מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

לכבוד                                                                                                                               19.7.03

השר יוסף (טומי) לפיד,                                                                                         משרד המשפטים

בלשכת השר                                                                                                 פקס' 6285438 - 02

 

הנשיא אהרון ברק,                                                                                                   בבימ"ש העליון

לשכת הנשיא                                                                                                 פקס' 6759703 - 02

 

ח"כ עוה"ד ראובן ריבלין,                                                                                            בכנסת ישראל

יושב ראש כנסת ישראל                                                                                  פקס' 6496193 - 02

 

ח"כ מיכאל איתן,                                                                                                      בכנסת ישראל

יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט.                                                                                                             פקס' 6753199 - 02

 

הנשיא אורי גורן                                                                                             בית משפט מחוזי ת"א

לשכת הנשיא  במחוזי                                                                                    פקס'  6926525 - 03

 

 

הנדון:                קובלנה משמעתית על רשלנות הרשם בימ"ש מחוזי בתל אביב.

 

הנילון:               הרשם ו\או השופט מר דר' עדי אזר,

 

 אדונים נכבדים,

 

 פניתי כאן הינה אחת נוספת בעניין של רשלנות במזיד של בר סמכות במערכת של המשפט הישראלית, זו שאתם ועוד סבורים כי היא הטובה בעולם, ללא ספק טיבה הוא בשיבוש של ביקורת ו\או ברור התנהגות בר הסמכות.

 

 עניין של יומיום מעשה של רשלנות כזו בבימ"ש, אין כל ביקורת כזו כפי הביקורת שעמדה ו\או יצאה מרבים, במערכת השלטון, המשפט והציבור לאחר קביעת שופט שלום להעדר חוקיות של חוק כנסת, שופט שפעל מתוך רצון להראות חכם וישר, וקבוע ברבים החלטתו.

 

 ראו, מנגד, הנילון ללא צורך לקבוע כי חקיקת מדינת ישראל אינה חוקית, שעושה זה בפועל בהחלטה התעלם זה בר הסמכות מטענות חקיקה שטען בעלי דין אחד, והכול כדי להקנות הטבה לידיד (אחר), בהיותו בר סמכות שיפוט ובניגוד להוראת סעיף 6 לחוק יסוד שפיטה.

 

 כאמור הבקשה לפטור מאגרה שעמדה בפני הנילון נשענה על תקנה 20 (2) ו\או 20 (3), אגב זאת פעם שנייה (באותו תיק תביעה) בפני אותו בימ"ש מחוזי. פעם קודמת התקבלה בקשה כזו, בדיון  לאחר הפטור החזירה השופטת את הדיון לרשמת לדון בפטור מאגרה והפקדה.

 

 אציין, ההליכים אותם מבקשים רבים לתקוע בפני בימ"ש מחוזי הם על רשלנות של שופטי בימ"ש ו\או כנגד רשלנות של שופטים ושל מזכירויות בבימ"ש במחוז ת"א ו\או בתביעה של אותו עוה"ד מטעם המדינה המגונן על אותם שופטים רשלניים ו\או מזכירויות בימ"ש.

 

 כאן קובלנה משמעתית נגד הרשם ו\או השופט לא מצורך מסמך, פרט לעותק הודעה שהוגשה למזכירות בימ"ש המחוזי בת"א בטענה שהליך פטור מאגרה והפקדה ועותק החלטת הרשם, אלה מצורפים כדי להציג את התמיה ממעשה הנילון, בפרט לאחר שזכה להתראה מראש.

 

                                                                                                שאולי בר נוי, המלין

                                                                                                רח' חפצי-בה 44 ק' חיים.

 

 

 

==================================================================================

 

עותק החלטת הרשם עדי אזר מיום 16.7.03, כפי פרסומה בתיק בימ"ש באתר אינטרנט של בימ"ש מחוזי ת"א.

 

 

המבקש נמנע מלצרף מסמכים על הכנסותיו ורכושו, הוא צירף תצהיר אך בכך לא די. לכן נדרש תשלום האגרה תוך 30 יום. המבקש לא עצד בחובתו לפרט את נכסיו והכנסתו לרבות מסמכים המעידים על כך ולכן הבקשה לפטור מאגרה נדחית. האגרה תשולפ תוך 39 יום עד 17.8

 

החלטת הרשם דר' עדי אזר, מבימ"ש מחוזי בתל אביב.

 

================================================================================

 

בבית המשפט המחוזי תל-אביב.                                                                         ע"א 1778/03

בפני הרשם ע' אזר                                                                                            ע"א 1779/03

                                                                                                             לפקס' 03-6917207

בעניין:  

                        שאולי בר-נוי, ת"ז 051832095

                        רח' חפצי-בה 44, ק' חיים.                                                         המבקש,

לבין:

            1.         יעל בריטמן ומלינים אחרים.

            2.         השופטת דורנד ומלינים אחרים

            3.         קופת בימ"ש מחוזי תל אביב

                        ע"י נציגת המחוז, פרקליטות ת"א.                                               המשיבה,

 

 

בעניין שבערעור על החלטת רשם

מבימ"ש זה, בעניין נשוא האגרה

 

 

 כבוד רשם נכבד, 

 

 כידוע, תגובת עו"ד יניב יוניק הוגשה באיחור רב (אם הוגשה, לח"מ נמסר עותק בלתי מאושר מבימ"ש זה), הוגשה ללא כל בקשה להארכת מועד.

 

 כידוע, אותו עו"ד יניב יוניק הינו גם נתבע באחד ההליכים נשוא ערעור על החלטת רשמת בימ"ש זה, עילת התביעה היא טענות שקריות בבימ"ש, טענות אותם העתיקה הרשמת.

 

 כידוע, ערעור על החלטה באותה ערכאה (כהחלטת רשם) פטור מאגרה, ראה תקנה 20 (3) בתקנות האגרה ו\או עיין בפס"ד של דר' ש' לוין (מלך הפרוצדורה) ב בש"א 3327/99 ו\או  עיין בהחלטה אותה למד בדרך קשה גם הרשם מבימ"ש עליון, עודד שחם, ע"א .

 

 כידוע, תשובת עו"ד יניב יוניק הינה המשך של הפרת הסכם בתוקף פס"ד, של המנוחה הינה שטיין ו\או טענות בהם יש להטעות בימ"ש ו\או להטות משפט, על כך יתבע הוא גם.

 

 כידוע, הח"מ אינו פוחד מאיש על כך פתחה בהליך תביעה אזרחי גם נגד שופטת של בימ"ש עליון, כבוד השופטת דורנר הגדולה (לפעמים).

 

 כידוע, הח"מ אינו ממתין למעידתו של בר סמכות, על כאן הודעה זו הונפקה למחרת קבלת כתב השטויות של עו"ד יניב יוניק, זה המחובר בטבורו כעובד ממסד לאגף ממסד (ביהמ"ש).

 

 כידוע, הרשמת של בימ"ש זה נדרשה לעיין פעם נוספת בתצהיר הח"מ, זאת לא מאהבתה לח"מ, אלה מהחלטת שופטת בימ"ש זה, זאת בהליך ערעור שנשמע ללא תשלום אגרה, על תוצאות עין זה ביאת הדרשה בערעור חוזר שפטור גם הוא מאגרה, תקנה 18 (ב) לתקנות.

 

 כידוע, אין הח"מ חושש גם ממעגל קסמים של ערעור על החלטת ערעור שקמה מהחלטת ערעור שהיתה לאחר ערעור שהוחזר לדיון במקום הדיון המקורי, דחית בהקשה דנן תעסיק עוד שופטים בהליכי ערעור ו\או תביעות לרשלנות של בר סמכה בבימ"ש ו\או עו"ד ועד שופטים.

 

 

                                                                                                            שאולי בר-נוי

                                                               15.6.03

=================================================================================

 

 

בבית המשפט המחוזי תל-אביב.                                                                                                                    בר"ע 1598/02

ת"א 1236/02

ת"א 1306/02

ת"א 2039/02

ת"א 2053.02

בעניין:  

            שאולי בר-נוי, ת"ז 051832095

            רח' חפצי-בה 44 ק' חיים.                                                             המבקש,

לבין:

            1. יעל בריטמן ועוד מלן אחרים                                                      מ. פורמלית,

 

            2. קופת בימ"ש מחוזי תל אביב

            ע"י נציגת המחוז, פרקליטות ת"א.                                                   המשיבה,

 

 

 

תצהיר תומך לבקשה לפטור מאגרה

בערר על החלטה רשם בעניין אגרה

 

 

המזכירות ו\או רשם בימ"ש מחוזי מתבקש לפטור מאגרת הערעור דנן, ערעור שהינו הליך ביניים כדי ביטול החלטה ביניים מעת הרשם הנכבד לבימ"ש זה מיום 20.03.02 בבקשה שם לפטור מאגרה בכתב תביעה נגד שופט בימ"ש עליון.

 

תצהיר

 

 אני שאול בר-נוי תעודת זהות 051832095 מודע כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כי כל העובדות שציינתי בבקשתי דלעיל הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד

 

1.         תקנה 20 (2) לתקנות ביהמ"ש (האגרות) קובעת במפורש "כל בקשת ביניים המוגשת בעת הגשת ההליך ו\או בשלב שהוא פטורה מאגרה". אין פסק שהליך זה הינו הליך של ביניים באותו בימ"ש, בהיותו כזה חיי תחת כנפי פס"ד של כבוד השופט ריבלין בש"א 7338/01 ו\או בש"א 7964/01, וכך כי גם ערעור זה פטור מאגרה והפקדה.עיין באתר בימ"ש עליון, פסה"ד וינברג נ' כהנא.

 

2.         לחלופין יטען המבקש, כבוד השופט ג'ובראן מבימ"ש מחוזי חיפה, פטר את המבקש לפני ימים מאגרת משפט בהליך בערעור על מעשה שופט בימ"ש שלום בעניין של הליך תביעה נגד עו"ד במקצועו, מכוחו של אותו תצהיר, ראה נימוקים בערעור על החלטת הרשמת.

 

3.         לחלופין יטען המבקש "עני אני" מתקנה 13 לתקנת האגרות המורה על צרוף של תצהיר המבקש פטור בטענה "עני אני", מנגד מודע לסעיף 15  פקודת הראיות, זו זכתה לתמיכת של הרוב בכנסת ישראל וגוברת היא על התקנה שאושרה הוועדה בלבד. משמע הינה חוק נטו, חוק שגובר בכוחו על תקנות מחוקק המשנה, הפחותה מערך הלכה פסוקה.

 

 אני מאשר שידוע לי שעליו להצהיר אמת, כי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, חתמתי על תצהיר, האשרה בשנית (עם אדרש) בבימ"ש, כזכותי, זו שבסעיף 15 לפקודת הראיות, חוק (פקודה) עתיקה, מימי המנדט, שעל כנה עומדת, במדינת היהודים.

 

                                                                                                            שאול בר-נוי, 14.04.03

                                                                                                                 ת"ז 051832095

 

 

 

 

Hit Counter