מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

 

מבחני אישיות לשופטים  

מאת: עו"ד יראון פסטינגר

 

 

הסקנדלים התקשורתיים שהתרחשו לאחרונה סביב התנהגותם של מספר שופטי הערכאות הנמוכות העלו על סדר היום שוב את דרכי עבודתה ואת מבנה הוועדה למינוי שופטים.

מזה שנים מתרבות הקריאות לבחון מחדש את מבנה הוועדה ואת סדרי עבודתה אולם קריאות אלה הינן בבחינת קול קורא במדבר שכן הממסד המשפטי מתבצר בטענותיו השמרניות כי "שיטת בחירת השופטים בישראל הינה הטובה בעולם". דומה שלא זה המצב מזה תקופה ממושכת ויש מקום לריביזיה רצינית בנושא זה.

כל טענה וביקורת כנגד מבנה הוועדה ודרכי פעולתה נתקלות, דרך קבע, במקהלה של זעקות שבר בדבר "סכנה לשלטון החוק".

בפועל, למרות שמרבית שופטי ישראל עושים מלאכה נאמנה ונהנים מאמון הציבור, ישנם לא מעט מקרים של מינויים לא מוצלחים המצליחים לחדור מבעד המסננות של הוועדה לבחירת שופטים, פעם אחר פעם.

שרת המשפטים, הגב' ציפי ליבני, מתכוונת לקיים ישיבה מיוחדת של הוועדה לבחירת שופטים על-מנת לנסות ולקדם את הרעיון של מבחני אישיות למועמדים לשפיטה.

מדובר בחובה אלמנטרית המתקיימת כיום בכל תחום במשק, כמעט לכל נושא משרה ואפילו משרות זוטרות בשירות הציבורי, ובודאי בשוק הפרטי. כיום, כל התמודדות על משרה של ממש בענפי המשק השונים מחייבת שורה של מבחנים וסינון יסודי.

משום מה, רק מהמועמדים לשפיטה נחסכה עד היום חובה אלמנטרית זו בתירוצים שונים, תוך הסתמכות על "השיטה הטובה בעולם", רחמנא ליצלן, אשר במסגרתה, לעיתים קרובות נבחר אדם לכהונה בכירה למשך עשרות שנים על סמך מספר המלצות וראיון של כ-10 דקות.

בשעתו ניסה שר המשפטים דאז, הד"ר יוסי ביילין, לבצע מספר שינויים בתחום רגיש זה אולם על אף שהיה מטובי שרי המשפטים שהיו למדינת ישראל, לא עמד לו כוחו בנושא זה מול הממסד המשפטי.

על-מנת לבלום יוזמות מעין אלו, מינתה הוועדה למינוי שופטים בתקופת כהונתו את ועדת השופט זמיר, שנועדה לבחון את דרכי מינוי השופטים בישראל במסווה של ועדה ציבורית. בפועל, מדובר היה במינוי חסר תקדים של שלושת החברים הממסדיים ביותר בוועדה לבחירת שופטים, לבקר, כביכול, את הגוף בו הם חברים...

ואכן, ועדת זמיר לא איכזבה את מי שמינו אותה: הוועדה קידשה את הקיים, שבה לטפוח לעצמה על השכם וסיימה את עבודתה בשורה של המלצות מימיות וחסרות כל חשיבות, אשר לא שינו למעשה מאומה בדרכי עבודתה של הוועדה. המערכת "ניצלה" מרוחות הזמן ובא לציון גואל...

כמובן שהרעיון האלמנטרי לקיים מבחני אישיות לפני שממנים אדם לכל חיו ללא אפשרות מעשית להוציא אותו לאחר מכן מהמערכת גם אם נעשתה טעות בבחירתו, לא התקבל.

גם קריאתו עם פרישתו של מנהל בתי המשפט לשעבר, הנשיא דן ארבל, להנהיג מבחנים כאלו, נפלה על אוזניים ערלות.

שרת המשפטים הנוכחית הינה עורכת דין במקצועה אשר עסקה שנים ארוכות במקצוע, ומכירה את מערכת המשפט היטב. בעמדותיה בנושאים מקצועיים רבים הינה מגלה נון-קונפורמיזם, עצמאות, פתיחות ורצון לבחון מוסכמות מחדש.

יש לקוות כי תצליח ביוזמתה לקיים סוף סוף מבחני אישיות למועמדים לשפיטה על-מנת לצמצם את שיעור הטעויות בבחירות מועמדים למשרה החשובה, ולשפר את דרכי עבודת הוועדה.

__________________

הכותב הינו חבר הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין.

נוצר ביום:

  11/09/2005  

  |  

עודכן ביום:

  12/09/2005   

 

 

 

 

Hit Counter