מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

תפוצת נאטו

 

                                         משפט הציבור

 

הוגשו תמצית טענותיי לביה"ד הארצי

 

לאחר שתקראו  ענו על השאלות  :  א .האם המותב האזורי בראשות השופטת אפרת לקסר גרם

 

                                                    לי עוול ?

 

                                                     ב . האם ביה"ד הארצי ירפא את עוולות ביה"ד קמא ?

 

             התשובות לבדיקה עצמית החל מבעוד כחודשיים באתר בית המשפט ( ע"ע 318/05 )

 

                                                                               תודה ולהתראות אנשים יקרים

                                                                                 רוני דרור לוחם בשחיתות

 

 

בבית הדין הארצי לעבודה ירושליים                                        ע"ע  318/2005  

                                                                     קבוע לדיון בפני מותב רשמי לתאריך 19/12/05

                                                                                             

המערער ( התובע ) : דרור רוני ת.ז xxxxxxxxx

עלומים 33 רמת גן 52305 ט"ל 036781475

- נגד -

המשיבה ( הנתבעת ) :  1  . מדינת ישראל - משרד האוצר- נציבות מס הכנסה  .                                        

ע"י ב"כ מפמת"א מר"ח הנריטה סולד 1 תל אביב יקוד 64924 ט"ל 036970222 פקס 036918541

                                  

                 תמצית הטענות ( עיקרי טיעון ) בכתב                   

 

הסוגיות העיקריות בערעור על דיון המאוחד ע"ב 30/2283/98 ו 7978/02 מפורטות כדלקמן :

 

א . האם " בטל מדעיקרא " דיון קמא המאוחד ע"ב 30/2283/98 ו 7978/02 מכיוון ש : פסק הדין בדיון קמא מאוחד זה הינו מסמך בי-דין ראשון שאינו חתום כדין ,חרף היותו חתום בפקס ?

 

ב .האם " בטל מדעיקרא " דיון קמא המאוחד ע"ב 30/2283/98 ו 7978/02 מכיוון ש : ביה"ד קמא פעל ב " משוא פנים " ו שלא כדין כנגד המערער (התובע) ? ( משוא פנים בשל :  סחבת , חד צדדיות ,הסתמ' על עד שמיעה יחידי לענין פיטורים וראיות פסולות בדין ועוד...) (שלא כדין בשל :  היתר למשיבה (הנתבעת) לשקר ולא להזמין עד המצוי ברשותה ,החבאת בש"א 4403/04 ועוד...).               

 

ג  .האם  "בטל מדעיקרא " דיון קמא המאוחד ע"ב 30/2283/98 ו 7978/02 מכיוון ש : ביה"ד קמא פעל תוך כדי הצגת "מצג שווא"  בפס"ד כנגד המערער (התובע) ? ( זניחת טענות בעלות השלכות מכריעות בפס"ד כגון : אי הצג' המשיבה בפני ביה"ד פרוט' של החלטות השימועים , אי התייחסות ל " ראשי תביעה " ו " פלוגתות " מהותיים/ות של המערער כגון : זכותו של המערער להגנת ביה"ד מכח חוק חושפי שחיתויות , אי התייחס' לראיות מכריעות כגון : הצטיינותו היתרה של המערער במשך מעל  10 שנים בפשמ"ג עד לפתיחה בהליך פיטוריו ( אי התאמה ? ) ) .

 

ד . מדוע ביה"ד קמא פעל שלא כדין בכך שהכריע כנגד המערער (התובע) בטענות שנטענו בכתב התביעה ושהמשיבה ( הנתבעת ) כנגד זנחה בשתיקה הן בכתב ההגנה והן בכתב הסיכומים ? . מדוע מאפשר בה"ד קמא שלא כדין למשיבה (הנתבעת) , חרף התנגדות המערער (התובע)  ,לטעון  " טענות ראשוניות " כנגדו בכתב הסיכומים ? .

 

ה . האם על ביה"ד נכבד זה ליתן " גושפנקא " לפסיקת ביה"ד הארצי , כי הפסקת התמחות המערער (התובע) לאחר מספר ימים הינה שלא כדין  ? . לחילופין יתבקש ביה"ד נכבד זה

להשתמש בסמכותו וליתן למערער להמשיך כדין את התמחותו כמפקח מס , מכח חוק ההגנה

על עובדים ( חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין ) התשנ"ז 1997, זאת

בשל כך כי : המערער (התובע) הגיש תלונה מוצדקת/ראוייה לדיון כנגד המשיבה (הנתבעת)

לאחר זכיתו במכרז וטרם התחלת התמחותו .  

 

ו . האם על ביה"ד נכבד זה לבטל את הליך פיטורי המערער (התובע) מ " דעיקרו " וזאת בשל הפגמים המהותיים הרבים  שנפלו בו ? ( כגון : עילה בדוייה , אי קיום זכות השימוע והטיעון , אי קיום חובת ההיוועצות , אי הצגת המשיבה פרוט' השימועים ועוד  ...) . לחילופין  במידה וביה"ד יכריע כי הפגמים אינם מהותיים ואף לא יכיר : ב " הצהרת גור אריה " שניתנה למערער (התובע) ובתקנים הפנויים בנ.מ.ה , יתבקש ביה"ד נכבד זה ליתן "גושפנקא " ל "פסיקה המחייבת העכשווית " (בג"ץ פלצמן 6480/01) כי סעד הצהרתי לביטול הודעות פיטורים (כשההליך אינו תקין) אינו בשיקול דעת של ביה"ד .

 

הרקע העובדתי לכתב תמצית הטענות ( עיקרי טיעון ) .  

 

1 .בתאריך ה 8/11/00 פותחת הנתבעת (המשיבה) בהליך פיטורים כנגד המערער (התובע) יומיים לאחר שהמערער (התובע) מגיש תלונה בדבר אלימות פיזית ומילולית כנגדו מצד פ.ש נסרדישי וכפיפיו . בתאריך 04/03/02 מקבל המערער (התובע) בפקס משרדו (העברה מנוגדת לנהל 82.351 לתקשי"ר) את החלטת סמנכ"ל האוצר על פיטוריו ( גורם בלתי מוסמך ע"פ נהל  82.352 לתקשי"ר) מתאריך 26/02/02 והודעת פיטורים מתאריך 03/03/02 .הן ההודעה והן ההחלטה אינן מנומקות כדין . בתאריך 19/08/02 מקבל המערער (התובע) מכתב פיטורים רטרואקטיבי מתאריך 03/07/02 עליו חתום כבוד השר סילבן שלום , בנוסף מקבל המערער (התובע) הודעת פיטורים מתאריך 18/08/02 עליה חתום האחראי דאז מר צדוק ארבל .הן ההודעה והן ההחלטה אינן מנומקות כדין. ( מוגש בזה : התל'  מת' 6/11/00 ס' קמא נספח ג' א' ט"ז ,פקס מתא' 4/03/02 של ה' פיטו' מת' 03/03/02 ומ' פיטו' מת' 26/02/02 ס' קמא א"1 א , מ' פיטו' רטרו' מת' 26/02/02 וה' פיטו'  מת' 19/08/02 ס' קמא א ' 1 ב' )

   

2 .מאוחר יותר בתאריך 7/10/02 מקבל המערער (התובע) הודעה על הפסקת עבודתו מיום 3/10/02 , הודעה שאינה חתומה כדין ( נהל 82.352 ) ואף הינה ריקה מתוכן , ההודעה נמסרת למערער (התובע) לאחר הדיון בצוו המניעה דיון שבו הצהירה המדינה את "הצהרת גור אריה" המפורסמת .(ה' הפס' עבודה מת' 3/10/02 שאינה חתומה ואף הינה ריקה מתוכן ס' קמא סתס " 9) .

3 . המערער (התובע) נמצא בסכסוך עבודה תיקים  3/2283/98 ע"ב (בש"א 5624/01 ) ו ע"ב

7978/02 (בש"א 5352/02 ) בדיון מאוחד מתאריך 15/11/02 .המערער (התובע) ביקש את הגנת

בית הדין הנכבד האזורי לעבודה שבת"א בין היתר מכח חוק ההגנה על עובדים ( חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין ) התשנ"ז 1977 וזאת לאחר שהמערער (התובע) הגיש תלונות מוצדקות ו או ראיות לבירור כנגד המשיבים (הנתבעים) : תלונה מתאריך 15/09/97 בדבר "עבירות פליליות" מצד פ.ש נסרדישי , תלונה מתאריך 25/07/00 בדבר ליקוי מינהלי במכרז , תלונה מתאריך 06/11/00 לנ.מ.ה בדבר אלימות פיזית ומילולית כנגד המערער ( התובע ) , תלונות המשך לתלונה מיום 06/11/00 בדבר האלימות כנגד המערער (התובע) לי' משפטי לממשלה מתאריכים 06/12/00 ו 05/01 .( מצ"ב כל התלונות והראיות בדבר צדקת התלונות ו או היותן ראיות לבירור ס' קמא ת/8 ,ת/9 ,ת/13,ת/20 ,סת"ס 12 ,סת"ס 8 פתיחת נ.ש.מ בתאריך 30/11/00 בחקירה משמעתית נ' המתנכלים למערער (התובע) .)

 

4 . עד פתיחת הליך פיטוריו ה 8/11/00 הצטיין המערער (התובע) בכל תפקידיו בשרות המדינה בהצטיינות יתרה במשך מעל 10 שנים . ( הוצגו בפני ביה"ד כל הראיות בדבר הצטיינותו של התובע (המערער) .( מצ"ב : דרגה בקיצור פז"מ מיום 12/02/96 נספח א ח" לתביעה 7978/02 , דרגה בהצטיינות יתרה מיום 23/09/98 ת/23 , ראה דרגה בהצטיינות יתרה מיום 30/07/02 סת"ס 4 , ת / 21 , ת/ 22 ,  סת/ 1  ,הערכות עובד מצויינות לשנת 98 ו 99 סומן קמא סתס" 2  ו סתס" 3 ) .

 

5 .לא זאת בלבד המערער (התובע) מפוטר ערב חג בזמן ששהה במילואים בעילה בדוייה ובניגוד: להוראות החוק והתקשי"ר , הפסיקה המחייבת ,כללי הצדק הטבעי ,זכות השיוויון השימוע והטיעון .

 

6 . כאילו לא די באמור לעיל ברקע לכתב ערעור זה המערער (התובע) פוטר : ללא אישור נציב השרות (מחדל שמנע מהמערער (התובע) זכותו לדיון בענינו בפני ועדת : פרישה וגימלאות ,רפואית) ,ללא אישור הממונה על הגימלאות ומתן זכות הערעור למערער (התובע) בפני ועדת השרות כמתחייב מחוק שרות המדינה (מינויים) התשי"ט ( גמלאות ) ( נוסח משולב ) תש"ל 1970 ופרק 82.5 ( ראה : סעיף 82.328 לתקשיר ( סעיף משלים לסעיף 82.239 לתקשי"ר עליו מסתמכת הנתבעת ) , חוק שרות המדינה גמלאות סעיפים 18 ד , 17 א ,תיקון 18 התשל"ז ,תיקון מ"ס 38 , ו 19 (4) ,הודעות הממשלה י"פ תשי"ז ותשל"ח ונש"מ ל"ז 42 ).

 

ואלה הטענות  

 

"משוא פנים"  בפסק הדין ובמהלך הדיון כנגד המערער ( התובע ) מצד כבוד השופטת לקסר

 

7 . פסק הדין כמו גם מהלך הדיון בע"ב 30/2283/98 ו 7978/02 נגוע ב"משוא פנים" של כבוד השופטת לקסר . "משוא פנים" המתבטא ב "חד צדדיות" שאינה ראוייה בהחלטות וקביעות ביה"ד כנגד התובע (המערער) וזאת חרף תלונה שנמצאה "ראוייה לדיון" , בנושא סחבת ודיון לקוי , שהגיש כנגדה התובע (המערער) בתאריך 14/07/04 לוועדה לבדיקת תפקוד ביה"ד לעבודה . אשר על כן ולפיכך מתבקש ביה"ד נכבד זה לבדיקת יתר של עובדות פסק הדין מעל ומעבר לנהוג בערעורים .

( מצ"ב לנוחיות ביה"ד הנכבד תלונת המערער (התובע) כנגד ביה"ד הנכבד מסומן  ב 1 .)

 

ביה"ד הנכבד בפסק הדין המאוחד ע"ב 30/2283/98 ו 7978/02 אינו מתייחס כלל  למרבית טענות המערער , טענות שהינן : "פלוגתות " , ראשי תביעה  , משליכות על ההכרעה . הטענות , " פלוגתות " וראשי התביעה מופיעות בכתב התביעה וסיכומי המערער (התובע) . "תחימה"

ו "צמצום" שלא כדין זאת גרמה ל "מצג שווא" ו "עיוות דין" כנגד המערער (התובע) ע"י בה"ד .

 

8 . כבוד השופטת לקסר "תוחמת" ו "מצמצמת" בפסק הדין שלא כדין את הדיון למספר מועט של טענות עובדה ומשפט . פסיחת השופטת לקסר על טענות שהינן בעלות השלכה על ההכרעה

מנוגדת לתקנות ביה"ד הנכבד ואף ל "פסיקה המחייבת" .(על חובת ההתייחסות ביה"ד קמא לטענות  בעלות השלכה הכרעתית ראה : ע"א 84/80 ,89 קאסם נ'  סנדרוב ושות , פ"ד ל"ז (3) 60 , 70 .).

 

טענות התובע (המערער) ,בעלות השלכה מכריעה, אותן זנח ביה"ד שלא כדין בפס"ד כדלקמן :

 

פיטורי התובע (המערער) בניגוד להסכם שנחתם עימו ביום 04/08/98 כי " התובע ישוב לעבודתו מבלי שהדבר יהווה פגיעה בזכותו להמשך התמחותו " ובניגוד להצהרת בא כוח הנתבע' בתא' 10/12/01 כי "אין כל הפרעה לתובע בתפקידו הרגיל  " , לא נעשתה ( כמוצהר ) כל פנייה מוקדמת ודיון מקדמי בנ.ש.מ בדבר אופי הליך הפיטורים (משמעתי או אי התאמה) כמתחייב מפסקה 82.231 לתקשי"ר , הליך פיטורי המערער (התובע) נעשה בניגוד לחוק שירות המדינה ( משמעת ) תשכ"ג 1963 , מסמכי השימוע נמסרו למערער (התובע) שלא כדין כמתחייב מפסקה 93466 ,93122 לתקשי"ר ,נותן הודעות הפיטורים (מר ארבל) פעל ב"ניגוד אינטרסים" מכיוון ששימש כ"עד עויין" כנגד המערער (התובע) בהליך מוקדם אחר , החלטת סמנכ"ל האוצר מר פרידמן מיום 03/03/02 בדבר פיטורי המערער ניתנה בהעדר סמכות ( פסקה 82.352 ) , העברת ( בתאריך 04/03/02 ) החלטת והודעת הפיטורים מיום 03/03/02 בפקס הינה בניגוד לנהל 82.351 לתקשי"ר , שתי הערכות העובד לשנת 2001 , 2000 עליהם התבססה המשיבה (הנתבעת) אינן חוקיות מכיוון שחתומות הן על ידי גורם בלתי מוסמך בתקשי"ר ( פסקה 93.412 לתקשי"ר ) ואף אינן מקיימות תנאי מקדמי על פי התקשי"ר (סעיף 93.444 ) של לפחות 3 הערכות עובד לפתיחה בהליך פיטורים ,לא הובא בפני השר (כמוצהר) תיקו האישי של המערער (התובע) ( סעיף 82.231 לתקשי"ר ) ותגובות המערער (התובע) להערכות העובד ( פסקה 82.231 ד 93.124 ו 93.125 לתקשי"ר ) ( ראה ומצ"ב ס' קמא ת 24 ) , המשיבה(הנתבעת) סרבה להציג בפני המערער (התובע) ובאי כוחו את תיקו האישי , למערער (התובע) מועבר שלא כדין טופס הפסקת עבודה שאינו חתום ואף הינו ריק מתוכן ( פסקה 82.921 , 82.352 לתקשי"ר ) , המערער (התובע) פוטר בזמן ש"תלויים ועומדים" הליכי פיטוריו בבג"ץ 6835/02 , המערער ( התובע ) מפוטר בניגוד לחוק המכרזים , המשיבה (הנתבעת) לא מקיימת הסכם מתאריך 1/6/98 והבטחה מינהלית שלצידו מתאריך 27/5/98 (נמסרה בתאריך 1/6/98) שבין המערער (התובע) ל"אחראי" מר דוקלר בדבר המשך התמחותו של המערער (התובע) בפ.ש גוש דן.

 

בכדי שביה"ד קמא יבטל את הליך הפיטורים מדעיקרו : דיי היה לביה"ד להתייחס לטענה המכריעה של המערער (התובע ) כי המשיבה (הנתבעת) לא הציגה ואף לא הסכימה להציג

(ראה ראיה נספח ג " סעיף 11 ) בפני ביה"ד קמא הנכבד ובפני המערער ובא כוחו ראיות של פרוטוקולים החלטות השימועים (מוקדם ומאוחר ) .ראיות (פרוט') שהמשיבה (הנתבעת ) מחוייבת בהצגתם על פי ה " פסיקה המחייבת " : בג"ץ והארצי .

 

בסייפא לפסקה 9 זאת יצויין כי ביה"ד הנכבד שכח להתייחס שלא כדין בפסק הדין ,הכרעת הדין, לטענה ועובדה עיקריות , ראש תביעה , המצויינות בכתבי התביעה וסיכומי התובע (המערער) ,  כי המערער (התובע) היה עובד מדינה מצטיין עד לפתיחה בהליך פיטוריו וכי הליך פיטורי המערער (התובע) החל יומיים לאחר שהגיש המערער(התובע) תלונה מתאריך 06/11/00 לנ.מ.ה בדבר אלימות פיזית ומילולית כנגדו . ( חובת ההתייח' לראשי תב' בפס"ד ראה דיון דב"ע ל"ט / 31 -2  הודיה מושב עובדים בע"מ נ' רפאל שרעבי , פד"ע י"ב 391 , 402 ) .

 

ביה"ד הנכבד בפס"ד המאוחד ע"ב 30/2283/98 ו 7978/02 אינו מתייחס כלל לראיות המערער ( התובע ) . ראיות שהוגשו בכתבי התביעה , מהלך הדיון , וסיכומי המערער (התובע) כדין .

 

9. כבוד השופטת לקסר לא התייחסה כלל בפסק הדין לראיות שהגיש התובע (המערער) בכתב התביעה , מהלך הדיון ובסיכומי המערער (התובע) . הראיות מפורטות כדלקמן :

 

הצטיינותו של המערער (התובע) לאורך שנות עבודתו (10 שנים) עד ליום פתיחת הליך פיטוריו אצל המשיבה (הנתבעת) (ראה סעיף 5 לעיל) , דרישות (מצ"ב ס' קמא נ/43 ,נ/44 נספח א" ו ג" לתביעה) חוזרות ונישנות של באי כוחו של המערער (התובע) בקיום חובת ההיוועצות עם וועד העובדים ,צדקת תלונותיו של המערער (התובע) כנגד המשיבה (הנתבעת) ( ראה סעיף 4 לעיל ) , ראיות בדבר פיקטיביות התלונות שהוגשו ע"י המשיבה (הנתבעת) כנגד המערער (התובע) (ראה ומצ"ב - סומן קמ"א נספח א" א" ב" ו ג" לכתב התביעה ע"ב 7978/02 ) .

 

ריש"א - פסק הדין ," פרוטוקול דיון זמן אמת " - כתב בי-די-ראשון שאינו " העתק ממוכן "

כפי שהתקבל אצל המערער (התובע) , אינו חתום על ידי נציגי הציבור וזאת בניגוד להוראת

סע' 36 בחוק ביה"ד לעב' ותקנות ביה"ד .  יצויין כי אין בחתימת נ.צ בפקס , שאמינותו מוטלת בספק מכיוון שפרטיו מחוקים ואינם ברורים , ראית מקור קבילה - כתב בי-דין-ראשון להיות פס"ד חתום . ( ראיות בדבר היות פס"ד - פרוטוקול דיון זמן - אמת שאינו ממוכן : תיקונים בכתב יד בפס"ד של כב' השופטת , הצהרת מזכירות קמא כי פס"ד הממוכן הוקלד רק ב 15/04/05).( היות פס"ד שאינו ממוכן פרוט' דיון זמן אמת - מקור , ראה פס"ד ע"א  6092/03 - א' ). ( ראה שם : אליענה רובין ב"הד לעבודה סמכות וס"ד ע"מ 403 , חליטת נשיא ביה"ד הארצי כי " ... , בדיון בו השתתפו נציגי הציבור בטל מעיקרא במידה ולא נחתם בידיהם " . ) . ( על היות פס"ד - כתב בי-דין-ראשון - מסמך מקור  , בדומה לכתב ערעור ,שאינו יכול להיות חתום/מוגש בפקס , ראה

רע"א 4086/01 אלדר צוראל חברה להשקעות נ' אפרתי , פ"ד נז ( 1 ) 534 ) .

 

המערער מגיש בזה כראיה : חתימת נ.צ על פס"ד בפקס . מסמכים שאינם כתב בי-דין-ראשון ושאמינותם מוטלת בספק מסומן ב 2 . יצויין כי ע"פ פסיקת העליון מחוייבים חברי המותב לעורר התנגדות טכנית מיוזמתם לפס"ד -פרוט' דיון -זמן אמת שאינו חתום ו או חתום בפקס .

 

ואלה הטענות כנגד דחית ביה"ד סעדי ה " "תביעה הראשונה" ע"ב 3/2283/98  .

 

10 . שגה / טעה ביה"ד הנכבד ואף פסק בניגוד ל"פסיקה המחייבת" בקביעתו המשפטית כי ניתן היה להפסיק את התמחותו של המערער (התובע) כמפקח מס , התמחות שנמשכה פחות משבועיים ע"פ קביעת ביה"ד עצמו ( ראה סעיף 2 ד לפסק הדין ) ויומיים נטו לטענת המערער (התובע) , וזאת מכיוון שנפסק ב"פסיקה המחייבת" כי : " תקופת הניסיון של עובד הנמצא בשרות שנבחר למשרה פנוייה...נמשכת שישה חודשים""18-במשרה שחייבים למלא בדרך מכרז , ובעיקר במכרז פנימי " תקופת הנסיון " היא זכות הן למעביד והן לעובד "( ראה : רשות הנמלים נ' ענתבי פד"ע 449 ארצי כרך (1) 136). יצויין כי המערער (התובע) הוכיח לביה"ד כי הינו מפקח מס (ראה ומצ"ב ראיה ס קמא ת 30 א' מוע' המער' למכרז' בהם תנאי הסף קורס מפק') וזאת בנ' לנפסק בסע' 8ב לפס"ד)

 

11 . שגה / טעה ביה"ד הנכבד בפסק דינו בקביעתו המשפטית כי "נטל ההוכחה" ל"התנכלות" המשיבה (הנתבעת) להפסקת התמחותו של המערער (התובע) רובץ על המערער (התובע) וזאת מכיוון ש המערער (התובע) ביקש את הגנת ביה"ד הנכבד להמשך התמחותו מכח חוק ההגנה על עובדים ( חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין ) התשנ"ז 1977 ודיי בהוכחת המערער (התובע)  התשתית העובדתית ליישומה של זכותו (חזקה) שבתביעותיו וזאת בשל כל שעומדות לזכותו של המערער (התובע) חזקות שבחוק ( ראה קדמי על הראיות ע"מ 1314 , 1302 )

 

12  .התשתית העובדתית להמשך התמחותו של המערער (התובע) מכח חוק ההגנה על עובדים

(חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין ) התשנ"ז 1977 מונחת על ידי ביה"ד עצמו בפסק דינו בו קובע ביה"ד כי " התלונה הוגשה בתאריך 5/09/97 " "הפסקת התמחותו היתה בחודש יוני 1998 כ 8 חודשים אחרי " . יצויין כי בהמשך קובע ביה"ד קביעה שגוייה עובדתית כי " לא רק הגשת התלונה לא היתה בעוכרי התובע , אלה שאף לדבריו , לאחר הגשתה נפתח לו פתח עתידי " וזאת מכיוון ש "פתח עתידי" נפתח למערער (התובע) הרבה לפני הגשת התלונה מתאריך 15/09/97 עם הגשת המכרז בתאריך 4/11/96 לקורס מפקחים וזכיתו במכרז זה טרם מועד הגשת התלונה .

( ראה ומצ"ב ראיה ס' קמא  ו" הצהרת מר דוקלר בפני המערער ( התובע ) מיום 27/5/98  " ..על אף שחלפה שנה מיום בחירתך במכרז זומנת לקורס מפקחים " ) .

 

13 . לאור האמור לעיל בפסקאות 11 ו 12 לכתב עיקרי טיעון זה המשיבה (הנתבעת) היא "המוציאה מחברה" וחובת הראיה (לרבות חובת ההוכחה) היא החובה להביא ראיות (לרבות חובת ההוכחה בזימון עדים רובצת על המשיבה (הנתבעת) ,אשר על כן ולפיכך שגה ביה"ד הנכבד בהסתמכו על עדי שמיעה מר דוקלר והוד שלא היו הממונים בפועל בזמן התמחותו הקצרה של המערער (התובע)  לא ברור למערער מדוע מבקש ביה"ד ממנו לשים עצמו בנעלי מבקרת נ.מ.ה ולזמן נחק' גב' בן צור. 

 

14 . שגה / טעה ביה"ד הנכבד בפסק דינו בקביעתו העובדתית והמשפטית כי " לא ניתנה לתובע כל הבטחה להתמחות בפשמ"ג" ( ראה סעיף 5 ד ע"מ 20 לפס"ד ) תוך כדי התבססות על ציטוט תנאי המכרז מתצהירו של מר דוקלר וזאת מכיוון ש: מעבר להבטחות המינהליות שניתנו למערער להצבתו בפשמ"ג הוראות התקשי"ר פרק 18.2 פסקה 18.251 מינוי בפועל עובד קבוע חייבו את מר דוקלר להציב את המערער בפשמ"ג  . יצויין כי המערער הציג בפני ביה"ד ראיות לעובדות שונות

(הבטחות להמשך התמחותו) באופן מהימן , ברור וחד משמעי וזאת בניגוד לנטען בפס"ד (ראה סע' 5 ד ע' 21) .ההבטח' המינה' מתא' 3/6/96 : יציאה לקורס מפקח' ושינוי משרת המערער עם תום ההתמחתו ( מצ"ב ס' קמא נספח ג' לכ' התב' 3/2283/98 ) מעוגנת בפרוט' ישיבה מתא' 2/12/96

( מצ"ב ס' קמא ראיה ת/3 ) , ההבטחה המינהלית מתאר' (רטרו) 27/5/98 ( ראה צורף לעיל  ס' קמא נספח ו' לכת' התב' ) להמשך התמחותו של המערער (התובע) בפ.ש גוש דן מעוגנת בהסכם ופרוט' חתום ע"י דוקלר מתאריך 1/6/98 (מצ"ב ס' קמא  נספח ט' לתצהיר מר דוקלר) ,ההבטחה המינהלית מתאריך 11/5/98 ( מצ"ב ס' קמא נספח' ד לתב' 3/2283/98) הינה הצבתו של המערער (התובע) להתמחות בלבד בגוש דן שבסיומה יוצב באחד מפ.ש שבת"א לרבות בפשמ"ג .

 

15 . א . שגה / טעה ביה"ד הנכבד ואף פסק בניגוד ל"פסיקה המחייבת" בקביעתו המשפטית כי "הננו קובעים כי בשל סירובו כאמור ,מנוע התובע מלטעון לסעד הצהרתי לפיו נמנע ממנו ,שלא כדין , להמשיך את תקופת התמחותו המעשית " ( ראה סעיף 5 ה לפס"ד ע"מ 22 ) וזאת מכיוון ש : סירובו של המערער (התובע) להצעת פשרה בסכסוך מעליבה ככל שתהיה אינה מייתרת את זכותו ותביעתו לא תצא נעקרת מיוסדה , טענה זאת מעוגנת ב"פסיקה המחייבת" הקובעת כי " זכותו של מתדיין לא להגיע לפשרה " ( ראה אלון נ מזרחי דיון נ"א 3 - 133 ארצי ) .

 

ואלה הטענות כנגד דחית ביה"ד סעדי  ה"תביעה השנייה " ע"ב 7978/02 .

 

15 . ב . שגה / טעה ביה"ד הנכבד ואף נהג בניגוד ל"פסיקה המחייבת" בכך שאפשר למשיבה (הנתבעת) ,למרות הצהרת התנגדותו של המערער (התובע) בכתב הסיכומים ע"ב 7978/02,

ל "עשות לעצמה דין" ולהוסיף בסיכומיה טענות עובדה ומשפט שלא מופיעות בכתב ההגנה וזאת בנוסף לזניחתה של המשיבה (הנתבעת) בסיכומיה טענות של עובדה ומשפט אחרות .

 

"טענה נטענה בכתב הטענות אך לא הועלתה לפי בית המשפט בסיכומיה דינה כדין טענה שנזנחה"  " זה הכלל : שתיקת הנתבע דמיא . במידה ששתק , ולא כפר בטענות התובע , כל שאלת מחלוקות לא תקום והתובע אינו חייב בהוכחה ." " הועלתה טענה ראשונה בסיכומים - לא ישעה לה בית המשפט אלה נמנע בעל דין שכנגד מלעורר התנגדותו לטענה - בסיכומים" (ראה זוסמן סדר דין אז' מהד' 91 ע' 483 ,257 ) .

 

אשר על כן ולפי כך זונחת המשיבה (הנתבעת) שלא כדין בסיכומיה את טענותיה הנגדיות

בכתב ההגנה בדבר : פיטורי המערער (התובע) בחוסר תום לב בניגוד להסכם וההבטחה המינהלית שלצידו מיום 04/08/98 ,פיטורי המער' (התובע) בחוסר תום לב בניגוד להצהרות ב"כ הנתבעת וה"אחראי" ע"פ תקשי"ר בדיון בביה"ד נכבד זה מיום 10/12/01. בנוסף זונחת המשיבה (הנתבעת) שלא כדין הן בכתב ההגנה והן בסיכומיה את טענותיה הנגדיות בדבר : פיטורי המערער (התובע) בניגוד לחוק המכרזים והחוזים ,פיטורי המערער (התובע) בניגוד לחוק ההגנה על עובדים (חש' עב' ופג' בטוהר המיד' או במינ' תקין התשנ"ז )פיטורי המערער (התובע) בהעדר סמכות ובניגוד אינטרסים באמצעות החלטות ומכתבי פיטורים רטרואקטיביים ,פיטורי המערער (התובע) שלא כדין ללא כל תיעוד בפרוטו' הליך פיטורים והחלטות שימועים וללא תיעוד אמיתי של פניית נ.מ.ה לנ.ש.מ לבחירת הליך פיטורים ,פיטורי המערער (התובע) שלא כדין תוך כדי הפרת זכותו לשיוויון וטיעון וכש"תלויים ועומדים" הם בפני ביה"ד ,פיטורי המערער (התובע) בניגוד לחוק שרות מדינה , העברת החלטות הפיטורים למערער (התובע)  שלא כדין שלא באמצעות מנהל היחידה באמצעות הפקס ולעיני כל חבריו למשרד ,העברת מסמכי השימוע שלא כדין במעטפה פתוחה שנמצאה זרוקה בחצר בית המער' (התובע) ,העדר שימוע (מוקדם ומאוחר) כן ואמיתי ובנפש חפצה ,העברה למער' (התובע) בהעדר סמכות טופס הפסקת עבודה שאינו חתום וריק מתוכן ,קיום הליך פיטורים למער' (התובע) בניגוד להחלטות ביניים של בה"ד , פיטורי המער' (התובע) בהליך לא תקין המסתמך על עובדות שאינן נכונות והערכות עובד לא חוקיות החתומות על ידי גורם בלתי מוסמך בדין ,מניעת זכות המערער לעבודה מיום 14/11/01 בכדי להציגו כמי שלא עובד.

 

די בטענה זו של המערער ( התובע ) הנזכרת לעיל בסעיף 19 להיעתרות ביה"ד הנכבד על

פי דין לערעור בע"ב 7978/02 ולסעדים שלצידו לביטול מכתבי הפיטורים . 

 

16 . ב .שגה / טעה ביה"ד הנכבד ואף נהג בניגוד ל"פסיקה המחייבת" בכך שאפשר למשיבה (הנתבעת) ,למרות הצהרת התנגדותו של המערער (התובע) בכתב הסיכומים ע"ב 7978/02 ,ל "עשות לעצמה דין"  ולהוסיף בסיכומיה טענות עובדה ומשפט שלא מופיעות בכתב ההגנה בדבר התנכלותה של המשיבה (הנתבעת) למערער (התובע ).

 

הטענות שהמשיבה (הנתבעת) לא הכחישה בכתב ההגנה ומודה בהם בשתיקה הינן :

פגיעה בתנאי שרותו של המערער (התובע) ובמכרזים בהם הוא משתתף באמצעות שלילת זכויותיו לשיוויון במכרזים לשנת 2001,2002 , לפרמיה ושעות נוספות . בגין טענות אלה נתבקש ביה"ד נכבד זה ליתן סעדים של : צוו הצהרתי כי המכרזים 48,50,65 לשנת 2001 ו 02,05,13,23 לשנת 2002 הינם בטלים , צוו הצהרתי כי המכרזים 03/02 ו 04/02 בהם השתתף "משיב עויין" בע"ב 3/2283/98 בניגוד להוראת נציב השרות הינם בטלים ,חיוב המשיבה (הנתבעת) באובדן המערער (התובע) של שעות נוספות פרמיה ופיצויי הלנת שכר על סך 140000 אלף שקלים , צוו הצהרתי להחזרת השעות הנוספות ופרמיה החל מיום הגשת התביעה בתוספת הפרשי ריבית והצמדה .

 

די בטענה זו של המערער (התובע) הנזכרת לעיל בסעיף 20 להיעתרות ביה"ד הנכבד על פי דין לערעור בע"ב 7978/02 ולסעדים שלצידו לביטול המכרזים לשנת 2001,2002 ולחייב את המשיבה ( הנתבעת ) באובדן של המערער ( התובע ) שעות נוספות , פרמיה , ,פיצויי הלנת שכר , ועוגמת נפש על סך 140000 שקלים , וליתן צוו הצהרתי להחזרת השעות הנוספות  ,פרמיה החל מיום הגשת התביעה בתוספת ריבית והצמדה כדין .

 

17 . שגה / טעה ביה"ד הנכבד ואף פסק בניגוד ל"פסיקה המחייבת" בקביעתו העובדתית והמשפטית בדבר פיטורי המערער (התובע) עובד מדינה קבוע מעל 10 שנים כי  " הייתה הצדקה עניינית לפיטוריו וכי הפיטוריו נעשו בתום לב וכדין " וכי " ממסכת הראיות שהובאה לפנינו שוכנענו לקבל את עמדת המשיבה (הנתבעת) לפיה , לאור תפקודו הלקוי של התובע בתקופה הרלבנטית , לא נותרה ברירה לנתבעת ,אלה לפטרו . הננו קובעים כי פיטורי התובע נעשו בתום לב ומשיקולים רלבנטים "(ראה פס"ד סעיף 9 א ע"מ 23 ) וזאת מכיוון ש : קביעת ביה"ד מסתמכת על עדות שמיעה של המצהיר היחידי (מר ארבל) לענין פיטורי המערער (התובע) , מר ארבל הצהיר בפני ביה"ד שאין בסמכותו להצהיר על התאמה כלשהיא של המערער (התובע) לתפקידו ושאינו מנהל היחידה או הממונה הישיר או הממונה העקיף של המערער (התובע) .לבסוף יצויין כי מר ארבל אדם שאישיותו לוקה בספק (הודח מהשירות הציבורי בשל המלצת משטרת ישראל להעמידו לדין פלילי).  

 

ראה שם דיון תב"ה נ"ה 577 - 3 חדיגה נ' שר החינוך : " אמות המידה כפי שנקבעו בפסיקה ל "אי התאמה" לצרכי הפסקת עבודה ותום הלב הנדרש מהמעביד הם שונים בתקופת הניסיון מאלה שבתקופת היותו של העובד קבוע בתקופת הנסיון די בספק סביר, בתום לב לאי התאמתו של העובד לתפקידו,בעוד ששעה שהפך לעובד קבוע שומה על המעביד להוכיח את אי ההתאמה ומה הביאו למסקנתו" (מ"מ מחייב)

הצהרתו של מר צדוק ארבל בפני ביה"ד נכבד זה " ש . תעיין ב ת / 19 - האם הנך רואה מתוך ת / 19 כי אין זה בסמכותך להצהיר על התאמתי וכישוריי לתפקידי כמרכז המודיעין בפשמ"ג  ? ת . אני לא קבעתי את אי ההתאמה שלך לתפקידך .כל מה שנאמר בתצהיר נאמר על סמך חוות דעת של הממונה הישיר והעקיף של התובע ועל פיהם קבעתי את מה שקבעתי".(ראה פרוט' דיון ע"ב 7978/02 ע' 61 שור' 11 - 4). 

 

18 . שגה / טעה ביה"ד הנכבד ואף פסק בניגוד ל "הוראות התקשי"ר" בקביעתו המשפטית כי "יש לזכור כי ההערכות שניתנו על התובע כעובד , היו גרועות מאוד נ/6 נ/7 " ( ראה סעיף 9 א לפס"ד ע"מ 24 ) וזאת מכיוון שהערכות עובד אלה : הינן לשנים 2001 ,2000 בלבד וע"פ הוראות התקשי"ר פסקה 93.444 צריך 3 הערכות עובד לפחות לפתיחה בהליך פיטורים . מעבר לכך , חתומות על ידי גורם בלתי מוסמך בתקשי"ר פסקה 93.412 , נכתבו לאחר שהמערער (התובע) הגיש תלונה מתאריך 06/11/00 לנ.מ.ה בדבר אלימות פיזית ומילולית כנגדו .

 

19 .שגה / טעה ביה"ד הנכבד ואף פסק בניגוד ל"פסיקה המחייבת" בקביעתו המשפטית כי "מכל האמור לעיל עולה כי נוצרה מערכת יחסים עכורה ובעייתית ביותר , בין התובע לממונים עליו בתקופה הרלבנטית (ראה פס"ד סעיף 9 א ע"מ 25) וזאת מכיוון שטענת "יחסים עכורים" בפיטורי

אי התאמה מנוגדת ל "פסיקה המחייבת " . " ב"כ העיריה מסתמכת בסיכומי הטענות מטעמה על פסיקת בית הדין הארצי לעבודה בענין אנגלסמן ( דב"ע מ"ז 3 - 132 מלכה אנגלסמן נ' אורי עמית ואח' , פד"ע י"ט 225 ) על פיה יחסים עכורים בין העובד לממונה עליו יוצרים עילת אי התאמה .אין בידנו לקבל את טענת ב"כ העירייה . ראשית בעניין , אנגלסמן , הפיטורים היו " פיטורי צמצום" ולא "פיטורי אי התאמה" , ונקבע שם שבמסגרת קביעת שמות המועמדים לפיטורי צמצום מותר להביא בחשבון גם את השיקול של מערכת יחסים עכורה העובד לבין הממונה עליו . "(ראה מורז נ' עירית רמלה בש"א 2250/01)

 

20 . שגה / טעה ביה"ד הנכבד בקביעתו העובדתית כי " מסירב התובע להצעתו של מר ארבל לתפקיד חילופי , לא נותרה לנתבעת כל ברירה ולפיכך , התובע פוטר כדין , עקב אי התאמה " (ראה פס"ד סעיף 9 א ע"מ 25 ) וזאת מכיוון ש : הפגישה מתאריך 30/01/02 בין הצדדים לא התקיימה בשל חוות דעתו של עו"ד מקליס שהסתמכה על חוות דעתו המשפטית של נציב השרות מר הולנדר לעניין ניגוד אינטרסים של "עד עויין"  ובשל הצבת תנאים מוקדמים פסולים על פי דין של הצד שכנגד בדבר אי שיתוף הוועד בפגישה ובחובת ההיוועצות . (ראה פרוטוקול דיון ע"מ 61 - 60 ש' 10 - 5) .

 

21 . שגה / טעה ביה"ד הנכבד בפסק דינו בקביעתו העובדתית והמשפטית כי " לפיכך משהתובע ויתר על ייצוגו על ידי ועד העובדים , אין לו להלין , אלה על עצמו , בהקשר זה והוא מנוע מלטעון לפגם בהליך הפיטורים , עקב אי ניהול משא ומתן עם ועד העובדים " וזאת מכיוון ש : המערער (התובע) הציג בפני ביה"ד דרישות ( נ/43 נספח א" ו ג" לתביעה ) חוזרות ונישנות של באי כוחו של המערער (התובע) בקיום חובת ההיוועצות עם וועד העובדים , המערער (התובע) מעולם לא וויתר ייצוג הוועד בענינו , ע"פ חוק ההסכמים הקיבוציים סעיף 20 ולתקנון הוועדים לוועד אין כל זכות חוקית שלא לייצג עובד. על פי תקנות ביה"ד נכבד זה המשיבה (הנתבעת) היא שהייתה אמורה להזמין את יו"ר הוועד מר שעשוע וזאת מכיוון שהעד (יו"ר הוועד) מצוי ברשותה ואף לטענתה היא הוא הגיש תצהיר מטעמה " אכן ככל , אי העדת עד רלוונטי יוצרת הנחה לרעת הצד שאמור היה להזמינו "(ראה תק' סדר דין אזר' 525,על הרא' קדמי ע' 1392).בכל מקרה ע"פ ה"פסיקה מחייבת" נטל ההוכחה (תיעוד) של הליכים מינהליים הינו על המשיבה (נתבעת) ולא על המערער (התובע) .

 

22 . שגה / טעה ביה"ד הנכבד ואף פסק בניגוד ל"פסיקה המחייבת" בקביעתו המשפטית והעובדתית כי " לענין קיום הליך השימוע - הוכח כי לתובע ניתנו הזדמנויות רבות לשטוח את טענותיו ,טרם פיטוריו " (ראה פס"ד 9 ב 2 ע"מ 25) " שוכנענו לאור האמור ,כי בוצע לתובע הליך שימוע כדין ,בו ניתנה לו אפשרות להעלות את כל טענותיו כנגד הפיטורים" (ראה פס"ד 9 ב 2 ע"מ 26) וזאת מכיוון ש : עובדות האמת ב"עסקינן" שלמערער (התובע) מעולם לא נערך כדין שימוע מוקדם או מאוחר , המשיבה (הנתבעת) לא הציגה מעולם בפני המערער (התובע) או בפני ביה"ד נכבד זה תיעוד (פרוטוקול) המחוייב על פי דין של שימוע כזה , העלאת טענות בלבד בפני הגורם המחליט אינה שימוע כדין . בכל מקרה כפי שנפסק ב"פסיקה המחייבת" חובת תיעוד השימועים בפרוטוקולים והצגתם כראיה בפני ביה"ד במשפט פיטורים הינה על המשיבה (הנתבעת) דבר שלא נעשה.(ראה שדה נ' מ"י ארצי 1290/02,ברכה נ' מ"י בג"ץ 646/93 ,ירכא נ' תקתוק ארצי ל"ג (91),)

 

23 . שגה / טעה ביה"ד ואף פסק בניגוד לפסיקה המחייבת בקביעתו המשפטית והעובדתית כי " לתובע נשלחה החלטה מנומקת של השר ,לגבי פיטוריו ( נספח נ/ 57 )" ( ראה פס"ד 9 ב 3 ע"מ 26 ) וזאת מכיוון ש : נימוקי השר ( נ/57) מתאריך 01/12/ 02 נמסרו למערער (התובע) עם כניסת התיק להוכחות ,כפי שנפסק ב"פסיקה המחייבת" הנמקה מאוחרת שכזאת פסולה ע"פ דין " וכבר נפסק ,ולא אחת, כי בית המשפט יבחן בחשדנות יתרה טעם שנולד לראשונה בהליכים שלפניו ,ואין זה לשון המעטה וכל מתחיל יבין " (ראה ירכא נ' תקתוק 266/99 ) .לבסוף יצויין כי עובדת נימוקי השר אינה מופיעה בכתב ההגנה אשר על כן ולפיכך היא "טענה ראשונה " פסולה ע"פ דין .

 

24 . שגה / טעה ביה"ד הנכבד ואף פסק בניגוד להוראות החוק והתקשי"ר בקביעתו המשפטית כי " לא מצאנו לקבל את טענת התובע בדבר הצורך באישור נציב שירות לפיטוריו לאור סעיף 82.239 (א) 3 לתקשי"ר , נדרש אישור נש"מ לפיטורי אי התאמה של עובד קבוע , כאשר קיימים שני תנאים מצטברים : א . 10 שנות שרות ב . גיל העובד " ( ראה פס"ד 9 ב 3 ע"מ 26 ) וזאת מכיוון ש : נסתר מעיני ביה"ד סעיף 82.238 משלים סעיף 82.239 וקובע כי " פיטורים בהתאם להוראה פסקה 82.231 במקרים שונים המפורטים בפסקה 82.239 , טעונים אישור מוקדם של נציב שרות המדינה". בכל מקרה קביעת תנאי ומועד פרישתו (לרבות פיצויי פיטורים) ערב פרישתו של כל עובד מדינה קבוע שחוק שרות המדינה (מינויים) התשי"ט 1959 ו (גמלאות) התש"ל 1970 חל עליו בגיל וזמן שרות כלשהוא הינה החלטה בסמכות הבלעדית של נ.ש.מ תוך קיום חובת ההיוועצות עם "וועדת פרישה וגמלאות" ומתן זכות הערעור לצידה בפני "וועדת השרות" . ראה הוד' הממשלה י"פ תשי"ז ותשל"ח ( סעיף 85.140  לתקשי"ר) המחייבות בדיקת זכות לגמלה תוך בחינת מצבו האישי והרפואי ערב פרישתו של כל עובד מדינה קבוע .

 

25 .שגה / טעה ביה"ד הנכבד בפסק דינו בקביעתו העובדתית והמשפטית כי "מצאנו לדחות את טענת התובע כי פוטר ביום מילואים טענה זו תמוהה . החלטת המנכ"ל על פיטוריו ניתנה ב 26/2/02 . התובע שהה ביום 3/3/02 בשירות מילואים חד יומי , אולם אין קשר בין שירות המילואים כאמור לבין פיטוריו " וזאת מכיוון שעובדות האמת הינן שהמערער (התובע) פוטר בזמן מילואים וזאת על פי הצהרת המצהיר מטעם המשיבה (הנתבעת) מר ארבל עצמו בסעיף 62 לתצהירו כי : תאריך מכתב הפיטורים ויום שליחת המכתב הינם 03/03/02 יום בו שהה המערער (התובע) במילואים . קביעת ביה"ד כי יום ההחלטה הוא הקובע ולא יום הפיטורים הינה שגוייה ומוציאה את חוק "החייל משוחרר" מדעיקרו .ערעור המערער (התובע) בפני השר אינה מהווה הכשר לפיטורים שלא כדין בזמן מילואים.  

 

26 . שגה / טעה ביה"ד הנכבד בפסק דינו בקביעתו העובדתית והמשפטית כי " לא מצאנו לקבל את טענת התובע ,לפיה ,הנתבעת פגעה בזכותו לשיוויון , במכרזים שנערכו בשנת 2001 , 2002 טענתו זו של התובע נוסחה במעורפל , באופן כללי ביותר וללא כל פירוט ,בסעיף 7 ו 23 לתצהיר השני של התובע . מקובלת עלינו עמדת הנתבעת , כי טענה זו הועלתה גם תוך שיהוי , לאחר שהסתיימו כל ההליכים במכרזים כאמור וכי התובע אף לא טרח לצרף לתביעתו , כבעלי דין רלבנטים את העובדים שזכו באותם מכרזים " (ראה פס"ד 9 ג ע"מ 27) וזאת מכיוון ש : המערער ניסח שלא במעורפל בתביעתו טענה זאת ,המכרזים המוזכרים לעיל בפסקה זאת משנת 02 בהם השתתף המערער נערכו ונתבעו סמוך וללא "שיהוי " למועד עתירת המערער (התובע) , הנתבעת התחייבה לכבד כל פס"ד לרבות פס"ד שיחייב את הנתבעת להחזירו לתפקידו ", נפסק ב"פסיקה המחייבת" כי אין כל צורך בצירוף זוכי המכרזים כנתבעים כאשר התביע' אינה מעלה טענות אישיות כנגד כישוריהם . בכל מקרה ה"פסיקה המחייבת" המעודכנת בדיני מכרזים קובעת ומציבה גבולות חדשים ומבטלת טענות כגון "שיהוי" "חלף הזמן" ומעשה עשוי" וזאת בשל כך כי אינט' הציבור לתק' המכרז' בשרות הממשל' גובר על מתן "הבטחה שלטונית" לצד או צדדי ג ידועים ו או עלומי שם. (ירכא נ תקתוק 266/99 ) .

 

27 . שגה / טעה ביה"ד הנכבד בפסק דינו בקביעתו העובדתית והמשפטית כי " מקובלת עלינו עמדת הנתבעת לגבי דחיית תביעותיו הכספיות של התובע עקב שלילת זכותו לגמול שעות נוספות ופרמיה"  ( ראה פס"ד 9 ד ע"מ 27 ) וזאת מכיוון שזכותו של המערער (התובע) לגמול שעות ולפרמיה נשללה ממנו כפי שמופיע בסעיף 6 לכתב התביעה בשל תלונותיו המוצדקות (ראה סע' 4 לכתב זה) אשר על כן ולפיכך ביקש המערער את הגנת בה"ד הנכבד מכח חוק ההגנה על עובדים.  .

 

ציטוט פסקה 6 לרבות ריש"א (תאריכים בסעיף ב ע"פ התצהיר ) לכתב התביעה : "עיננו הרואות כי למרות האמור לעיל בפסקא - יומיים לאחר התלונה לנציבות מס הכנסה , מתחילים להתנכל לעובד ובהליך פיטורים בניגוד לאמור בחוק מיוחד שחוקק לצורך כך חוק ההגנה על עובדים ... " " אחד הרכזים סותר לתובע על פניו ... גם העובד (התובע) מסביר את גרסתו לנציב מס הכנסה ...במכתבו מיום 06.11.00 כל הנושא של קבלת הסתירה שבו העובד (התובע) לא הגיב לא ניתן לקבלו כמעשה כנגד העובד ולא ברור איך כבוד השר והמנכ"ל קיבלו אותו ." " 6  א.התובע הצביע על תקלות ... ובעקבות כך אף ניתנו הוראות מתאימות בעבר מהנציבות לתקן את הטעות " "ב .מאז מתנכלים לתובע ומפריעים לו בעבודתו בתנאי שירותו ובמכרזים ..." " בתאריך 12/12/00 (תצהיר) שללה הנתבעת מהתובע את השעות הנוספות "בתאריך 08/05/01  (תצהיר) שללה הנתבעת מהתובע את זכותו לפרמיה ."

 

סעד הצהרתי , ביטול הודעות פיטורים בשל הליך פיטורים פגום , אינו בשיקול דעת של ביה"ד .

 

28 . ראשית נבהיר כי בהליך זה נפלו " פגמים מהותיים " , מתוארים לעיל , המחייבים את ביטול הליך הפיטורים מ " דעיקרו " . מעבר לכך המדינה הצהירה את " הצהרת גור אריה " כי לא תטען בהליך זה טענות של : התייתרות זכות וחלף הזמן .תקן מפקח מס הינו מאגר ארצי בלתי נדלה.  

 

מבלי לפגוע בטענה האמורה לעיל ועל מנת " לסבר את אוזני בית דין נכבד זה " בלבד , יבהיר המערער ( התובע ) כי  : לאחרונה " סתם את הגולל " בג"ץ פלצמן בל 6480/01 על סוגיית " סעד הצהרתי " לביטול הודעת פיטורים וקבע , בצדק ,כי אינטרס וענין העותרת בתובענה הם הקובעים .

 " כפיית שחרורה של העותרת מהצבא , תוך מתן הטבה כספית מיוחדת , לא ירפא את העוול שנגרם לה " ..." לפיכך , דרך הפעולה האמורה , תשיג , מצד אחד , את תיקון הפגיעה שנגרמה לעותרת . ומצד שני , היא תאכוף על הצבא הקפדה על הפעלת אמות מידה ענייניות וראויות בדרך התנהלותו ... "  .

 

גלגול פרשנות בג"ץ באופן "כרונולוגי קמאי" לבג"ץ דנן : "פלצמן" 6480/01 מוצגת כדלקמן:

 

" הכלל הוא כי לבית משפט שיקול דעת שלא להיעתר לבקשה לסעד הצהרתי , אם הסעד הוא תיאורטי או אקדמי .ברם , " המגמה הכללית היא להשתמש בכוח הזה של מתן סעד הצהרתי ביד נדיבה ככל האפשר ובלבד שהשאלה , המוצגת בפני בית המשפט , אינה אקדמית גרידה ,ולתובע יש ענין ממשי בפתרונה , כדי להסדיר את היחסים בינו לבין הנתבע ,פסק דין - הצהרתי הוא התרופה המקובלת ליישוב סכסוכים "

(ע"א 226/80 כאהן ואח' מדינת ישראל פ"ד ל"ה ( 3 ) 463 ,468 ). הגישה בגון דא היא ליברלית ובית המשפט " לא יקפוץ ידו מתת פסק דין מצהיר למבקש או לתובע הראויים לכך (דברי השופט חשין בע"א 490/92 שאבי נ אררט חברה לביטוח בע"מ , פ"ד מז ( 3 ) 700 , בפיסקה 8 לפסק הדין ) .המבחן  לעניין לעניין סיווגה של בקשה לסעד הצהרתי כבקשה תיאורטית או אקדמית גרידה טמון בשאלה אם קיים לתובע ענין ממשי בפתרון הבעיה שהציג בפני בית המשפט " ( ראה בן יקר גת נ הועדה המיוחדת , פ"ד נא ( 2 ) 825 ; ע"א 1390/01 ) . " דוגמה אחרת - כאשר מתקבל לעבודה עובד בדרך של מכרז פנימי או חיצוני . ייתכן בהחלט שאנשים נוספים שלהם אינטרס בתובענה , כגון מתמודדים במכרז שהפסידו בו שאינם עובדים עדיין אצל המעביד ,או חברי וועד עובדים גם אם הם עצמם אינם מתמודדים ישירים על התפקיד ,יבקשו להביא עתירתם בפני בית - הדין , אם הבחירה הייתה שלא לפי כללי המשפט המנהלי בכלל , ותנאי המכרז בפרט ".מצב כזה ניתן למצוא בדב"ע נב/3 - 204 לוין נ בנק איגוד לישראל ..." (ראה שם : סמכותו הענ' בה"ד לעב' בתובע' שעיל' מו"מ  ,ע' 77 ,עו"ד אליענה רובין).(ראה גם עמד' בג"ץ בן צור 5625/00 ) . 

 

לאור האמור לעיל ואשר על כן מתבקש בית הדין הנכבד להיעתר לכתב הערעור 318/05 ולסעדים שלצידו (מצ"ב הסעדים -נספח א-) ולהורות על ביטול פס"ד 30/2283/98 ו 7978/02 של ביה"ד קמה. 

                                                                                      על החתום המערער דרור רוני

                                         נספח - א -

 

לאור האמור לעיל ואשר על כן מתבקש בית הדין

 

1  . א . ליתן צוו הצהרתי לפיו הודעות הפיטורים שהוציאה הנתבעת לתובע בטלות ולהשיב

לתובע את תפקידו כאחראי על המודיעין , הכרטסת ,הרשת וסמכויותיו כתובע וכנציגו של

היועץ הממשלתי לממשלה במשרדו .

 

      ב . לחילופין למצוא לתובע משרה אלטרנטיבית באותה רמה ועם אותם תנאי עבודה .

 

        ג . לחילופי חילופין כל סעד אחר שימצא בית הדין לנכון .

 

2 . ליתן צוו הצהרתי כי הנתבעת התנכלה לתובע .

 

3 . לחייב את הנתבעת באובדן של התובע שעות נוספות ,פרמיה , ופיצויי הלנת שכר על סך

     140000 שקלים חדשים .

 

4 . ליתן צוו הצהרתי להחזרת השעות הנוספות ,פרמיה החל מיום הגשת תובענה זו בתוספת

     ריבית והצמדה כחוק .

 

5 . ליתן צוו הצהרתי כי המכרזים בהם הופר השיוויון 48,50,65 לשנת 2001 ו 02,05,13,23

     לשנת 2002 הם בטלים .

 

6 . ליתן צוו הצהרתי כי המכרזים בהם השתתף המשיב העויין בתיק 3/2283/98  03/02 04/02

     הם בטלים .

 

7 . להורות על השבת התובע להתמחות כמפקח מס בפקיד שומה גוש דן או בכל פקיד שומה

אחר בתל אביב לרבות הפשמ"ג .

 

8 . להורות כי עם תום התמחותו של התובע יוחזר התובע לפשמ"ג לתפקיד "מפקח אחראי על

המודיעין " בית המשפט מתבקש להכיר בדרגה זו ליום הגשת התובענה 14/07/98 .

 

9 . להצהיר כי בהתנהגות התובע אין ולא הייתה כח עבירת משמעת פעולתו של התובע נגד

אי מינהל תקין על אי סדרים ועבירות פליליות זימונו והופעתו לעדות הם הגורם האמיתי

להתנכלויות .

 

10 . להצהיר כי התובע עבר כדין " קורס מפקחים "

 

לחייב את המשיבה (הנתבעת) בהוצאות משפט ושכ"ט של שלושה עו"ד דין ממשרדים שונים בתוספת מ.ע.מ כחוק ריבית והצמדה . עו"ד שייצגו את המערער (התובע) בפני בית דין נכבד זה ובפני נציגי המשיבה ( הנתבעת ) ושחוות דעתם המשפטיות הוצגו כראיה בפני ביה"ד נכבד זה , אשר קבעו כי המדובר בפיטורים בלתי הוגנים ובעילה בדוייה תוך הפרת הוראות החוק והתקשי"ר

ו "הפסיקה המחייבת ".

 

ביה"ד נכבד זה יתבקש לפסוק פיצויי עוגמת נפש למערער (התובע) ובני משפחתו

 

                                                                                                          דרור רוני

---------                                                                                         ---------------------

תאריך                                                                                        על החתום המערער

 

 

 
 

 

Hit Counter