מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 תפוצת נאטו

לכבוד                                                                                              25.7.01

יאיר, עוזר יו"ר הועדה                                                                                        חוקה חוק ומשפט

עוה"ד אופיר פינס - פז                                                                                     לפקס' 6754171 02

 חבר כנסת \ יו"ר הועדה.

                הנדון,                       זכות לדיון פומבי \ בית דין משמעתי לשופטים

אדוני הנכבד,

1.            בהמשך לשיחת הטלפון שלנו היום משגר אני את המסמך הבסיסי לעניין.

2.           סבור אני כי מר פינס - פז ייתן יותר תשומת לב למכתבי ורעיון שבו, מאשר יו"ר וועדת המשנה, מר דדי צוקר, בשנת 1998, שאינו משרת \ נבחר בכנסת ישראל כיום, לצערו.

3.           ראה, מכתבי נכתב כדי לעמוד ולטעון את דעתי בפני וועדת ת. אור בעניין חוק ביהמ"ש ו\או תיקון חוקי המדינה בעניין סמכות שפטה ועוד, זה משנת 1998. 

4.           בתודה מראש להתייחסות.

 בר-נוי שאול

 רח' חפצי-בה 44 

 ק. חיים 26220

=====================================================

12.6.98

לכבוד

ח"כ דדי צוקר

בועדת חוקה חוק ומשפט

יו"ר ועדת המשנה

אדון נכבד,

.1            מעביר אני לאדוני מכתב שכתבתי בעבר לכבוד הנשיא לביהמ"ש העליון, הפרופ' אהרון ברק ובקשתי את דעתו לתחילת הרעיון לשוויון בין הבריות.

.2            במענה השיבה העוזרת המשפטית לנשיא, שאין הנשיא מביעה דעתו, אלה פסקי דין והחלטות שפוטייות. וידוע, לכבוד הנשיא גם מאמרי שונים שאינם פס"ד ועוד. כמו כן כבוד הנשיא אחד מיוזמי ועדת השופט ת' אור השופט מהעליון ודעתו חלק ממנה.

.3            המכתב שבהמשך נמסר בעבר לשרי המשפטים פרופסורים, נאמן ולבאי וליו"ר של הועדת חוק חוקה ומשפט שאול יהלום (אז). לא קודם מאומה ונסיבות שלהם.

.4            לעיניננו אנו, מעביר אני את הרעיון לתחילת גלגול האיזון בשוויון, ההלכה הנהוגה במגזרי שונים במדינה הסבורה שבדיקה או ברור מהותי ונכון ייבדק ע"י בודק מחוץ למערכת הנבדקת, סביר כי יוטב גם לה, למערכת המשפט הדבר.

5.           אבקש להיות מוזמן לוועדת המשנה, כדי לנמק ולהציג ראיות על מנת לקדם רעיון בתיקון חוק בית המשפט, ולהשלים את מסקנות וועדת כבוד השופט ת' אור.

6.           השיבי בתשובה לעניין ומועד זימון לוועדה בכנסת.

                                                                                                                בר-נוי שאול

              רח' חפצי-בה 44

                 ק. חיים 26220

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

16.5.96  

פקס' 02759703

לכבוד

הפרופ' ברק

הנשיא לבתי משפט

של הדין והצדק

.1            כבוד הנשיא המכבד, כתוב אני לאדוני לאור שעובר אני בבתי משפט במדינה דמוקרטית עפ"י הגדרתה היא מדינת חוק וחוקה.

.2            כפי הבנתי דמוקרטיה היא שוויון בין הבריות, ובפועל זה לא זה, יש שווים פחות ויש יותר. נכון שביהמ"ש נועד לשפוט בין הבריות, במלאכת השפיטה דן שופט, שופט אדם בשר ודם לא מלאך.

.3            כהבנתי, הבדל בין ביהמ"ש בערכאות שונות לבין בית הדין הגבוה לצדק, הבג"צ נועד לסעד מידי בפרט מול הממסד. לממסד מגוון רב של עובדים, החל מתברואן עד לראש ממשלה, וביהמ"ש נועד לברור תובענות בין בעלי הדין.

.4            מכלל הזה יש יוצאים מהכלל, הינו שופטי ישראל, מה גם סדר הדין בבית הדין הגבוה צדק דן בעתירות נגד שופטים מפעם לפעם בדרך מנהלי שגוי.

.5            בחוק דרכים נוספות לתקיפה משפטית \ חוקית את "כבוד הדן" בדיון בין בעלי דין, הינו, פסול שופט ותלנה לוועדת מנוי השופטים. בשתי הדרכים ההלכים הם שלא במעמד צד אחד לפחות, בלשון צנוע ועדינה.

.6            כאשר לבעל דין טרוניה נגד דרך ניהול או מנהגי השופט, סביר כי לא הצד שמנגד יגונן על השופט, כבדרך הערעור שיוגש על העבדות מערכאה השיפוט ידון בגוף העניין בלבד, ולא לדרך עבודת השופט אשר פגעה באחד מבעלי הדין.

.7            לאחר ברור וניסיון, שלושת הדרכים לא נותנות את התשובה הנכונה כסעד מידי למגיש בקשה בכל אחת משלושת הדרכים, בג"ץ, פסול שופט ותלונה. יזכה לתשובות מתחמקות ומתוחכמות, ללא סעד מנמלי, המחזקות נוהל פסול בביהמ"ש ו\או של שופט.

.8            סביר כי מלין על שפוט בשר ודם ולא מלאך יעמוד ויטען בכבוד נגד אותו שופט בפומבי בדרך שוויון בין הבריות, ללא הבדל כבמגילת עצמאות ישראל.

.9            פתרון פשוט, מערכת שיפוט שופטים מחוץ למערכת ביהמ"ש. הינו, בית דין לברור תלונת המלין נגד שופט בפומבי, בביה"ד יכהנו שלושה דינים, אב ביה"ד שופט בדימוס (מחוזי ו\או עליון), משפטן מובהק או עו"ד אשר פרש מעסקי מדון בביהמ"ש, ואיש ציבור בעל יושר אישי וניקיון כפים.

.10          לבית הדין תינתן זכות השימוש אחת לחודש בערך באולם בימ"ש מחוזי, בוא ידונו בכל התלונות נגד שופטי המחוז בדלת פתוח, לביה"ד תהיה הזכות להחליף הרכב מדיון לדיון במחוז, מקרב חברים אחרים מביה"ד זה. על החלטות ביה"ד ניתן לערער לבימ"ש עליון.

.11          סביר כי בית דין שכזה ייתן תשובה נכונה לחוקת ישראל, יחזק את האמון החיובי של תושבי המדינה בערכאות השיפוט, יקטין כמות הערעורים בביהמ"ש, ייתן תשובה מידית לסעד המלין, ויצר את צדי השופטים הפזיזים באשר הם ו\או בשר ודם הם.

.12          אבקש את התייחסות כבוד הנשיא בית המשפט לחוק וצדק הפרופ' ברק, לשם גלגול הנושא ליתר פרטים ולניסוח הצעת לתיקון חוק יסוד שפיטה ועוד.

        בר-נוי שאול

       רח' חפצי-בה 44 

     ק. חיים 26220

 
Hit Counter