מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

 

ועדה מיוחדת:  ועדת החוקה, חוק ומשפט בשבתה כוועדת חקירה פרלמנטרית
בנושא: ”גילוי השחיתות בממשל במדינת ישראל”
  בשעה 10:00
    סדר היום:  
  דרכי עבודה וסמכויות הוועדה  
  בהשתתפות:  יושב-ראש הכנסת, חה”כ ראובן (רובי) ריבלין
 
 
  מקום הישיבה: הישיבה תתקיים באולם ההרצאות ותשודר בערוץ הכנסת  
 
 
ח”כ מיכאל איתן לא מתכוון להפוך את ועדת החקירה לגילויי השחיתות לבמה לניגוח פוליטי

10/08/2005

 

ועדת החוקה חוק ומשפט קיימה דיון ראשון כועדת חקירה פרלמנטרית לגילוי השחיתות במימשל במדינת ישראל, בראשות ח”כ מיכאל איתן ובהשתתפות יו”ר הכנסת, ח”כ ראובן ריבלין.


יו”ר הועדה, ח”כ מיכאל איתן אמר בפתח הישיבה כי הוא מוכן לקחת על עצמו את משימת ניהול ועדת החקירה, בגלל חשיבותו הרבה של הנושא, אולם יסכים לעשות כן בכפוף לשני תנאים – האחד שינוי והגדרת תפקיד הועדה, ומיקוד הנושאים בהם היא אמורה לפעול. השני – שינוי סמכויותיה של הועדה בכל הנוגע לזימון אנשים למתן עדויות בפניה וקבלת מסמכים הנדרשים לביצוע תפקידה. שינויים אלה דורשים שינוי באמצעות חקיקה הטעונה אישור ועדת הכנסת ואישור המליאה. ”ללא הכלים האלה אני אראה בועדה הזו ועדת מריחה ובריחה מטיפול רציני בבעיית השחיתות. לא אוכל לשאת באחריות ולשמש עלה תאנה לתופעות השחיתות המאיימות על המשך קיומה של מדינת ישראל ובאות לידי ביטוי במיקומה הגבוה של מדינת ישראל בדרג השחיתות הבינלאומי” אמר ח”כ איתן.


יו”ר הכנסת, ח”כ ראובן ריבלין: ”אין ספק כי דווקא הפרלמנט הוא המוסד הראוי לניהול ועדה מסוג כזה. חקירה שתבוא מכיוון הדרג הפוליטי הנבחר, יכולה להראות לציבור שלא כולם מושחתים ושהכנסת היא רלוונטית מתמיד. ועם זאת”, אמר יו”ר הכנסת, ”אם אנחנו נכנסים לתקופת בחירות ברור כי אין לנהל חקירה כזו בזירה הפוליטית ויש לדחות את עבודת הועדה עד לאחר הבחירות”.

בתום הישיבה אמר יו”ר הועדה כי אין בכוונתו להפוך את הועדה לבמה לניגוחים פוליטיים וכי אחד התוצרים של הועדה צריך להיות דיון בחיזוק יכולתו של מבקר המדינה, באמצעות חקיקה, להילחם בתופעות השחיתות. כמו כן סוכם כי ח”כ איתן ינסח הצעת ועדה לשינויים הנדרשים ויביא את הצעתו לאישור הועדה.

 

דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט כועדת חקירה פרלמנטרית בנושא: גילויי השחיתות בממשל במדינה ישראל

 

 

 

Hit Counter