מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

תפוצת נאטו

 

10.03.10

לכב'

פרופ' יעקב נאמן, שר המשפטים.

עו"ד יהודה וינשטיין, יועץ משפטי לממשלה

 

 

הנדון: הפקרות של הפרקליטות

 

בתחילת שנת  2000  הגיש אזרח תימהוני תלונה כוזבת נגדי למשטרה, ובה האשים אותי ב"סחיטה באמצעות עשרות מכתבי איומים", שלטענתו שלחתי אליו בדואר רשום.

 

המשטרה התעלמה מהתלונה בגלל חוסר סבירות וחוסר ראיות, וכנראה גם מחוסר הגיון, ולא המליצה לפרקליטות על הגשת כתב אישום.

עקב היותו של המתלונן בן למשפחה עבריינית ומקורבת לפרקליטות, החליטה הפרקליטות לעקוף את המשטרה, להשתמש בתלונה הזויה זו לתפירת תיק פלילי נגדי, ולהאשים אותי ב"סחיטה באיומים".

 

       בד"כ לא מוגש כתב אישום אם הראיות אינן משכנעות, או שיש ספק אם הן מספיקות

       לכדי הרשעה, אולם, לכתב האישום נגדי,  לא היו ראיות לחלוטין,  ולא היה כל בסיס

       עובדתי או בסיס הגיוני.

 

הפרקליטות דרשה להטיל עליי שבע שנות מאסר בפועל, והפעילה לחץ כבד על שופט בביהמ"ש השלום שגרם לו להיכנע חלקית ללחץ. שופט השלום אולץ להרשיע אותי, וגזר עליי ארבעה חודשי עבודות שירות בלבד (הפרקליטות לא ערערה על קלות העונש).

לאחר הכשלה זדונית של שופט שלום במשך ארבע שנים, הפרקליטות המשיכה במעשיה הבלתי ראויים, ובמשך שש שנים נוספות הכשילה את כל ניסיונותיי לערער על החלטתו.

לאחר הכשלת בית משפט המחוזי, הכשילה הפרקליטות את בקשתי לערעור בביהמ"ש העליון ואת שלושת בקשותיי למשפט חוזר, וזאת באמצעות אינסוף מעשי מרמה והונאות חסרות שחר.

כל פניותיי הרבות לראשי הפרקליטות וליועץ משפטי לממשלה (מאות פניות), במשך יותר מעשר שנים, נענו בתשובות חמקמקות ובלתי רלוונטיות ע"י נציגים זוטרים בלבד.

 

 

פנייתי אל הפרקליטות:

אם יימצא כי שלחתי למתלונן מכתב איום כלשהו, וגורם משטרתי או משפטי יאשרו כי לא זויף ע"י הפרקליטות, ניתן יהיה לפתוח את התיק נגדי, להוסיף סעיפי אישום רלוונטיים, ולדרוש מביהמ"ש להטיל עליי עונש כבד (אם לא יימצא מכתב איום, אדרוש מהפרקליטות מכתב התנצלות).

 

 

רם ברמן

העצמאות 40 הרצליה

 ניצב יואב סגלוביץ, מפקד להב 433

שרים וחברי כנסת.

אחרים........................

 
 

 

Hit Counter