מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

 

ברק לשופטים: "אל תיכנעו לביקורת רק משום שהיא פופולארית"
"ראוי שתימתח ביקורת עניינית על פסקי הדין שלנו. אל תפגעו מהביקורת, היא חלק ממרקם החיים הדמוקרטי. וכאשר הביקורת אינה הוגנת - חרקו שן והמשיכו בעבודתכם. אל תחזירו מלחמה שערה"
הדס מגן 13:02 19/5/05 פורסם בגולבס
"אל תיכנעו לביקורת רק משום שהיא פופולארית". זה המסר שהעביר היום (ה') נשיא בית המשפט העליון, אהרן ברק, לשופטים החדשים, בטקס השבעת שופטים בבית הנשיא.

ברק אמר לשופטים, כי יהיו מוכנים לכך שתהיה ביקורת על פסקי הדין שלהם. ברק אמר: "ראוי שתמתח ביקורת הוגנת ועניינית על פסקי הדין שלנו. אל תפגעו מהביקורת, היא חלק ממרקם החיים הדמוקרטי. וכאשר הביקורת אינה הוגנת - חרקו שן, והמשיכו בעבודתכם השיפוטית. אל תחזירו מלחמה שערה. אך זכרו תמיד: חובת הנאמנות שלכם היא למשפט ולחוק. אותם עליכם להפעיל, על-פי מיטב הבנתכם אותם. אל תושפעו מלחץ דעת הקהל; אל תיכנעו לביקורת אך משום שהיא פופולארית; אל תבקשו לשאת חן בעיני הכלל והפרט. היו ישרים עם עצמכם, עם הבנתכם את המשפט ואת העובדות."

 

"האיבר השיפוטי החשוב ביותר - בצד מוח מנתח ולב מבין - הוא עמוד השידרה. עליכם לקיים ולפתח עמוד שידרה שיפוטי. שום לחץ חיצוני לא יכופף אתכם. המצפון שלכם הוא המצפן שלכם. לעתים תשמעו, כי אתם נוטים לטובת גוף פלוני, או לרעתו. אל תתרשמו מכך. אם תפעלו על-פי החוק, לא תהיו בעד איש או נגד איש. החוק משתדל לאזן בין זכויות האדם וצרכי החברה השונים. עליכם להפעיל את החוק, מתוך נאמנות ללשונו ולרוחו, ומתוך שוויון גמור בין כל בני האדם. אם תעשו כן - תוכלו לעמוד כנגד כל טענה בדבר הבחנה פסולה או הפלייה. כך נהגנו בעבר. כך ננהג גם בעתיד".

ברק העביר לשופטים מסר, לפיו במשפטים מתוקשרים, הם עלולים לקבל ביקורת בתקשורת, אך אין זה צריך לרפות את ידיהם. ברק אמר: "עליכם לנהל משפטים אלה ככל משפט אחר. הצדק שלנו הוא אחד. הוא אינו ניתן לחלוקה. לעתים קרובות תקבלו החלטות שלא יספקו את הציבור הרחב, או העיתונות, אל תיפול רוחכם. הנאמנות שלכם היא אחת, ואף היא אינה ניתנת לחלוקה. זו נאמנות לערכים; זו נאמנות לתפיסות יסוד בדבר הגינות ויושר; זו נאמנות לשלטון החוק ועליונות החוקה. הם - ולא רוחות שעה חולפות יכוונו את דרכיכם".

כן קרא ברק לשופטים החדשים, לשפוט באובייקטיביות, ולא על פי השקפת עולמם הפרטית. לדבריו, "על כל שופט מוטלת החובה להגן על הכלל, שכן זכויות אדם אסור להן להפוך למכשיר לכיליון לאומי. השופט הוא חלק מעמו. הוא צריך להיות מודע למתרחש בעם. עליו להכיר את בעיות המדינה. עליו לקרוא את ספרותה, ועליו להאזין לשיריה. עליו להכיר את מורשתה הדתית, החברתית והתרבותית. עליו להכיר את ערכיה. עליו להיות רגיש למיעוטים שבקרב המדינה; ולשכבות החלשות בקרב החברה".

 
 

 

 

 

 

Hit Counter