מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

הקובלה המקורית על הרשם דר' עדי אזר מבית משלט מחוזי תל אביב

לכבוד

השר יוסף (טומי) לפיד,

בלשכת השר

הנשיא אהרון ברק,

לשכת הנשיא

ח"כ עוה"ד ראובן ריבלין,

יושב ראש כנסת ישראל

ח"כ מיכאל איתן,

יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט.

הנשיא אורי גורן

לשכת הנשיא

09.08.03

משרד המשפטים

 פקס' 6285438 - 02

בבימ"ש העליון

פקס' 6759703 - 02

בכנסת ישראל

פקס' 6496193 - 02

 בכנסת ישראל

 פקס' 6753199 - 02

 בית משפט מחוזי ת"א

פקס' 6926525- 03

 

הנדון: העדר סמכות מנהל ביהמ"ש לבדוק קובלנה על רשלנות רשם מבימ"ש,

הנילון: הרשם ו\או השופט מר דר' עדי אזר,

 

אדונים נכבדים,

ביום 5.8.03 העבר עוזרו המשפטי של הנשיא בעליון את הקובלנה למר דן ארבל, שזה ישמש בודק מטעם המערכת, אתם קבלתם אז, כולם הודעה שהמעשה אין בדין, איש מבינכם טרם השיב למכתבי הראשון (19.7.03) ו\או השני (26.7.03), פרט להודעת העוזר לנשיא.

ביום 5.8.03 הנפיק מנהל בימ"ש תשובתו לבדיקה (לכאורה), עם תשובה זו אני תמים דעים, בחלקה. נכון הוא כי אין הנהלת בימ"ש המקום הנכון לברור קובלנה כנגד הרשם ו\או שופט, מעמד מנהל בימ"ש (אולי) נתון להגיש קובלנה לנציבות שרות המדינה, למעשה שאינו הולם פקיד בימ"ש, אין ולא היה לו כל סמכות בעניין של קובלנה נגד בר סמכות השפיטה, כרשם.

על מחדל עוזרו של הנשיא התראתי עוד במכתבי הקודם (26.7.03), ציינתי במפורש דעתי,

"עד כמה שידוע לי, החוקים בעניין מקנים סמכות הגשת קובלנה לבית הדין המשמעתי נתונה שר המשפטים המכהן. סמכות מינוי שופטים (דינים) לביה"ד מחבר שופטי בימ"ש עליון ועוד, בנוסף להודעה על הקמת ביה"ד יעשה הנשיא, כבחוק ביהמ"ש ו\או תקנות השופטים.

חקירת עברה משמעתי ו\או פלילי של שופט, אינה נתונה בחוק למנהל בתי המשפט, תפקידו הינו תפקיד מנהל הפרוצדורה, מתפקידו זה יושב הוא מטעם הנהלת ביהמ"ש גם אצל ועדות שונות, שם מדי פעם משמש הוא דוברו של נשיא בימ"ש עליון ו\או מגונן על דרשתו של זה."

אין ספק שדעת מנהל בימ"ש מר אברל פוגשת את דעתי כהסברו שם "ברצוני להסב את תשומת ליבך לעובדה כי הנהלת בית המשפט איננה מוסמכת עפ"י חוק להתערב ו\או לשנות החלטה שיפוטים". אין בלבי אין ספק שגם מנהל בימ"ש מר ארבל משמש כשופט בימ"ש (בזמנו הפנוי). הקש זה קם פועל מסגנון התנהגות זהה לרשם, במתאר מצב מדומה כאולי נביקש שינוי החלטה בקובלנה.

כזכור, עילת הקובלנה קמה מהתנהגות שאינה הולמת בר סמכות שיפוט (סעיף 6 לחוק יסוד שפיטה), כפי שנכתב במפורש על דילוג של הרשם מעל טענה מרכזית, שנטענה בכתב.

"ראו, מנגד, הנילון ללא צורך לקבוע כי חקיקת מדינת ישראל אינה חוקית, שעושה זה בפועל בהחלטה מתעלם זה בר הסמכות מטענות חקיקה שטען בעלי דין אחד, והכול כדי להקנות הטבה לידיד (אחר), בהיותו בר סמכות שיפוט ובניגוד להוראת סעיף 6 לחוק יסוד שפיטה."

ו\או הסעד הנדרש זה קובלנה, בזו אין כל שמץ ודרישה לביטול ו\או שינוי החלטה רשם.

"כאן בקובלה משמעתית נגד רשם ו\או שופט לא מצורכה מסמך, פרט לעותק הודעה שהוגשה למזכירות בימ"ש מחוזי בת"א בטענה שהליך פטור מאגרה והפקדה ועותק החלטת הרשם, אלה מצורפים כדי להציג את התמיה ממעשה הנילון, בפרט לאחר שזכה להתראה מראש."

מנגד, לי תודה, לזה מר ארבל על העצות אותם מקנה הוא כעו"ד ללא תמורה, הינו בהפניה לארכעות ערעור, ללא ספק הפניתו נועדה להגדיל כמות תיקים שנפתחים במערכת המשפט, אולי סבור זה שבפתיחת תיקים כאלה תגדל בעתיד כמות של השופטים ו\או יוגדל התקציב.

שנשאל כאן, במכתבי השלישי, זה הדן בעניין של קובלנה על מעשה שאינו הולם בר שיפוט, זה הרשם דר' עדי אזר, "הרצחת וגם ירשתה" מר ארבל, באחת אתה, ללא סמכות "מבטל בשישים" קובלנה כנגד מעשה שאינו הולם בר שיפוט, מנגד אתה מבקש לגדיל את נפח תיקי בימ"ש, זאת בהליך ערעור, זה ערעור על החלטה מנהלית (נוספת) שאין בה שיקול דעת כלל. זו הינה קבוע בתקנה, אותה התקין השר הממונה, שנים לפני מעמדו, כמנהל בתי המשפט.

אציין, בנוסף לקובלנה ערעור הוגש, כבדיחה, ערעור על החלטת רשם שדחה פטור מאגרה, בערעור על החלטת רשמת שדחתה פטור מאגרה (פעם נוספת, לאחר שהוחזרה לה בערעור), כל זאת בתביעה כספית נגד בר סמכות שיפוט, אלה שנהגו כפי שנהג הרשם (עדי אזר) נשוא הקובלנה ו\או מנהל בימ"ש (ארבל) נשוא הודעתי ו\או נתבעים, שדוח בקשות זהות, לפטור.

ונאמר עוד בימי קדמה, שם בבימ"ש עליון, בהליך בקשת לפטור מאגרה בערעור על החלטת הרשמת בבימ"ש עליון, אצל המשנה (דאז) "מלך הפרוצדורה", ש' לוין, ב בש"א 3327/99

פסק-דין

בקשת רשות לערער על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בערעור על החלטת הרשם אינה בקשת רשות לערער בגלגול שלישי, והילכת חניון חיפה (ר' רע"א 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (לא חלה עליה) ר' רע"א 8420/96 דן מרגלית נ' משכן בנק פועלים למשכנתאות בע"מ פ"ד נא(3 ).789 )

לפיכך וכדי למנוע את "מעגל הקסמים" שהמבקש טוען לו, אני מקבל את הערעור ופוטר את המבקש מתשלום האגרה.

מעדתי האישית, זו הפוגשת (קצת) את דעת מנהל ביהמ"ש, נדרשים אתם המוסמכים לטפל בקובלנה נגד הרשם ע' אזר, כחובתכם בחוק, בדין משמעתי ו\או זימון הרשם לשיחה (בדומה לנעשה בעניין "מועד סיים כתבת פסקי דין), ללמדו חובתו בסעיף 6 לחוק היסוד שפיטה.

שאולי בר נוי, המלין

רח' חפצי-בה 44 ק' חיים.

Hit Counter