מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

 

 

התשובה :

 

תשובת עדי אפלבוים

מלשכת שרת המשפטים

מתאריך 07/09/05

 

"                    הנדון : פנייתך לשרת המשפטים בעניין תלונה כנגד כב' השופטת אפרת

                                              לקסר מביה"ד האזורי לעבודה בת"א

                                                      מכתבך מיום 04.09.05                                             "

 

" הריני לאשר קבלת מכתבך שבנדון, שהתקבל בלשכתנו ביום 6 בספטמבר 2005 .

 

ראשית, ככל שהינן מלין על החלטות כב' השופטת אפרת לקסר לגופן, אתכבד להשיבך , כי על פי דין וכללי

מינהל תקין אין באפשרותה של שרת המשפטים להתערב בהליכים משפטיים או בהחלטות שיפוטיות, ואין היא

משמשת כערכאה ערעור על מערכת בתי המשפט ; הדרך להשיג על החלטת כב' השופטת היא באמצעות

ערעור לערכאה השיפוטית המתאימה, בדרך ובתנאים הקבועים בחוק .

 

ככל שהינך מלין על התנהגות כב' השופטת אפרת, לרבות בדרך ניהול המשפט על ידה, הגורם המתאים לטיפול

בפנייתך הוא נציבות תלונות הציבור על שופטים, היא הגורם המוסמך לפי הדין לברר תלונות מסוג זה. יחד עם

זאת, נציין, כי ככל שטענות דומות תלויות ועומדות לבחינה בפני ערכאת ערעור, הרי שאין באפשרותה של הנציבות להתערב.

 

 

על כן ככל שאכן טענותייך תלויות ועומדות בעת זו בפני ערכאה שיפוטית, מוצע, כי תפנה עם סיומם לנציבת

תלונות הציבור על שופטים, ככל שיידרש ( כתובת משרדי הנציבות : רח' נחום חפצדי 5 , גבעת שאול, ירושלים ,

ט"ל 02-6595511 ) .

 

 

למען הסר ספק יובהר , כי אין באמור לעיל משום חיווי דעה או הבעת עמדה באשר לטענות העולות, לגופן ."

 

 

 

                                                                                                            "       בכבוד רב

                                                                                                            עדי            אפלבאום

                                                                                                            לשכת שרת המשפטי "

 

 

התלונה :

 

 

 

אל : שרת המשפטים                                                                                            05 / 09 / 04        

ר"ח צלאח א - הדין  29

ירושלים , ת.ד 49049 , 91490       

                                                     

 

מאת : המתלונן  ( דרור רוני ) מר"ח עלומים 33 רמת גן  52305

ט"ל 036781475 054454635 .

 

 

תלונה כנגד השופטת אפרת לקסר מביה"ד לעבודה האזורי שבת"א . שופטת שנהגה כנגדי , מתוך ידיעה , בניגוד להוראות החוק ולתקנות ביה"ד ( לרבות אי התייחסות ו "החבאת" בקשת ביניים ) ואף פסקה כנגדי , בכוונה תחילה , פסיקה שגוייה עובדתית ומשפטית וזאת בלשון -המעטה בשל היותי חושף שחיתות .

 

 

הרקע לתלונה :

 

 

1  . בתאריך 14/04/05 ,לאחר המתנה ממושכת של כ 6 חודשים , הומצא לי פסק דין ( דיון מאוחד )

בע"ב 30/2283/98 ו 7978/02 ( תיק חושפי שחיתות ) של כבוד השופטת לקסר שבביה"ד האזורי

לעבודה שבתל אביב .

 

2 . בתאריך ה 14/07/04 הובא לעיון הוועדה ( הוועדה לבדיקת ביה"ד לעבודה ) מכתבי , על צרופותיו , המתאר גלגוליה של התדיינות שהייתי ועדיין שותף לה בבית הדין לעבודה , ומלמדת , לשיטתי , על הצורך בביטולו . ( ראה ישיבה מ"ס 9 הוועדה לבדיקת ביה"ד לעבודה מיום ז' באב התשס"ד ( 25.07.04 ) ). 

 

 

התלונה :

 

פס"ד הדין ( דיון מאוחד ) בע"ב 30/2283/98 ו 7978/02 שגוי הוא ובכוונה תחילה הן עובדתית והן משפטית וזאת בלשון המעטה .

 

 

3 . כבוד השופטת לקסר משמיטה ולא מתייחסת כלל בהכרעתה בפס"ד לטענותיי העובדתיות והמשפטיות הרבות לרבות אי התיחסותה לטענת העובדה והמשפט העיקרית שבכתב התביעה וסיכומי התובע , ראש תביעה , כי הייתי עובד מדינה מצטיין בהצטיינות יתרה עד לפתיחה בהליך פיטוריי וכי הליך פיטוריי החל יומיים לאחר שהגשתי תלונה מתאריך 06/11/00 בדבר אלימות פיזית ומילולית כנגדי לנ.מ.ה.

 

 

כבוד השופטת אפרת לקסר מתנהגת כלפיי בפסק הדין (מאוחד) בע"ב 30/2283/98 7978/02 בניגוד מוחלט להוראות החוק ולתקנות ביה"ד לעבודה כמפורט כדלקמן :

 

 

א . פסק הדין ( פרוטוקול דיון פס"ד - זמן אמת מאומת למקור ) כפי שהתקבל אצלי לא חתום כדין על ידי -

חברי המותב הרשמי שהינם נציגי הציבור והמעסיקים . 

 

ב . כבוד השופטת לקסר "תוחמת ומצמצמת " בפסק הדין את הדיון למספר מועט של טענות עובדה ומשפט . יצויין כי במעשה זה שאינו כדין של ביה"ד הוצג כנגדי מצג שאינו אמת הגורם לי נזק בלתי הפיך .

 

ג . כבוד השופטת לקסר אינה מתייחסת כלל לראיות שהגשתי בכתב התביעה , הדיון , ובסיכומיי .

 

ד . כבוד השופטת לקסר מסתמכת על עדויות שמיעה וראיות פסולות על פי דין כגון :

 

  1  . עדות שמיעה יחידה ( ע"פ הצהרתו הוא ) לענין פיטוריי של עד בעל ניגוד אינטרסים והמומלץ להעמדה

        לדין פלילי על ידי משטרת ישראל מר צדוק ארבל . 

 

  2 .  שתי הערכות עובד שנכתבו על ידי גורם בלתי מוסמך ולאחר שהגשתי את תלונתי מתאריך 06/11/00 

       בדבר אלימות פיזית ומילולית כנגדי לנ.מ.ה .

 

ה . כבוד השופטת לקסר מאפשרת לנתבעת שלא כדין ,חרף התנגדותי ,לטעון "טענות ראשוניות" כנגדי בכתב הסיכומים .

 

ו . כבוד השופטת לקסר שמה עצמה בפסק הדין כאפוטרופוס לנתבעת וערכה לה את דינה בכך שהכריעה כנגדי בטענות שנטענו בכתב התביעה שהנתבעת זונחת בשתיקה הן בכתב ההגנה והן בכתב הסיכומים .

 

ז  . כבוד השופט לקסר מאפשרת לנתבעת לבצע מעשה שאינו כדין ולהציגו כנגדי בפסק הדין . מעשה שהוא אי זימון עד ע"י הנתבעת המצוי ברשותה , עד שלטענתה השקרית של הנתבעת ( טענה המגובה ע"י ביה"ד ) הגיש תצהיר מטעם ההגנה ( בפועל תצהיר שנמחק בהליך קודם ) .

 

 

 

 

 

 

כבוד השופטת לקסר פועלת שלא כדין בכך שאינה מתייחסת

ו "מחביאה" בקשת ביניים , בש"א 4403/04 , שהוגשה בתיק

 

 

4  . כבוד השופטת לקסר מתעלמת ואינה מתייחסת בפס"ד לבקשה בש"א 4403/04 שהגשתי בתיק למתן פס"ד וזאת אף לאחר שמחליטה ביום 25/11/04 החלטת ביניים בבקשה כי " הדיון יתקיים בתיק העיקרי " . מהות הענין כי כבוד השופטת לקסר  ב "החבאת" הבקשה - בש"א 4403/04 פועלת בניגוד לחוק .

 

5  . לאור האמור לעיל בכתב תלונה זה ערערתי על פסק הדין , נהפכתי ללעג ולקלס , ואף איבדתי כמעט לחלוטין את האמונה במערכת משפט העבודה שבישראל .

 

התביעה ע"ב 7978/02 , ערעור ע"ע 318/05 בדיון (מאוחד) ע"ב 7978/02 ו 30/2283/98 ,פרוטוקולים דיון (מאוחד)  ע"ב 7978/02 וע"ב 30/2283/98 .

 

 

6  . פניתי בתלונה מיום 11/05/05 לוועדה הממלכתית לבדיקת בתי הדין לעבודה וזאת תשובתה

 

" קיבלתי את תלונתך על כל צירופיה והתבקשתי להשיבך שועדת הבדיקה אינה יכולה , בהתאם לכתב המינוי שלה , לטפל בתלונות הנוגעות לתיקים של בתי הדין לעבודה . היא איננה יושבת כערכאת ערעור ואין בסמכותה לטפל בתלונה שהגשת ."

 

                                                                                               בכבוד רב השופט אלון גילון                                                                                                  

 

תשובה דומה מהמוסד נציבות תלונות השופטים קיבלתי בעבר לתלונה אחרת לחלוטין במהותה שהגשתי

כנגד השופטת לקסר שפעלה כנגדי בניגוד לתקנות ביה"ד לעבודה .

 

תלונתי מיום 11/05/05 לוועדה לבדיקת ביה"ד לעבודה ותשובת הוועדה מיום 29/05/05 .

 

7 . פנייתו של  יו"ר ועדת חוקה ומשפט מיכאל איתן ב"עסקינן" ( למעט טענה חדשה של החבאת בש"א 4403/04 טענה שאינה נמצאת בערעור 318/05 ) לנציבת תלונות הציבור על שופטים ג"ב שטרסברג נענית בחוסר רצון לחקור את הפניה מעילת "ערעור תלוי ועומד".

 

עיננו הרואות שאין דין ואין דיין בישראל לשופטים כדוגמת השופטת אפרת לקסר שמתוך ידיעה עוברים על החוק והתקנות . שופטים המנצלים את חסינותם ופועלים מתוך ידיעה בניגוד להוראות החוק והתקנות ובכך מיטיבים עם הצד החזק שביכולתו לגמול להם בעתיד.  

     

8  . אבקש התייחסות שרת המשפטים לתלונתי  .

 

                                                                                                 ----------------------------

                                                                                                  על החתום דרור רוני      

 

 

המסקנה  :            

 

 

" דין אחד לשופט " ו " דין אחר לשופט אחר ".                           

 

 

 

 

Hit Counter