מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

 

 

 

 

האקטיבזם השיפוטי ותוצאותיו :

 

"נפקות מינה" הרצון הטוב של ברק ל"צדק אבסוליטי" באמצעות ה"אקטיבזם" השיפוטי

הינה מפלצת הרסנית של שחיתות והרס .

 

אין לי כל ספק שה"אקטיבזם" השיפוטי בראשית דרכו ב"בית הבד" של מחשבת היוצר

השופט אהרון ברק נועד ולו לכאורה לעשות רק טוב וזאת מכיוון שהדעת אינה סובלת כי

"נפקות מינה" של "בטלות" הדיון המינהלי מ "דעיקרו" בדין ( הליך משפטי ) שבו הוכח כי

שמעון סרח כדין "בטלות" הדיון המינהלי מ "דעיקרו" של אחיו התאום ברוך שלא הוכח כלל

כי סרח . וכל זאת לאחר שההליך המינהלי בכללותו , העומד לבחינה בפני מערכת המשפט , עמד בתנאי קמא לכשירותו תנאי שהינו נפילת פגם אחד בלבד שאינו מהותי .

אולם רצון טוב של ברק בתיאוריה ומציאות עובדתית רעה לחוד . המציאות העובדתית הינה

כי ה "אקטיבזם" השיפוטי הפך למפלצת שתלטנית נעדרת כל רסן שאינה ניתנת שליטה , מפלצת שהטילה את עוגניה במערכת המשפט בפרצופים של :  אי סדר , ותובענות רבות . 

"נפקות מינה " החברתית של המפלצת ההרסנית נשוא מאמר זה הינה : אי שמירת החוק , השתוללות האליטה והאוליגרכים , שחיתות ואנרכיה בבתי הדין בישראל . שחיתות המסוות ומוסתרת היטב ע"י ידידים בתקשורת של "בעלי העניין" באנרכיה , "בעלי עניין" שאין זהותם מוסתרת בערפל ל"יודעי דבר" ( אחיי ה "לוחמים בשחיתות" ) והמוכרים בשמם האקדמי

שהינו ה"אליטה" וה"אוליגרכים" .

 

סוף דבר - 

 

אשר על כן ולפיכך לכשנעמיד על לשון המאזניים את הרצון הטוב של ברק לעומת תוצאותיו ההרסניות של רצון טוב זה נגיע למסקנה אחת כי יש לבטל את ה"אקטיבזם" השיפוטי

מ"דעיקרו" , וזאת בטרם תגיע מערכת המשפט של מדינת ישראל ל"נקודת האל חזור" שלה .

לאחר נקודת "אל חזור" זאת של "מערכת המשפט" תמצא החברה בישראל במצב של

"בטלות" שאינה יחסית , מצב שישתקף בהשתלטות מוחלטת וללא עוררין של

ה"חזקים" - "בעלי העניין" על "החלשים" - "כלל הציבור"בישראל  .

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                           

                                                                                                       

                                                                                               רוני          דרור 

                                                                                     בתיק ( ח"ש ) ע"ע ארצי  318/05    

                                                                                         לוחם בשחיתות שמעדיף

                                                                                             לעשות ולא לדבר .

 

 

 

 

Hit Counter