מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 לוועדה לבחירת שופטים,                                                                                  11.6.00

באמצעות מזכירת הועדה,                                                                                          לפקס' 6513191- -02

בפני כבוד

 הנשיא לבימ"ש עליון, יו"ר הוועדה.  

השרים, המשמשים כחברים בוועדה.

שופטי בימ"ש עליון, חברי הוועדה.

חברי הכנסת, החברים בוועדה.

חברי לשכת עוה"ד. החברים בוועדה.

הנדון: דיון ב 2.7.00, למינוי יו"ר הוצל"פ מר' מסבח קאבני לשופט בבימ"ש שלום בעכו.

  1    הח"מ מגיש הודעתו דנן לוועדה  לא מנקמנות במר' קאבני, מחשש למראה בימ"ש בעתיד, נשלח. נהפוך הוא, שמחתי שמדינת ישראל מקנה למיעוט הגר בקרבה זכות חשובה, זה בתפקיד שופט, האמור לשמור החוק והחוקה ו\או לתת דוגמה לאזרח ו\או תושב, אחר.

  2    אציין, יש אפשרות שהודעתי דנן תוסיף משקל לאבן הריחים שלצווארי, אותה אני נושא שנים אחדות, אבן  אותה "יצק לצווארי" חבר לשכת עו"ד נסאר צדיק, איתו אני מתמודד בתביעה, אישית נגדו, משפט שטרם החל מתחבולות שלו, וגם לאחר החלטת חמורה מעט כבוד השופטת דר' דנון. זו המלמד על דרכי הפרת חובת עו"ד בבימ"ש.

רצ"ב עותק החלטת כבוד השופטת דר' דנון (30.197). סומן א'.

 3    מנגד, חושש אני שמר' קאבני לאחר מינוי לתפקיד שופט יגררו טינה נגד בני מיעוט מהם הוא באה, טינה אשר לא תשפר ו\או תחריף את תדמית השונה של אנשי המיעוט הערבי. עמדתי יוצאת מאופן הביטוי הבוטה, כפי שנודע לי אישית לכוונה למנותו לשופט בימ"ש.

הנימוקים להתנגדות,

4   כלל 3 בכללי שפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים) תשמ"ד 1984, קובע כי מגיש מעמדתו לשפוט בבימ"ש מחוזי ו\או ביה"ד הארצי לעבודה יציג פסקי דין שנתן, נכון הוא כי מר' קאבני אינו בין המעומדים לתפקיד הנ"ל, אלה לבימ"ש שלום, מינוי.

5    אני סבור כי למר' קאבני נתנו ימי חסד רבים, ללמוד את מלאכתו בשפיטה, זאת בהיותו יו"ר הוצל"פ עם סמכות מעיין שיפוטית ו\או שיפוטית במקרים חריגים שבחוק הוצל"פ.

  6   את המבחן זה המוזכר בסעיף 11א לא עבר מר' קאבני, וגם היותו בתפקיד מעיין שיפוטי, בתפקיד ביצועי, של פסקי דין והחלטות של בימ"ש. זה ניכשל בידיעת החוק, ו\או הבחנת טענות בעלי דין, ו\או הבחנה בין עובדה ברורה לטענה כוזבת, ו\או לחובתו כבעל שררה.

  7   כדי למקד את התנגדות, שנותר הוא לצרף את עותק של בקשת רשות הערעור, המפורטת, לוועדה לבחירת שופטים, שהוגשה על החלטות מר' קאבני, בקשה שנתקבלה, אצל הנכבד השופט ג'ובראן, כבוד נאחז בטענה הפסלות בלבד, כדי לבטל את שעשה מר' קאבני.

רצ"ב עותק ב - בר"ע 1654/97 ופסה"ד של כבוד השופט ג'ובראן 24.6.99() סומן ב' ג' ד'.

  8 יוצא אני מתוך חשיבה, שהצגת פסיקת כבוד השופט ג'ובראן לא תשמש נגדו, זה הנכבד, שאת מלאכתו עשה, זאת כמצוות החוק והפסיקה המחייבת של בימ"ש העליון.

  9   לחברי הוועדה יתברר לאחר עיין בבקשת הערעור ו\או בפס"ד, כי אין מר' קאבני הדמות הנכונה לשמש כשופט, במדינה, שעל דיגלה וחוקתה נקבע כלל של שוויון ויושר, זה שלא היו שם בהחלטות יו"ר בהוצל"פ, מר' קאבני ותוקנו בבימ"ש מחוזי, והוחזר, ליו"ר אחר.

  10   לי המתנגד אין ספק כי מר' קאבני לא היציג כל מסמך המרמז לוועדת המשנה על קיים פסה"ד בר"ע 1654/97, זאת כדי לא "לקלקל" לעצמו לזכות "היהלום שבכתר" כשופט. זה מסמך שהיה מחובתו להציג כפי שהציג שבחים ותהילה, ממקורות אחרים.

  11   וזו לעצמה שאלה המעמדה בספק את יושרו של מר' קאבני, המבקש לעצמו תפקיד שופט, במדינת ישראל, זאת שללא אפלה ו\או ליתר דייק אפלה מתקנת לטובתו. התנהגותו אינה הולמת שופט, לא זו לעיל ולא כשנהג במעמד בעלי בדין, ב- 1997 ו\או 1996, בהוצל"פ.

  12   דעו, אין הודעתי לעיל באה מנקמנות או מחשש מהשופט "העתידי" מר' קאבני, תחולת הודעה לידע את הוועדה, זאת לתת בידה חומר למחשבה, אחר מהידוע לה, עד עתה.

 

 

כבוד רב

שאול בר-נוי

רח' חפצי-בה 44

ק' חיים, 26220

Hit Counter