מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 תפוצת נאטו

 

הצעת חוק נציב תלונות הציבור למערכת המשפט

תאריך: ט"ז תמוז תשס"ב, (26/6/2002)
ח”כ פינס: ”נציב תלונות הציבור על שופטים חייב להתמנות על פי חוק ולא בתוקף הסדר מינהלי”

ועדת החוקה, חוק ומשפט דנה היום בהצעת חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס”ב-2002 של חבר הכנסת יוסף פריצקי. על פי הצעת החוק ימונה נציב תלונות הציבור למערכת בתי המשפט אשר יטפל בתלונות על שופטים. הנציב לא יטפל בתלונות על פסקי דין או על נושאים התלויים ועומדים בבית המשפט.

יו”ר הוועדה, חה”כ אופיר פינס, דחה את בקשת שר המשפטים לדחות את הדיון כדי לאפשר לו להתייעץ עם נשיא בית המשפט העליון, כדי שיוכלו לגבש עמדה אחידה. פינס הודע כי חקיקת החוק תסתיים לפני תום כנס הקיץ של הכנסת. יחד עם זאת, הודיע שלא תתקיים הצבעה עד לבירור בין שר המשפטים לנשיא בית המשפט העליון.

מנהל בתי המשפט, השופט דן ארבל, אמר לוועדה כי מדי שנה מתקבלות כ – 800 תלונות לגבי שופטים. 54% הן על החלטות שיפוטיות ואלה אינן מטופלות. 14% מהתלונות הן על התנהגות שופטים ו – 32% הן על פיגורים במתן פסקי דין. התלונות מופנות לשופט ולנשיא בית המשפט בו הוא מכהן לתגובה. כאשר התגובה אינה מספקת מתבקשות הבהרות נוספות. במקרים חמורים, מוזמן השופט לשיחה אצל נשיא בית המשפט העליון. במקרים של עבירות משמעת או עבירות פליליות, העניין מועבר לבדיקת הפרקליטות לקביעת עמדה האם לנקוט בהליכים.
בשנים האחרונות הועמדו 10 שופטים לדין משמעתי. חלקם עזב את המערכת ולגבי חלק אחר, מתנהל הליך משמעתי. ארבל הוסיף שבשבועיים האחרונים המליצה הפרקליטות על נקיטת הליכים משמעתיים נגד 2 שופטים. שר המשפטים יחליט האם להגיש קובלנות נגדם.

מנהל נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, אביגדור רביד, אמר שב – 5 השנים האחרונות הוגשו 525 תלונות כנגד שופטים. 397 מתוכן על פעולות שיפוטיות או על עניינים התלויים ועומדים בבתי המשפט. תלונות אלה נדחות על הסף. 115 תלונות הוגשו על פעולות מינהליות של בתי המשפט. 34 נמצאו מוצדקות, 45 לא מוצדקות, ב – 32 תלונות הופסק הטיפול מאחר והנושא בא על פתרונו. 4 תלונות עדיין בבירור. רביד הוסיף שב – 5 השנים האחרונות הוגשו 46 תלונות הקשורות לבתי הדין לעבודה ו – 115 תלונות על בתי דין דתיים ודיינים.

סה”כ הוגשו לנציבות תלונות הציבור ב – 5 שנים 686 תלונות על בתי משפט, בתי דין לעבודה, שופטים ובתי דין דתיים. הם מהווים 2.3% מכלל 29,535 התלונות שהוגשו בתקופה זו לנציבות תלונות הציבור.

ח”כ יוסף פריציקי, יוזם החוק אמר שכל מי שמלין על התערבותם של השופטים בתהליך החקיקה של החוק – אינו יודע על מה הוא שח. בדיוק כמו שהצבא התערב בחוק מינוי נציב קבילות החיילים – ברור שלשופטים יש זכות ואפילו חובה להתערב בהליך החקיקה של מוסד הנוגע למערכת המשפט. ”אין לי ספק שבסופו של התהליך ימונה נציב תלונות ציבור למערכת המשפט כי התפקיד נחוץ ביותר”. אמר.

יו”ר הוועדה, חה”כ אופיר פינס, אמר שאין כל ספק שיש למנות נציב קבילות הציבור על שופטים. בין השאר, משום ריבוי התלונות (המגיעות אליו ולחברי כנסת אחרים). פינס גורס שהדרך הנכונה היא לקבוע נציב תלונות על פי חוק ולא כפונקציה נוספת בהנהלת בתי משפט או משרד המשפטים – קביעת הנציב בחוק תדגיש את עצמאותו ואי תלותו. ”רק בחקיקה ניתן יהיה לצייד את נציב תלונות הציבור בכלים ובסמכויות הנחוצים לו לביצוע עבודתו” אמר

 

 
Hit Counter