ציבור גולשים

 

בבקשה, אדון מכנס, תעלה בבקשה על דוכן העדים אם תרצה לשבת במהלך העדות שלך

 

י' ולדהורן נ' ש' נרקיס ערעור פסלות, עוה"ד משפחתי לשופטת דותן נוסף ידידה משפחה

 

אין לי אלא להתנצל בפני ב"כ הצדדים על בזבוז הזמן שנגרם להם

 

תיקון הטעות מותב, אולי. בבג"ץ 9673/05 ראו שם הדיון בפני דן יחד אבל חתומים שלושה

המבקשים טוענים שפס"ד מבימ"ש עליון קבע הלכה חדשה ומכאן חשיבות ציבורית בפרסום

נכון, מכתב באינטרנט אינו בדיוק מכתב "אישי", אולם

 

יטען התובע כי בנקל היה בידו של כב' ראש ההוצל"פ, ריאד קודסי, לבדוק על מסך המחשב מולו

 

הקשר בין הריגה ברשלנות לבין אדם נורמטיבי לבין פיצוי הקורבן

 

אם היה ניתן לשאול אותם למה הם מכים, קרוב לוודאי שהתשובה הרצינית הייתה

 

נשים כזבניות. בתלונות לאלימות ואונס נפוצות ביותר בקרב נשים במשפטי גירושין,

 

המחוקק כל יכול ואם יקבע שברוז הוא תרנגולת, אך יתברר כי הוא לא איבד מאומה מיכולתו לשחות.

 

מי ישמור על הילדים ? ו\או קריאה לחייב בייעוץ הורי  

 

מעורבתה הנמרצת של המדינה בהליך קביעת האגרות בערעורים אלה מעוררת מידה של אי נחת

בין אם נאמר כך בין אם נאמר אחרת, רבים יסכימו - ואני בתוך הרבים - כי שיטת המשפט הכזיבה

תודתי למתקני השגיאות: אורנה, אבולעפיה, צביקה, מירה, מרטין