מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 תפוצת נאטו

 

שם: שלמה א

דואר אלקטרוני: com.hotmail@1931shlomo

תאריך: 12:59 15/9/02

נושא: בקשת סליחה מעמוס ברנס

הודעה:

סליחה ממר עמוס ברנס !

מר ברנס הנכבד, כאזרח המדינה, אני מוצא לנכון לבקש מחילתך

במקום מערכת המשפט, על העוול הנוראי שעשתה לך, ועל כך שאפילו היום אין לה האומץ, היושר וההגינות להודות בכך בפה מלא ולבקש מחילתך. החלטתה המתחמקת של הפרקליטות שלא להגיש נגדך כתב אישום חדש, היא בבחינת הוספת חטא על פשע. כל בר דעת מבין, שכתב האישום החדש אמור היה לדון בעניין תפקודה ואמינותה של מערכת המשפט על כל ערכאותיה, ולא על רציחתה של רחל הלר ז"ל, ומכך רצתה המערכת להתחמק ועל כן החליטה את אשר החליטה. אני מבין שהחלטת המערכת להמשיך לעוות את דינך גם כיום, כרוכה בפרובלמטיקה של "סופיות-המשפט", שהיא אומנם שאלה נכבדה שעדיין לא נמצא לה פתרון, אך אין בה כדי להצדיק את מעשי הפשע שעשתה לך המערכת ושעדיין עושה לך. בספרי "מי ישפוט את השופטים" כתבתי בשעתו בעמוד 132 את הפסקה

הבאה:

"אם נכונה העובדה שברנס חף מפשע, ואם דבר זה הסתבר לרשות

השופטת בשלב כל שהוא לאחר מתן פסק-הדין, הרי ששתיקתה בעניין חמורה אלף מונים מרציחתה של המנוחה רחל הלר". מבלי להכליל, אני בדעה, שכל אותם משפטנים שנודע להם או הסתבר להם בדיעבד, על הספק שבהרשעתך והמשיכו להביט הצידה מבלי לתקן את המעוות, אינם ראויים למחילה ויש לקיים לגביהם את האימרה: "צדיק שעל בגדו נמצא רבב, חייב מיתה". מר ברנס, אל תנום ואל תשקוט, אל תסתפק בהחלטה המשפילה של הפרקליטות. עם ישראל עשה לך באמצעות מערכת המשפט שלו "משפט-דריפוס" תוצרת כחול-לבן, וחזקה עלינו להתנצל בפניך כפי שדרשנו זאת מהעם הצרפתי. בהצלחה ובברכת גמר חתימה טובה

שלמה אבני

רחוב קלעי 10

גבעתיים &;#8211 53234

טל/פקס &;#8211 <מספר חסוי>.

com.hotmail@1931Shlomo

 
Hit Counter