מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

כותלן פורם האתר

כיתבו לנו  אתרים אחרים
כתבו על כאלה
"שמלתך לא בלתה... זה ארבעים שנה" (דברים ח', ד') אומר הכתוב על בגדי עם ישראל במדבר. האגדה הוסיפה שהבגדים גדלו איתם במשך השנים. כך גם הטקסט המקראי, גדל וחייב להמשיך לגדול איתנו. כשאנו מתקדמים, דברים עקרוניים וחשובים הופכים טריוויאליים. או אז, מתגלית לפנינו משמעות עמוקה יותר הצדק, המשפט והשוחד, ש' רוזנברג
רשאי להגיש תלונה לנציב כל אדם הרואה עצמו נפגע בשל התנהגותו של שופט במסגרת מילוי תפקידו כשופט לרבות בדרך ניהול המשפט על ידיו, או מי שאותו אדם הסמיך לכך  הנשיא או השר רשאי לבקש מהנציב ברר ענין הנוגע להתנהגותו של שופט במסגרת תפקידו כשופט לרבות בדרך ניהול המשפט על ידיו חוק נציב תלונות הציבור על שופטים
ביום 5.8.03 העבר עוזרו המשפטי של הנשיא בעליון את הקובלנה למר דן ארבל, שזה ישמש בודק מטעם המערכת, אתם קבלתם אז, כולם הודעה שהמעשה אין בדין, איש מבינכם טרם השיב למכתבי הראשון העדר סמכות מנהל לבדוק קובלנה
 הודעת תזכורת זו נשלח לנשיא בימ"ש העליון, שבנוסף להיותו שופט מניין רגיל, אמור לנהל את בימ"ש זה (העליון) לפחות, על פי סדרי הדין לפחות, כאן מועד העברת של בקשה למותב, מהמזכירות ו\או מועד קבלת החלטה של המותב, בקשת ביניים עניינית, "בסדר הדיון" תלונה ודרישה כך (מתקנה 448  (ג
ראו, הנילון זה עו"ד במקצועו לא חושש מאיש כמותכם, בעלי כוח השיפוט ו\או זה עוה"ד ממשיך לשקר בבימ"ש (גם עליון), זה הנפיק בקשה לביטול החלטה, שאותה לא שלח לח"מ, בטענה שההחלטה התקבלה בהעדר תגובתו, לאחר זמן נדרש והשיב הח"מ לגיב לבקשה זו, שאין לו. תגובה נכתבה מכרות אישית לאופן עבודת הנילון, נילון שלא חושש לשקר בבימ"ש התנהגות כזו אינה הולמת עו"ד, כזה עו"ד  "צדיק נסאר"
בכל מקרה שהגיעה לידיעת גורם כלשהו בבית הספר, מכל מקור שהוא, ידיעה, שהורי תלמיד אותו בית הספר התגרשו או חיים בנפרד או שהם מצויים בהליכים לקראת גירושין או פירוד או שהם מצויים בסכסוך זוגי קשרים של הורים עם בית הספר
את המבחן זה המוזכר בסעיף 11א לא עבר מר' קאבני, וגם היותו בתפקיד מעיין שיפוטי, בתפקיד ביצועי, של פסקי דין והחלטות של בימ"ש. זה ניכשל בידיעת החוק, ו\או הבחנת טענות בעלי דין, ו\או הבחנה בין עובדה ברורה לטענה כוזבת, ו\או לחובתו כבעל שררה לוועדה למנוי של השופטים – קבני
במקום מערכת המשפט, על העוול הנוראי שעשתה לך, ועל כך שאפילו היום אין לה האומץ, היושר וההגינות להודות בכך בפה מלא ולבקש מחילתך. החלטתה המתחמקת של הפרקליטות שלא להגיש נגדך כתב אישום חדש, היא בבחינת הוספת חטא על פשע, שכתב האישום החדש אמור לדון  תפקודה ואמינותה המערכת אבני שלמה מבקש סליחה, ממר עמוס ברנס, אסרי העולם
גופתה של רחל הלר ז"ל נמצאה ב  974. ב- 1975 ברנס הורשע ע"ס הודאה וע"ס "דבר מה נוסף", השחזור, התאמת הממצאים הפתולוגיים לתאור שנמסר, ידיעת פרט מוכמן. "ההרשעה נסמכה על הודאת ברנס וושחזור, ללא ראייה חיצונית שקשרה לרצח", דברי השופטת ד' דורנר. המכנסיים עם תאי הזרע "נאבדו" ע"י המשטרה הרשעת של חפים מפשע, עניין חמור
אגב, מעשה של שופטים המדלגים ו\או המשבשים הוראות חקיקה שונים חמורים בעשרות מונים מהחלטת שופט בימ"ש שלום על העדר חוקיות של חוק שחוקק בכנסת ישראל, שופט זה אולי סבר כי הינו גיבור המאה, זה הוליד במעשה את יזמת שר המשפטים יוסף לפיד, מעשה שהוביל להצעת חוק כפשרה בין ניצים בכנסת ובבימ"ש שופטים מדלגים מעל ראיות ממש והוראות חוק
קבוצת אוכלוסייה הבעייתית ביותר, כיוון שמחד-גיסא, הנזק שהיא גורמת לתהליך הטיפול הוא כבד, ומאידך-גיסא, גורמים שונים במערכת אכיפת החוק כמעט שאינם מעלים את הנושא, בשל החשש מתגובתם של ארגוני נשים וארגוני עבודה סוציאלית. מדובר באוכלוסייה "טפילה", המנסה לעשות שימוש לצרכיה במנגנון אכיפת החוק, להשגת עמדת יתרון על הצד השני, במאבקי גירושין ובמאבקים על רכוש וגם על רקע מניעים רגשיים כמו נקמה לחתם הקל, בעת תורנות יש הצפה של נשים
עניין יומיום מעשה של רשלנות כזו בבימ"ש, אין כל ביקורת כזו כפי הביקורת שעמדה ו\או יצאה מרבים, במערכת השלטון, המשפט והציבור לאחר קביעת שופט שלום להעדר חוקיות של חוק כנסת, שופט שפעל מרצון להראות חכם וישר, וקבוע ברבים החלטתו המבטלת חוק כנסת קובלנת לרשלנות רשם של במחוזי תל אביב
כולנו יודעים, שאמירת שקר אינה דבר מסובך כלכך ולא צריכים להיות גאונים כדי לשקר. מחקרים הראו שגם ילדים רכים בשנים משקרים. אם לצורך שקר של ממש דרוש אולי אומץ מיוחד, הרי שקל הרבה יותר להגזים הזהירות בדרך למשפט צדק
נושא זכות העיון של חשוד בחומר חקירה, כאשר מוחלט שלא להגיש נגדו כתב אישום, אינו מוסדר בחקיקה. העיגון הפורמלי היחיד לעניין זה מצוי בהנחיות פרקליטת המדינה מתאריך כ"ג באב התשס"ב (1.8.2002) עיין בחומר של חקירה משטרה
"מהמפורסמות , המושג "פרצה קוראת לגנב" ששגור בפי "העם", מושג ידוע וברור, בעלי יכולת כלכלית ושכלית מגוננים על עצמם ועל רכושם בטרם עת, בסגירת פרצות. תעשיה שלמה קמה לפיתוח וליצור "סוגרי פרצות". תעשייה המוכרת כמות אדירה של מנעולים פיזיים לדלתות מוחשיות ומנעולים וירטואליים לדלתות ממוחשבות. הרכישה נועדה להגן על רכושם ופרטיותם של בני "העם" רעיון אופטימי אולי, ללא ספק שזה הינו רעיון מתקדם חשיבותו
תשובת חבר הכנסת לאזרח על זכותו להמשיך לקבל קצבת נכות גם לאחר שעבר את גיל 65 הוא גיל הפרישה לפי חוקי המדינה, נכון למועד כתבת מכתב האזרח, כאמור החוק שונה בשנת 2003 לגיל 67 זכות של גמלאי לקצבת נכות
ספרו של סבל מקררים מגבעתיים, זה נלחם, עד ששופט בימ"ש הפסיק עבודתו בבימ"ש, לאור פרשת שחיתות שקדמה למועד מינוי לשופט, בהיותו יועץ מפשטי בעירייה מקומית גבעתיים, מקום מגורי הסבל האמיץ באופיו מי ישפוט את השופטים שלנו
כל מדינה שהיא צד באמנה זו מתחייבת לכבד ולהבטיח לכל היחידים בתחומיה והכפופים לשיפוטה את הזכויות שהוכרו באמנה זו, ללא הפליה מכל סוג שהוא, כגון מטעמי גזע, צבע, מין, לשון, דת, דעה פוליטית, או אחרת, מוצא לאומי או חברתי, רכוש, יחוס או כל מעמד אחר אמנה בינלאומית זכויות אזרחיות
על פי המצב הקיים היום רק עם פקיעת הנישואין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של הנכסים המשותפים. על פי הצעת החוק שאושרה היום, בכדי שבני הזוג יוכלו לפרק את רכושם המשותף באופן שוויוני אין צורך בפקיעת נישואין ומספיק שיתקיים אחד מהתנאים הבאים

פקיעת הנישואין זכאי כל אחד

פרסום ראשון: קבוצה של 3 שוטרים נהגה לקיים בקביעות אורגיות עם אשתו של שוטר רביעי. הוא גילה על כך, תקף את אשתו ונעצר. היחידה פורקה וחבריה פוזרו ביחידות אחרות. "אנחנו חשים מושפלים ומבוישים "וו השוטרים ערכו אורגיה
עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה הציגה, כמובן, התנגדות לקביעה כי התקנות מנוגדות לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אך בית המשפט קבע כי על אף עמדה זו, עיכוב יציאה של אדם מהארץ, מנוגד לקביעת החוק היסוד עיכוב יציאה בטל ומבוטל
לפי בקשת יו”ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, חה”כ אופיר פינס, הוצג היום לראשונה דו”ח המסכם את פעילות מערכת בתי המשפט לשנת 2001. על פי הנתונים שנמסרו לוועדה על ידי מנהל בתי המשפט, השופט דן ארבל המגבילה בזמן מתן פסק הדין  
על פי ההצעה שופט יפסול עצמו מלדון בתיקים בהם אחד הצדדים או בא כח של אחד מהצדדים הוא בן משפחתו, או שקיימת ביניהם חברות קרובה. כמו כן יפסול שופט את עצמו מלדון בהליך בו יש לשופט עניין כספי ממשי או עניין אישי ממשי או למי מבני משפחתו של השופט שופט יפסול את עצמו לדון בתיק בין משפחתו
זאת טענתי, ועוד: מי נתן לפרקליטות את הזכות לבחור ולהחליט מי משני האזרחים המתקוטטים ביניהם במשפט אזרחי צודק ומי מהם אינו צודק ? מי בכלל נתן לה את הסמכות להתערב במשפט לא-לה , ומי נתן לה הסמכות והזכות להעמיד שירותיה בחינם לטובת אחד מהצדדים מי משני אזרחים המתקוטטים טוב יותר לפרקליטות
יוזכר שכבר בשנה שעברה נאלצתי לבקש התערבותך בפרשה, בגין העובדה שתיק  שכב על שולחנה של פרקליטות ירושלים במשך שנים ארוכות מאז סיום חקירת המשטרה והמלצתה לסוגרו – וללא טיפול במשך 3 שנים בטחון של ציבור במשטרת ישראל
סבור אני כי מר פינס - פז ייתן יותר תשומת לב למכתבי ורעיון שבו, מאשר יו"ר וועדת המשנה, מר דדי צוקר, בשנת 1998, שאינו משרת \ נבחר בכנסת ישראל כיום, לצערו (מכתב מיום  5.07.01 )וו משמעת שופטים
   

 

 

Hit Counter