מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 תפוצת נאטו

 

משפט בו נוספו 4 בני אדם נמשך כבר 15 שנים

תאריך: ט' תמוז תשס"ב, (19/6/2002)
למרות התנגדות נשיא בית המשפט העליון אישרה ועדת החוקה את הצעת החוק המגבילה בזמן מתן פסק דין

ועדת החוקה, חוק ומשפט דנה היום בדו”ח סיכום הפעילות של מערכת בתי המשפט לשנת 2001.

לפי בקשת יו”ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, חה”כ אופיר פינס, הוצג היום לראשונה דו”ח המסכם את פעילות מערכת בתי המשפט לשנת 2001. על פי הנתונים שנמסרו לוועדה על ידי מנהל בתי המשפט, השופט דן ארבל, נראה שחלה מגמת עלייה כללית של 7% בתפוקת בתי המשפט; בבית המשפט העליון העלייה בתפוקה מסתכמת בכ – 31%; בבתי המשפט המחוזיים בכ – 8%; בבתי משפט השלום בכ – 10%; בבתי המשפט לענייני משפט העלייה מסתכמת בכ – 18% (זאת בזכות פתיחת מחוז המרכז בראשון לציון ובכפר סבא); בבית המשפט לתעבורה בכ – 21%; ובבית הדין לעבודה לא נראית עלייה ריאלית בתפוקה.
כמו כן, התגלו בדו”ח פערים בתפוקת בתי המשפט במחוזות השונים. הסיבות לכך, לדברי השופט ארבל, נעוצות בהבדלים בהתארגנות בתי המשפט בכל מחוז ומחוז ובעובדה שכרגע אין חלוקה נכונה של מספר התיקים בין השופטים.

יו”ר הוועדה, חה”כ פינס, ציין לטובה את ההתייעלות במערכת בתי המשפט כפי שהוצגה בדו”ח אולם מתח ביקורת על כך שהנהלת בתי המשפט הציגה את הנתונים בצורה שמקשה על הסקת מסקנות מהדו”ח. כמו כן הציג ח”כ פינס בפני השופט ארבל מקרה טראגי של ד.א., שאיבדה את בעלה ושלושת ילדיה בשריפה ושהטיפול בתביעתה בבית המשפט המחוזי נמשך זה למעלה מ –15. בתגובה אמר השופט ארבל שמדובר בתקלה חמורה וציין שחלק מהעיכוב בטיפול במקרה נוצר עקב פטירתם של שלושה שופטים ששפטו בתיק.
לפי הצעת חה”כ פינס, סוכם שהשופט ארבל יהיה אחראי על מעקב אחר פיגורים בטיפול במאות תיקים, בהם נמשך הטיפול מעבר לשנתיים בבתי משפט השלום, 3 שנים בבתי המשפט המחוזיים ושנה בבית המשפט העליון.

כמו כן, הוועדה אישרה היום, פה אחד, את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – מועד למתן פסק דין) של חה”כ אמנון רובינשטיין.


לפי המצב הקיים היום, אין חוק המסדיר מגבלת זמן ביחס למועד שבין סיום הליכי בירור האשמה לבין מועד מתן פסק הדין. ההגבלה היחידה הקיימת (תקופה של 30 יום) היא בתקנות, אולם בכל הנוגע לתיקים פליליים היא בבחינת אות מתה בספר החוקים. הצעת החוק של ח”כ אמנון רובינשטיין באה להסדיר מגבלת זמן של 60 יום, עליהם תינתן הארכה רק באישור נשיא בית המשפט העליון ושר המשפטים.

השופט ארבל אמר בישיבה שנשיא בית המשפט העליון מתנגד לחקיקה בתחום זה וממליץ להשאיר תחום זה בין כותלי מערכת בתי המשפט. ארבל הוסיף שבמידה ושופט אינו עומד בזמנים סבירים מזמן גמר הדיונים ועד מתן פסק הדין, יש לשר המשפטים סמכות למנוע מאותו השופט טיפול בתיקים נוספים ולא תהיה אפשרות לשופט לצאת לשנת שבתון עד שינתנו פסקי דין לכל התיקים שבטיפולו.

יו”ר הוועדה, חה”כ אופיר פינס, אמר כי הוא מתקומם על עמדת נשיא בית המשפט העליון וכי אילו מערכת בתי המשפט היתה פועלת נמרצות כדי לעקור את התופעה מן השורש אזי לא היה צורך בחקיקה. אולם, בפועל, למעט מקרה אחד, מערכת המשפט מעולם לא הוקיעה שופטים מתוכה בגלל עיכוב במתן פסקי דין. לדעת פינס הסנקציות שבידי שר המשפטים אינן מספקות והציע להעמיד שופטים שלא עמדו בזמנים בפני דין משמעתי בתוך המערכת המשפטית. ”המציאות הקיימת בתחום פרוץ זה היא בעייתית ודורשת פיקוח הדוק יותר של המערכת המשפטית. הצעת החוק שאושרה היום תביא לייעול המערכת הצדק מחד, ולסיום עינוי דין של נאשמים רבים אשר משפטם מתארך מעל לנדרש, מאידך” אמר פינס.

 

 
Hit Counter