מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 תפוצת נאטו

 

חלום או עובדה

 

ועדת החוקה, חוק ומשפט, אישרה היום לקריאה ראשונה את הצעת חוק נושאי משרה שיפוטית (מניעה מלשבת בדין) (תיקוני חקיקה) של חבר הכנסת אריה גמליאל וקבוצת חברי כנסת.

תאריך: י' אייר תשס"ב, (22/4/2002)
על פי ההצעה שופט יפסול את עצמו מלדון בתיקים בהם אחד הצדדים או בא כח של אחד מהצדדים הוא בן משפחתו, או שקיימת ביניהם חברות קרובה. כמו כן יפסול שופט את עצמו מלדון בהליך בו יש לשופט עניין כספי ממשי או עניין אישי ממשי או למי מבני משפחתו של השופט יש עניין כספי או אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו. כן לא יוכל שופט לדון בתיק בו היה מעורב אם כעורך דין או כעד בטרם מונה לשופט.

על פי הצעת יו”ר הוועדה נקבע כי אותם עקרונות יחולו גם על דיינים, קאדים ושופטים צבאיים.

עם זאת, קבעה הוועדה כי במקרים דחופים, בהם לא ניתן לקיים את ההליך בפני שופט אחר וכתוצאה מכך עלול להיגרם נזק חמור או עיוות דין, יהיה רשאי השופט, לשבת בדין.

ח”כ אריה גמליאל אמר כי יזם את התיקון בשל העובדה שהיכרות או קרבה משפחתית בין שופטים לבין עורכי הדין המופיעים בפניהם, עלולות להשפיע על ההחלטות השיפוטיות.

מנהל בתי המשפט, השופט דן ארבל, אמר כי אין צורך בחקיקה שכן כללים אלה מיושמים בפועל ויש לסמוך על שיקול דעתם של השופטים. עם זאת, לא הביע התנגדות לחקיקת התיקון.

נציג איגוד השופטים, השופט עזרא קמא, התנגד לתיקון המוצע ואמר שחקיקת החוק כמוה כהבעת אי אמון במערכת השפיטה. השופט קמא הוסיף שעל החלטת שופטים שלא לפסול עצמם מלשבת בדין יש ביקורת שיפוטית של בית המשפט העליון.

יו”ר הוועדה, חה”כ אופיר פינס-פז, אמר שיש לו אמון מוחלט במערכת המשפט וכי הוא מראשי הנאבקים לשמירה על עצמאותה. הוא הוסיף כי קביעת כללים מנחים למקרים בהם חובה על שופט לפסול את עצמו מלשבת בדין יגדילו את אמון הציבור במערכת בתי המשפט.

 

 
Hit Counter