מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

ח"כ עוה"ד ראובן ריבלין                                                                                    13.07.03        

יושב ראש כנסת ישראל                                                               שוגר לפקס 6496193 02

 

ח"כ מיכאל איתן                                                                       שוגר לפקס' 6496404 02

יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט.                                                     ו\או לפקס'  6753199 02

 

הנדון:                דילוג שופטי ביהמ"ש השונים על הוראות חוק וראיות מבוססות,

 

 אדונים נכבדים,

 

 בהמשך לשיחת טלפון ביננו (מר' ראובן ריבלין), כותב אני לך שבקשתי לקיים פגישת עבודה עם אחד מעוזרכם הפרלמנטריים, המצויים בחוק ו\או בעניין מערכת ביהמ"ש ו\או המשפט.

 

 בפגישה זו אבקש להעלות כמה עובדות שללא ספק ידועות לרבים, במעשה דילוג השופטים על הוראות חוק ו\או התעלמות מראיות שלא נסתרו ו\או הוכחו בהליך המשפטי ו\או דילוג על תוצאות הליכי ערעור, כאילו זה לא היה כלל ו\או פרשנות סותרת לפסקי דין מחייבים.

 

 בשיחה הבהרתי לך כי אין הליך ערעור משמש תמיד תרופה למעשים כאלה, נהפוך הוא בידי מקרה ששופט בימ"ש מחוזי יצאה נגד דעה מרכזית של שופט בימ"ש לתביעות קטנות, מנגד את השורה התחתונה הותיר על כנה ו\או קנו, כדגל המודיע לחבורה שאין הוא בוגד בחברים.

 

 אגב, מעשה של שופטים המדלגים ו\או המשבשים הוראות חקיקה שונים חמורים בעשרות מונים מהחלטת שופט בימ"ש שלום על העדר חוקיות של חוק שחוקק בכנסת ישראל, שופט זה אולי סבר כי הינו גיבור המאה, זה הוליד במעשה את יזמת שר המשפטים יוסף לפיד.

 

 מעשה שהוביל להצעת חוק, של שר המשפטים, המשפטן מר לפיד, שסמכות ביטל חוק תהיה בסמכות בימ"ש עליון בלבד, במותב מיוחד בלבד. כידוע לכולם נכון להיום חובת שופט קבוע בסעיף 6 בחוק יסוד השפיטה, הינו שבועת השופט אצל הנשיא למדינת ישראל.

 

 בפועל יוצא איפוא כי בבתי המשפט מדי יומיום מופרת שבועה זאת, ללא כל הד תקשורתי המודיעה זאת לכלל הציבור, כפי עניין ביטול החוק אצל שופט בימ"ש שלום, באותו מקרה.

 

 בעת דיון בהליך ערעור (לרוב) לא משתנים אותם נתונים בדויים של בימ"ש ראשון, על עניין לא נכתבות ידיעת עיתונות ו\או זה לא יוצא בפרסום של דוברת ביהמ"ש, כל זאת משקולים של בעלי עניין, להציג את מערכת ביהמ"ש הישראלית, כאחת הטובות בעולם.

 

 הצגה זו של בימ"ש הישראלי כטוב בעולם הייתה תמיד וגם בעניין של דרך כתבת פסקי דין ו\או התנהגות שופטים, שתיקה זו הופרה לפחות פעמיים, אחת בעת ששופט ירושלמי הצהיר שהוא היה "פועל כנגד אישה" בעזרת נעלו הפרטית ו\או כשר המשפטים העלה את שמו של השופט כמאל חי'ר ופיגור בכתבת פסקי דין ]שאת רובם כותבים מתמחים (גם מעבר) שלו[.

 

 בפגישה זו אבקש לנסות ולהתחיל לגבש דרכי טיפול שיקבעו בחוק ו\או בתקנות שונות, זאת לנגר תופעת דילוג על הוראות החקיקה השונות, של השופטים, אלה המפרים שבועתם בחוק.

 

                                                                                                            בר נוי שאולי

                                                                                                            חפצי בה 44 ק' חיים

                                                                                                            טלפון 691992054

 

 

 

 

Hit Counter