מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

עיין בתשובה לנציבה על החלטתה

בלשכת נציבות התלונות על השופטים,                                                                 10.03.04

בלשכה הראשית בירושלים,                                                             בפקס' 6698295 - 02

 

לכבוד השופטת (בדימוס)

טובה שטרסברג - כהן

 

 

 

הנילונה השופטת חוזה, סגן הנשיא (לתעבורה) בבימ"ש השלום חיפה.

 

 

העילה:  התנהגות שאינה הולמת שופט בימ"ש, בפרט במשפט הפלילי.

 

 

 כבוד השופטת (דימוס) מתבקשת לקבל תלונת המתלונן, על התנהגות שאינה הולמת שופט, בפרט זה שופט המנהל תיק פלילי, שופט שבעברו שימש בתפקיד פיקוחה אצל גוף התביעה הפלילית, שופט שטרם למד לרסן את הזדהותו למעמדו שקדם לתפקידו השיפוטי.

 

 

 למתלונן ידוע וברור שיכול להיות מצב בוא יש ו\או היו גם קשרים שהם ו\או הכרות אישית ו\או מקצועיים בין הנציבה לנילונה, אך סבור המתלונן שאין באלה כיד להיות מכשול לברור התלונה עד תום, להגיעה למסקנה שצודק המתלונן בתלונתו ויש לנקות צד לריסון הנלון.

 

 

 מעשה הנילונה בביהמ"ש תועד (הוקלט) כדין זאת בהוראת הנילונה עצמו, נלון שקבע צילום והקלטת דיון לאור טענה של חוסר אמון של המתלונן בוא (בשופטת).

 

 

 המתלונן אינו מבקש להעמיד כל טענת פסלות שופט ו\או כתב בסיכום מטעמו לנילונה על היות תלונה זו, כל זאת גם לפני סוף משפטו הפלילי וללא חשש כי יש אפשרות נזק מזה.

 

 

 פרוטוקול הדיון (26.02.04) תועד בהקלטה (צילום וקול) והומר לקובץ טקסט, מזה עפ"י  מס' העמודים והשורות תופנה הנציבה ו\או מי מטעמה למעשה שהוא ביאת תלונה זו.

 

 

 פרוט המעשים,

 

 

1.         בעמוד 7 שורה 3 אמרת הנילונה "תסתכלי ותגידי ממתי עד מתי ביקשת צו ?", אך בפועל השאלה המקורית נועדה לברר אם העדה בקשה צו של שיחות יוצאות מטלפון  אחד (מספר ידוע) לטלפון שני (גם ידוע). לא נשאלה שאלה כפי "פרשנות" הנילונה.

 

2.         אגב, העדה שמחה על שאלת הנילונה, זו היתה עדיפה על שאלת המתלונן בחקירתו הנגדית, על כן זו מצאה מזור והשיבה לשאלת הנילונה. ראי בבקשה במצורף א'.

 


 

3.         בעמוד 18 שורה 17 נוזפת הנילונה בתובעת מטעם המאשימה "לכם גברתי, עם כל הכבוד, לא צריך להתפרץ בשאלה אם הוא רוצה להגיש ההודעה או לא, ירצה יגיש", התפרצות הנילונה ביאתה בהגשה בהסכמה, של עותק התלונה במשטרה של העדה.

 

4.         בעמוד 19 שורה 12 אמרת הנילונה לעדה, בחקירה נגדית של זו עדת התביעה "נגמר, תגידי לא זוכרת" בהמשך אותו עמוד בשורה 28 שואלת הנילונה בשאלה מנחה את העדה "השאלה אם את זוכרת ?" גם זו העדה מצאה מזור בדברי הנילונה, מזור זה תם לאחר הארכת הדיון בשאלות נוספות, כל זאת לאחר תשובת המתלונן לנילונה "תודה. מודה לך. אחד הדברים הטובים שעשית הוא הקלטת את הדיון הזה."

 

5.         אציין, הנילונה לקחה לעצמה זכות חקירה נגדים, ביקשה לנסות ולהכשיל המתלונן, תוך סברה שהמתלונן יכשל בלשונו ויצהיר לפרוטוקול שבפועל ביצע שיחה לגרושתו המתלוננת, שאלתה (עמוד 25 שורה 28) באה בנוסף לשאלת זהה מהתובעת ותשובה (עמוד 24 שורה 1) שנאמרה, במרחק של שני עמודים דלילים באותיות שורות ומילים.

 

6.         היות והמתלונן מודעה לעובדה כי כבוד השופטת (דימוס) המודעת להוראות החיקוק, אין טעם לעמוד ולהסביר ו\או לנמק את המעשה שאינו הולם שופט, למקור ביאת זו התלונה, כל שנותר לטעון כי החוק אוסר על כל אדם כדי להנחות ו\או להשפיעה על עד במשפט, אזרחי ו\או פלילי, אין ספק שאיסור זה חל גם על הנחית עד תוך עדותו.

 

7.         כדי לאפשר ברור אמין ותקין של תלונה זו מצרף המתלונן את דפי הפרוטוקול, אלה שצוינו בתלונתו, בנוסף מצורף עותק סיכום מטעם המתלונן שיוגש לנילונה, כל זאת כדי שזו תשכלל את הנתונים כדי פסיקתה בהכרעת דין שקבע ליום 1.04.04. 

 

8.         הערת אגב, תלונה זו צורפה לעותק שאלון פרטי מתלונן, נילון ופרטי התיק המשפטי, שלל מסמכים אלה שוגרו לפקס' הנציבות בירושלים, ביום 10.03.04. 

 

 

 

                                                                                                                 שאולי בר נוי

                                                                                                            חפצי בה 44 ק' חיים

 

 
 
Hit Counter