מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

נישלח לחברת הכנסת רוחמה אברהם, לכתובת הדואר שלה בכנסת

 

בעניין הצעת החוק שלך (גירושין בביה"ד הרבני) בכבוד שאולי

 

"חלפו שלוש שנים מאז קבע בית דין רבני כאמור בסעיף (א), והאיש לא קיים את פסק הדין, יחייב בית דין רבני את האיש לשלם תשלום חודשי של מזונות "מעוכבת מחמתו" לאשתו, בסכום שלא יפחת מ-4,000 ש"ח."

 

 

 ח"כ נכבדת

 

 צר לי כי את כיום במאה זו (2005) מבקשת ליצור חוק מפלה לרע,

 

אני אישית לא זכיתי לתת (לאור סירוב גרושתי היום לקבלה של זה את הגט) גט לגרושתי במועד סביר לאחר החלטת ביה"ד כי על בני הזוג להתרגש.

 

אני אישית יודע על לפחות עוד מקרה זהה (בזו קבע ביה"ד וגם הרבני הגדול לערעורים, כי פני האישה להתגרש ולא לשלום ביית כטענתה המדומה), זו האישה כגרושתי לא רוצה לקבל את הגט, כדי לזכות בהטבות שונות ומשונות, הכול העצה של עוה"ד מושחת.

 

אני אישית יודע על מקרים נוספים פרט לשנים הנ"ל, זה שלי וזה שעומד על "עיכוב ביצוע (סירוב, הדחקה)" מטעם האישה

 

לדעתי, יש חובה לערוך תיקון בחוק המוצע, כל שהוא יראה דו צדדי, "האיש ו\או האישה" או "הסרבן\נית ו\או החומק\נית"

 

 

בכבוד רבי שאולי

13.05.05

 

info@court.org.il

 

מכותבים רבים מבין חברי הכנסת ונציג הדורות הבאים

 

'rrivlin@knesset.gov.il'; 'ytamir@knesset.gov.il'; 'ysteinitz@knesset.gov.il'; 'jparitzky@knesset.gov.il'; 'pinespaz@knesset.gov.il'; 'yperetz@knesset.gov.il'; 'mnahari@knesset.gov.il'; 'ylapid@knesset.gov.il'; 'zlivni@knesset.gov.il'; 'elicohen@knesset.gov.il'; 'syahlom@knesset.gov.il'; 'ndoron@knesset.gov.il'; 'nzeev@knesset.gov.il'; 'sandberg@knesset.gov.il'; 'avilan@knesset.gov.il'; 'yvaknin@knesset.gov.il'; 'ndahan@knesset.gov.il'; 'mgafni@knesset.gov.il'; 'rbaron@knesset.gov.il'; 'slomob@knesset.gov.il'; 'eyishay@knesset.gov.il'; 'yedelstein@knesset.gov.il'; 'horon@knesset.gov.il'; 'davidt@knesset.gov.il'; 'mporush@knesset.gov.il'

 

 

 

Hit Counter