מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

עותק לטיפול הנשיא  

 לפקס' 6759703 - 02

 

  הודעת תזכורת זו נשלח לנשיא בימ"ש העליון, שבנוסף להיותו שופט מניין רגיל, אמור לנהל את בימ"ש זה (העליון) לפחות, על פי סדרי הדין לפחות, כאן מועד העברת של בקשה למותב, מהמזכירות ו\או מועד קבלת החלטה של המותב, בקשת ביניים עניינית, "בסדר הדיון".

 

ראו את מסדר החלטתו בתיק זה, תיק שהיה מאוחד לאחר

 

בבית המשפט העליון

בפני: מותב שופטי הדיון

 

 

ע"א 02 / 3618

 שוגר לפקס' 6759648 02

7.09.03

 

                                  

בעניין:

שאולי בר-נוי, ת"ז 051832095,                                    המערער

לבין:

1 רמי גביש, ת"ז 06451977/0,                                    ???????,

2 . רותי אלה גביש, תז 0555706805                          ???????,

3. אברהם גולובנצ'ץ, טען רבני,                                   ???????,

4. כבוד הרב אברהם בן יעקב, דיין,                            ???????,

 

 

תזכורת בעניין הודעה דרישה בקשה

מתקנה 448 (ג) להכריז על איסור השתתפות

 

כבוד שופטים המותב נכבדים, הודעתי הקודמת לא הוגשה כדי מראית עיין, בקשתי הינה בקשה לעניין, כל זאת כדי למנועה דיון מיותר וגזלת זמן המותב העיקר שבערעור.

בקשה מקורית, זו שהיתה על שולחן הרשמת (מנהלת הפרוצדורה) בבימ"ש הוגשה עוד ביום 16.8.03 מיד לאחר קבלת "מסמך" המשיב 3', הרשמת שיחקה ראש קטן העבירה את הנושא לדיון למותב, דיון כזה נדרש עוד ביום ,21.8.03 בקשה זו הוחזקה אצל המזכירות זמן רב, רק לאחר שיחה בעניין עם מנהל מדור בלתי מיוצגים הועבר התיק לאחד משופטי המותב.

כאן דרישה לקבלת החלטה בעניין, כדי קידום הדיון בערעור, ערעור שיכול להיות שזה זוכה כעת לכתבת פסק דין, זאת לפני מימוש החלטה הרשם אוקון (מיום 16.2.02), בזכות לשלים טיעונים בעל פה (דיבור), כך לפחות עולה מחוזר התייחסות לבקשה נושא תזכורת זו.

כדי מיקוד הדיון, נדרשת החלטה של המותב (כולו), כלשון החלטת הרשמת, לחלופין בימ"ש נכבד גיבש דעתו לפני מימוש זכות טיעון בעל פה (דיבור), יודיעה בהחלטה המותב, כולו ו\או אחד משפטי המותב שפס"ד נכתב ו\או קיים, ישלח זה לבעלי הדין כדבר דואר, משלוחה כזה יחסוך זמן למותב לכתבת עוד פסקי דין ו\או כזמן פנוי לעיסוק אחר ו\או יחסוך את הוצאות זמן מבעלי הדין, אלה הנדרשים "לשרוף" יום שלם עבור דיון שבפועל הוא רק למראית עיין.

בבקשה אני הח"מ מבקש לקבל החלטה בעניין שהתזכורת זו דנה ו\או בחלופה העמדת כאן, כל זאת כדי ידיעה והסרת אפשרותו של שליפת שפן מהכובע כקוסם זרז ידיים.

 

שאולי בר נוי

מערער ובורר כדין

 

 

עותק לטיפול הנשיא                                                                                                לפקס' 6759703 - 02

הודעת תזכורת זו נשלח לנשיא בימ"ש העליון, שבנוסף להיותו שופט מניין רגיל, אמור לנהל את בימ"ש זה (העליון) לפחות, על פי סדרי הדין לפחות, כאן מועד העברת של בקשה למותב, מהמזכירות ו\או מועד קבלת החלטה של המותב, בקשת ביניים עניינית, "בסדר הדיון".

 
 

Hit Counter