מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

יו”ר ועדת החוקה חוק ומשפט,ח”כ מיכאל איתן: ”השופטים פועלים בניגוד לחוק"י  28/08/2005

     
 
  ארבעה שופטים פרשו ממערכת המשפט בעקבות בירור תלונות נגדם


היום קיימה ועדת החוקה חוק ומשפט ישיבה מיוחדת בעקבות פרסום דו”ח הנציבות לתלונות הציבור על שופטים לשנת 2004, בהשתתפות הנציבה השופטת בדימוס טובה שטרסברג–כהן.

לעיון בפרקי הדו”ח ראו עמוד ”דיווחים לוועדה על-פי חוק” בעמוד זה


מהדו”ח הראשון, לשנת 2004, עולה כי 133 תלונות מתוך כלל 894 התלונות שניתנה בהן החלטה בשנת 2004 (15%), נמצאו מוצדקות. התלונות בעיקרן נוגעות להתנהגות שופטים, (26 תלונות מוצדקות) ותלונות על דרך ניהול משפט. בין היתר - פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי (12 תלונות מוצדקות), התמשכות ההליכים (”סחבת”),(30 תלונות מוצדקות), עיכוב במתן החלטות ופסקי דין (53 תלונות מוצדקות), ניהול פרוטוקול בצורה לקויה (4 תלונות מוצדקות), ליקויים באופן קבלת החלטות או בצורת יישומן (8 תלונות מוצדקות).

בעניין עיכוב במתן החלטות ופסקי דין קיימות הוראות בחוק המפרטות את הזמנים למתן פסקי דין והחלטות אולם הנציבה אמרה כי השופטים לא עומדים בלוחות הזמנים כיון שהחוק מציב דרישות שלא ניתן לעמוד בהן. על כך השיב לה יו”ר ועדת החוקה חוק ומשפט, ח”כ מיכאל איתן, כי יש חוק והשופטים צריכים לנהוג על פי החוק. ”העובדה ששופטים לא מקיימים את החוק זה מצב חמור מאוד. כל אחד יכול להגיד שקשה לו למלא אחר דרישות החוק אולם השופטים עושים דין לעצמם – במקום לסיים תיקים ולכתוב פסקי דין, כמו שהמחוקק קבע שעליהם לעשות, הם פותחים תיקים חדשים מתוך מחשבה שאולי כך עדיף. התוצאה בפועל היא כי יש גם סחבת בניהול הדיון וגם איחור במתן פסקי דין”.

בנוסף, חשפה הנציבה כי במהלך בירורן של תלונות שהתקבלו, 4 שופטים עזבו את מערכת המשפט עוד במהלך הבירור ובטרם נינתה המלצה או החלטה של הנציבות. מדובר בשופט אחד שעזב את מערכת המשפט בשנת 2004 ועוד 3 שופטים במהלך 2005 שבעניינם טרם פורסם דו”ח.

מספר בעיות שהעלתה הנציבה בקשר לעבודת הנציבות:
 

 • תלונות אנונימיות – על פי החוק, הנציבות לא רשאית לבדוק תלונות אנונימיות אולם על פי דיווח הנציבה אכן טופלו תלונות שהתקבלו בעילום שם כיון שלשם הפונה לא היתה רלוונטיות למהות התלונה. התלונות שנבדקו נוגעות בעיקר למקרים בהם יקיים ניגוד עניינים של השופט היושב בדין.
   
 • חובת הסודיות – על פי החוק חלה חובת הסודיות על כל חומר שמגיע לנציבות, כמו למשל האם הוגשה תלונה, פרטי המגיש ופרטי השופט עליו הוגשה התלונה. החובה חלה על עובדי הנציבות אולם לא חלה על המגיש או על המכותבים שקיבלו את אותה התלונה. לדברי הנציבה, יש הרבה מקרים בהם מתפרסמים פרטים לא נכונים בקשר להליך הבירור או לתלונה עצמה אולם הנציבות מנועה מלהגיב. לאור זאת, קיימת בימים אלה הידברות בין הנציבות לבין משפרד המשפטים על הצעת חוק שמטרתה לצמצם את חובת הסודיות והגדיל את שקיפות עבודת הנציבות.
   
 • תלונות של אסירים ועצורים – על פי החוק קיימת זכות לאסירים ועצורים להגיש תלונות כנגד שופטים. על פי דיווחה של הנציבה, הוגשו מספר מועט של תלונות שכאלה אולם לדעתה יש להטמיע את זכותם זו של האסירים והעצורים, דבר שלא נעשה עד כה.
   

   

 •  
   
       

   

   

   

   

  Hit Counter