מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

 

תנו דעתכם

 

 

דעות הגולשים

לקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק נציב תלונות

דיון בכנסת, חוק נציב תלונות הציבור לביהמ"ש

פרוטוקולים הדיון השני בעניין הנציב

 

רעיון אופטימי אולי, ללא ספק שזה הינו רעיון מתקדם בחשיבותו.

  כל זמן והצורך שלו, זה מפתח העומד אחרי עמדתי והצעתי לשינוי חוק ביהמ"ש בהתייחס לבית דין למשמעת שופטים והוצאתו מחוץ למערכת בתי המשפט. בבית משפט נוהגים לומר "מהמפורסמות", אנצל מושג זה ואקבילו מחיי היומיום של הפרט והכלל (העם) לעולם המשפט וביהמ"ש, הם מערכת לשרות "העם" שמחדש חזותו, ביתו, משרדו, מכוניתו ורכוש שבשליטתו. 

  "מהמפורסמות" המושג "פרצה קוראת לגנב" ששגור בפי "העם", מושג ידוע וברור, בעלי יכולת כלכלית ושכלית מגוננים על עצמם ועל רכושם בטרם עת, בסגירת פרצות. תעשיה שלמה קמה לפיתוח וליצור "סוגרי פרצות". תעשייה המוכרת כמות אדירה של מנעולים פיזיים לדלתות מוחשיות ומנעולים וירטואליים לדלתות ממוחשבות. הרכישה נועדה להגן על רכושם ופרטיותם של בני "העם".

  תעשייה נוספת התפתחה סביב הגנת זכויות "העם", תעשיית מערכות התראה והזעקה, מערכות הצועקות בעת חדירה לתחום "מחייתן" ומודיעות על חדירת וירוסים למחשבים או על פריצת מנעול חסר כוח נעילה והגנה של ממש בפני "הגנב שנקרא לפרוץ", זה "הפורץ המתוחכם" שהחל בגלגול גלגלי התעשייה לפיתוח וייצור סוג מנעול חדיש ומתוחכם יותר, כדי לסגור את "הפירצה שקראה לגנב".

  תעשיית ההגנה על פרטיות בני "העם" קמה כצורך קיומו של בן "העם" להגן על זכותו שקמה בעבר בהיותו בר דעת, אשר כר מחייתו התרחב מעבר לצעדים בודדים ממקום מחייתו הקבוע "בגן העדן" והתחברותו לאחרים וביחד הם "העם". תחילה, לא היו בעלי מוסכמות ידועות יחד יצרו את הכללים בחוקים, שידעו זכותם וחובתם, אחד כלפי האחר. החוקים הם "נתיב הטיב", לניתוב ידוע מראש לחיים טובים לבני "העם" בחברה אחת.

  "נתיב הטיב" משנה צורה מדי פעם כצורך בני "העם", שינוי הנקבע ברוב דעות של בני "העם" הקובע כללי "נתיב הטיב". דעת הרוב צומחת מכוחו של הרוב מבין בני "העם". בהיסטוריה צמחה דעת רוב הציבור במעשה. בצרפת, סלד העם משלטון רודני של יחיד, ההתקוממות החלה בכיבוש הבסטיליה שהולידה את המהפכה הצרפתית. באמריקה תם עידן עבדות כושים במלחמת האזרחים.

  ניתן לקבוע את "נתיב הטיב" בחיקוק ללא שפיכות דמים, בדרך דמוקרטית בפרלמנט שהסמיך "העם" לחוקק את "נתיב הטיב". אצלנו במדינת ישראל הדמוקרטית, זו הכנסת. ממנה אני מבקש להתקין "נתיב הטיב" חדיש יותר, זה לב הרעיון במאמר, בשינוי חוק ביהמ"ש והוצאת בית דין משמעתי לשופטים מחוץ למערכת ביהמ"ש. בית הדין שישפוט מפר כלל מכללי סעיף 6 לחוק יסוד שפיטה "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל לשפוט צדק לא להטות משפט ולא להכיר פנים", בית דין חופשי יותר מבית הדין שהיום הינו בסמכות המערכת שמעסיקה את השופט. הצדק ייראה בפני כולם בעת ההפרדה בין השנים, "העם" יחדש את האמון במערכת השפיטה הרגילה ובבית הדין לשופטים שיהיה עצמאי.

  הועדה לקביעת כללים לבחירת שופטים ציינה ש"נתיב הטיב" רקם עור וגידים "ביום 27.3.00 הניח ח"כ יוסף פריצקי על שולחן הכנסת את הצעת חוק נציב תלונות הציבור לעניין מערכת המשפט, התשס"ב 2001. לפי הצעה זאת תוקם יחידה מיוחדת לבירור תלונות נגד בתי המשפט , בתי דין דתיים ובתי דין אחרים, ונגד כל שופט או אדם הממלא תפקיד בבית משפט או בבית דין. הצעת החוק עברה קריאה טרומית ביום 13.12.00 והועברה לדיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת".

   מהדוח למדנו שהנשיא ברק מבקש לקבוע "נתיב הטיב" מטעמו. כך דרש משר המשפטים, שנציבות התלונות על השופטים תוקם במסגרת הנהלת בית המשפט. נראה שהנשיא מבקש להותיר את  בית הדין המשמעתי בתחום סמכותו, כפי שחוק ביהמ"ש היום. יוצא איפה שהנשיא ברק מבקש "נתיב הטיב" ממעמדו הרם כנשיא ביהמ"ש העליון במכתב חסר סמכות. אזכיר את הלחץ של הנכבד ברק בוועדת חוק חוקה ומשפט בעת הדיון להאצלת סמכות לבימ"ש שלום לשפוט בתביעה עד 2.500.00 ₪. רעיון זה הוצע במסקנות וועדת אור (חברו). רעיון שנדחה בדעת רוב חברי הכנסת.

  אסור שרצון של איש אחד ואפילו הוא נשיא בבימ"ש עליון יגבר על רצונו של הרוב בכנסת. סמכות קביעת "נתיב הטיב" בחוק נתונה לפרלמנט (הכנסת) בדעת הרוב מבין נציגי "העם". נציג הציבור, חבר הכנסת יוסף פריצקי, כתב דברי הסבר לצורך בנציב בסוף הצעתו שהוגשה לכנסת. "בתקופה האחרונה אנו עדים למצב שבו הביקורת הציבורית על מערכת בתי המשפט, כמו גם הביקורת על החלטותיה, הולכת וגוברת, על מנת למנוע פגיעה במעמדה ובכבודה של המערכת, יש צורך למנות גורם בכיר, בלתי תלוי, אשר אליו יתועלו תלונות הציבור על שופטים ובתי המשפט". 

  אין ספק, שאחד מהמאיצים בחבר הכנסת יוסף פריצקי להגיש את הצעת החוק להקמת נציב תלונות על שופטים, היה כתוצאת ממעשה לשכת עורכי הדין שהנהיגה משוב שבו התבקשו עורכי הדין, לחוות דעה על תפקוד כל שופט לעצמו. תוצאות המשוב הניסיוני פורסמו בציבור. הוועדה ראתה לנכון לאזכר את המשוב אך לא התייחסה לתוצאתו כלל, בנימוק: שאינו קשור לוועדה לבחירת שופטים והנהלת בית המשפט. 

  כאזרח מהשורה, סבור אני שאסור להתיר מינוי נציב תלונות וביקורת בפיקוח מנהל בית המשפט. בבית המשפט יש היום מערכת ביקורת שאינה מתפקדת ובית דין משמעתי שלא פעל מעולם או פועל במחתרת. נכון הוא שהנציב יברר את מחדל השופט עד תום, ינהל משפט נגד השופט בבית הדין משמעתי עצמאי וישמש תובע במשפט ממש כפרקליט מהפרקליטות בתביעה פלילית. מתן סמכויות כאלה בחיקוק "נתיב הטיב" יחסכו מהנציב להיקלע לדילמה כמבקר המדינה שכותב דוחות בלבד ומרגיש "חסר שניים". לאחר הגשת דוח ממתין מבקר המדינה (נציב התלונות הראשי) לדעתו של היועץ המשפטי לממשלה להורות על חקירה בידי גוף חוקר.

  בכפוף לקבלת הצעת "נתיב הטיב" מטעם חבר הכנסת יוסף פריצקי למינוי נציב תלונות הציבור לבית המשפט, טוב יהיה לתקן את חוק בית המשפט בהתייחס לבית הדין למשמעת שופטים, באופן שיקבע שמערכת שפיטת השופטים תהיה גוף בלתי תלוי מחוץ למערכת בית המשפט והנהלת בית המשפט. הנהלת בית הדין תמוקם בירושלים במשרד נפרד או כדייר משנה אצל מבקר המדינה. הדיונים יישמעו באולמות בתי המשפט המחוזיים או באולמות זמינים אחת לחודש או כנדרש ובפומבי. בבית הדין יכהנו מספר בלתי זוגי של דיינים, שיבחרו מבין מועמדים החפצים בתפקיד, כמשפטנים במקצועם, נציגי ציבור בכירים וחברי לשכת עורכי הדין. המועמד יפסיק פעילותו בבית המשפט, מערכת בית המשפט ובמשרד המשפטים. מעת ההודעה על רישום שמו כמועמד לכהן כדיין בביה"ד ועד פרישתו.

  דעתי זו נכתבה בשנת 1996 לנשיא (הטרי בזמנו) הפרופ' ברק לא זכית לתשובה מעולם למכתבי זה. באתר אנט'  www.court.org.ilפרסמתי הצעתי. עותק ממנה שוגר לחברי הכנסת המחוקקים. במאמר אני מבקש מציבור הקוראים להצטרף ולתמוך בדעתי לגיוס את חברים בתי המחוקקים (הכנסת), לקבל את הצעת החוק מטעם חבר הכנסת יוסף פריצקי, להרחיב את סמכותו של הנציב לשמש תובע בלתי תלוי בבית הדין המשמעתי לשופטים מחוץ למערכת בית משפט.

  כל חבר כנסת וכל אדם מהישוב שתומך ברעיון מתבקש לתת דעתו בפומבי בכל דף תקשורת, אקרן או באתר אינטרנט ופורום תקשורת אפשרי אחר (עיתונות כתובה ואלקטרונית ועוד). ראה סדרי הדיון בית דין זה יעזור למערכת המשפט www.court.org.il , יפגין בגרות ציבורית וייטיב עם "העם".

 

                                                                                                            שאולי בר-נוי

 

 

Hit Counter