הנתבעים 2-1 אין חקירה נגדית:

(15:05) חקירה חוזרת:

ש.ת. בדרך כלל מופיע בתדפיס שהתיק בוער כולל תאריך הביעור.

(15:08) עה/3 חנוך דיכטר לאחר שהוזהר/ה כי עליו/ה להעיד את האמת בלבד ואת האמת כולה, שאם לא כן ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, השיב/ה שהוא/שהיא מבין/ה את האזהרה ומתחייב/ת להעיד אמת.

בחקירה נגדית על תצהיר עדות ראשית מיום 03/12/01 על ידי ב"כ התובע:

ש.ת. כשאתה מפנה אותי לסעיף 2 לתצהירי אני משיב לך שהתובע טען שהוא איננו צד נכון להליך הוצל"פ. הוא לא התייחס להליך מסוים, הוא אמר "אני לא צד בתיק". אני מניח שהתובע דיבר על תיק מסוים אבל אני לא זוכר על איזה תיק.

ש.ת. לא עשיתי תרשומת מהשיחה עימו.

ש.ת. גם לגבי סעיף 3 לתצהירי לא ערכתי כל תרשומת ואני לא אומר את זה מהזכרון, אלא שאני אומר את זה שלא סביר שאמרתי את הדברים האלה.

(15:11) חקירה נגדית על ידי ב"כ הנתבעים 2-1: אין.

חקירה חוזרת: אין.

ב"כ הנתבעת 3: הסתיימה פרשת ההגנה של נתבע מס' 3 ואלה עדי.

ב"כ הצדדים:

מבקשים לדחות את הסיכומים ליום אחר כדי לבדוק את הטענות.

החלטה

1. נדחה לסיכומים בעל פה ביום 03/09/02 שעה 13:00.

2. לכל צד מוקצבות 20 דקות.

3. בחלק הראשון של הסיכומים תהיה סקירה עובדתית, תמציתית, תוך הפניה לראיות ולפרוטוקול, ואילו בחלק השני תהיה הפניה לאסמכתאות מלאות ומדוייקות לרבות מראה מקום, ללא כל ציטוט.

4. ניתנה היום י"ז בסיון תשס"ב (28 במאי 2002) בשעה 15:25 במעמד הנוכחים.

יצחק מילנוב, שופט

 

 

 
 
 
Hit Counter