מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

 

25.09.05

לכבוד

מר ערן שנדר, פרקליט המדינה.

 

הנדון: עו"ד גלית אפרתי - תובעת בלתי ראויה

 

כללי

גלית אפרתי הייתה התובעת במשפטי שהחל בשנת  2000, שבו הואשמתי ב"סחיטה באיומים". את הסחיטה ו/או את האיומים ביצעתי על פי התלונה הכוזבת שהוגשה נגדי, בין השנים  1995- 1994, באמצעות עשרות מכתבים ששלחתי בדואר רשום לצעיר ששמו דקלו, ובאותם מכתבי איומים היו כביכול תדפיסים של מידע סודי שהודפסו מתוך מחשבי משרד האוצר.

 

העבירות של עו"ד גלית אפרתי

במהלך המשפט התברר כי לתביעה לא היה אפילו מכתב אחד מתוך אותם עשרות מכתבי איומים שנטען כי שלחתי לדקלו בדואר רשום, ואפילו לא היו אישורים למכתבים רשומים מהדואר (האם הגיוני לשלוח מכתבי איומים בדואר רשום?).

בידי התביעה היו במקום מכתבים, רק תירוצים כדי להסביר את היעדרם של אותם המכתבים, עד אשר גלית אפרתי נאלצה להודות (בסיכומי התביעה מיום 9 ביולי  2003), כי מעולם לא היו בידיה מכתבי איומים, להלן הציטוט מעמ' 21 של סיכומי התביעה: "כדי שלא תהיה במקום כלשהוא הוכחות או ראיות כתובות".

גם תדפיסי מידע סודי שנטען כי הודפסו מתוך מחשבי משרד האוצר לא הוצגו בפניי או בפני בית המשפט, ואף התברר בביהמ"ש כי במחשבי משרד האוצר לא קיים סוג זה של מידע סודי.

לפני המשפט הוגשו נגדי חמש תלונות כוזבות, שכולן היו פרי דמיונו של דקלו, שאינו מסוגל לחזור יותר מפעם אחת על שקר או גרסה כלשהי שבדה. גלית אפרתי ידעה שאין בסיס לתלונותיו, סירבה במשך יותר מארבע שנים להציג את העתקי התלונות הכוזבות, אעפ"י שפניתי אליה, עשרות פעמים בכתב ובע"פ, וביקשתי לקבל את העתקי התלונות הללו.

גלית אפרתי פעלה בזדון באינסוף תחבולות ומעשי הונאה כדי להתחמק מהצגת העתקי התלונות שבקשתי ממנה, משום שידעה כי כל התלונות היו חסרות שחר ובלתי הגיוניות, והיו עלולות להוכיח כי גם התלונה שהייתה בסיס לכתב האישום הייתה כוזבת.

 

גלית אפרתי אשר ידעה היטב כי כתב האישום היה חסר שחר, וכלל פרטים מפוברקים, פעלה בתיק זה בזדון, שיקרה והונתה את השופט, וניצלה את "חולשתו המוסרית" של אותו שופט במשך כארבע שנים, כדי להונות אותו עם שקרים וחומר שידעה היטב כי הוא מזויף.

 

ראוי לציין כי גם שופטי בית משפט המחוזי סביונה רוטלוי, אברהם טל ועופרה סלומון, מתחו עליה ביקורת חריפה בגין אי מילוי החלטות בית המשפט והסתרת מידע שהיה ידוע לה לשם פגיעה בנאשמים, בתיק  1151/03.

 

בידיי עשרות מסמכים שיימסרו לך מיד בתחילת הבדיקה, ולאור הממצאים אין לי ספק כי יהיה מקום לשלול את רישיונה של עו"ד גלית אפרתי.

 

רם ברמן

העצמאות 40  הרצליה  46789

 

העתק: גב' ציפי ליבני, שרת המשפטים.

         מר מני מזוז, יועץ המשפטי.

         תקשורת.

                

                

 

 

 

 

Hit Counter