מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 תפוצת נאטו

 

 

לכב'                                                                                                     24 אפריל 2002

מר אליעזר גולדברג

מבקר המדינה

משרד מבקר המדינה

רח' בית הדפוס 12,

 ת"ד 669

ירושלים 91006

 כבוד המבקר,

 הנדון: בקשה להנמקה

(תיק 320418)

 פניתי אליך, כנציב תלונות הציבור,  בתלונה על הפרקליטות שהחליטה להעמיד סיוע משפטי חינם לטובת אדם שנתבע על ידי במשפט אזרחי-פרטי המתנהל בינינו.  זהו משפט אזרחי שהמדינה איננה צד לו - ומשום מה הפרקליטות מתערבת בו ומעניקה יצוג משפטי לנתבע. התערבות הפרקליטות בבית המשפט לטובת אזרח בסיכסוך כספי שיש לו עם אזרח אחר, הינה מעשה חריג, חסר תקדים ומעורר שאלות קשות.

ביום 17.3.2002 הודעת לי כי לא תבדוק את תלונתי, מאחר ולדעתך אני אינני הנפגע במישרין ממעשה הפרקליטות עליו התלוננתי, וחובתך לבדוק קיימת רק אם המתלונן נפגע מהמעשה.  (מהודעתך אני גם למד, שלפחות אינך חולק עלי שקופת הציבור כן נפגעת ותפגע קשות מהמעשה המוזר הזה של הפרקליטות)

 ביום 24.3.2002 ערערתי בפניך בכתב על החלטתך שלא לבדוק את תלונתי ומסרתי בפניך נימוקים המבהירים מדוע אני כן נפגע במישרין ממעשה זה:  לטענתי, העמדת שירותי הפרקליטות על-חשבון קופת הציבור משלם המיסים, לטובת אחד הצדדים במשפט פרטי-אזרחי, מהווה פגיעה ישירה בצד השני שאינו מקבל מהמדינה סיוע שכזה.  יוצא שהמדינה מעמידה את משאביה לטובת יריבי (וכנגדי) והתערבותה במשפט זה, שהיא לא צד לו, מחייבת הסבר מהי העילה החוקית להתערבותה .

 זאת טענתי, ועוד: מי נתן לפרקליטות את הזכות לבחור ולהחליט מי משני האזרחים המתקוטטים ביניהם במשפט אזרחי צודק ומי מהם אינו צודק ? מי בכלל נתן לה את הסמכות להתערב במשפט לא-לה , ומי נתן לה הסמכות והזכות להעמיד שירותיה בחינם לטובת אחד מהצדדים ?

 היה מקום לצפות ממך, גם בלי קשר לחובתך לבדוק את תלונתי כנציב תלונות הציבור, שתתעורר מיוזמתך שלך (כמבקר המדינה) לנוכח המעשה המוזר הזה ותמהר לחקור אותו, במיוחד בימים בהם מתפרסם בתקשורת שהסנגוריה הציבורית מתמוטטת מחוסר תקציב ואמצעים לסייע לאזרחים חסרי יכולת הנתבעים בהליך פלילי ואינם מקבלים את הגנה לה הם זכאים כחוק. והנה מתגלה שלפרקליטות המדינה יש (כנראה) עודף כח אדם נסתר, עודף כסף חבוי ועודף משאבים מיותרים שאין להם שימוש, עד שהיא "מנדבת" אותם לטובת אדם שנתבע בתביעה פרטית.  (ולא מיותר להזכיר שמדובר באדם שאינו נמנע על עניי-הארץ.....).  

אז למרות שנימקתי בפניך מדוע חובתך לבדוק הפרשה ומדוע אני נפגע במישרין מהתערבות הפרקליטות, הרי שבתשובתך (מיום 16.4.2002 ) לערעורי השבת לי רק כי  "אין לכם מה להוסיף על מכתבכם אלי מיום 17.3.2002”.   אבל אתה מעולם לא מסרת כל נימוק מדוע קבעת שאני אינני "הנפגע" ממצב בו המדינה מתערבת כנגדי במשפט אזרחי ומעמידה את שירותי הפרקליטות שלה בחינם לטובת יריבי המשפטי.

 כזכור, בין חובותיך כמבקר המדינה מצוי גם התפקיד לוודא שתשובות פקידי המנגנון הציבורי לאזרח תהיינה מנומקות כמתבקש (וכמצווה בחוק)  - והנה מסתבר שאתה עצמך ומשרדך שלך מוסרים לאזרחים תשובות מתחמקות ובלתי מנומקות.

מאחר ואני נימקתי בפניך מדוע אני הנפגע הישיר מהמעשה,  הרי שהמענה הלקוני שהתקבל ממך  ("אין לנו מה להוסיף")  יש בו משום לשון זלזול והוא אינו עומד בחובת ההנמקה המוטלת על רשות ציבורית ועל נושאי משרה ציבורית.

 נכון שאין מי שבפניו ניתן להתלונן על שאתה עצמך אינך מקיים את חובת ההנמקה, אבל עובדה זו אינה צריכה לשמש בידיך כעילה לזלזול באינטליגנציה של האזרח.  לכשנכנסת לתפקידך הנוכחי, קבלת לידיך משרד בעל מעמד ציבורי מכובד, שזכה לשם טוב ושנהנה מאמון מלא של הציבור  (מעמד ואמון שהושגו בעבודה קשה, אחראית ומקצועית של קודמתך לתפקיד).  הזלזול באזרח המתבטא כעת במתן תשובות מתחמקות ובלתי מנומקות מצידך, יש בו בכדי לפגוע במעמד זה. 

 לכן,  מן הראוי שאקבל עכשו את נימוקיך לטענתך שאני אינני הנפגע מהתערבות הפרקליטות במשפט האזרחי-פרטי שאני מנהל, ואת הסברך מדוע אתה מסרב (בקביעות ?) לבדוק תלונות על פרקליטות המדינה.

  

                                                                                    בהמתנה לתשובתך ונימוקיך

                                                                                    ובמלוא הכבוד הראוי,

                                                                                     פריד אברהם – פריצי

                                                                                    ת"ד 2299 ירושלים 91020

                                                                                    טל: 6481248 – 02

                                                                                  frizzy@netvision.net.il

 העתק:  חברי כנסת ישראל

 

 
Hit Counter