מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

  
"גם לילדים מגיע פרקליט גירושים"

פורסם ב 30.03.2004

הגיע הזמן לעגן בחוק את זכויות הילדים, קובעת הוועדה * במקום "זכויות הורים" ידברו על "אחריות הורית" * במשפטי גירושים יצטרכו להתחשב יותר בעמדת הילדים שבאמצע * ואם צריך, הם יקבלו גם יועץ משפטי צמוד ופסיכולוג מלווה
משה כהן
 

"הילדים בישראל סובלים מהחרפת העוני ומהתנערות המדינה מהם, בצורה של קיצוצים. כשהזכויות הבסיסיות של הילדים תהיינה מעוגנות בחוק, יהיה הרבה יותר קשה לפגוע בהן" - כך אמרה אתמול יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד, השופטת סביונה רוטלוי, לאחר שהגישה לשר המשפטים את הדוחות המסכמים של הוועדה. הוועדה הוקמה לפני שש שנים, כדי להתאים את החוקים בישראל לאמנה הבינלאומית לזכויות הילד, שישראל חתומה עליה. ההמלצה המרכזית שגיבשה הוועדה היא לחוקק חוק חדש לקידום זכויות הילד. החוק ישמש מטרייה כוללת למחויבויות רשויות המדינה כלפי ציבור הילדים, ויאגד בתוכו סוגיות רבות הכלולות כיום בשורה ארוכה של חוקים נפרדים.
בראש ובראשונה יגדיר החוק את זכותם של הילדים לתנאי קיום בסיסיים. כך למשל, יובטחו התשלומים המיועדים לרווחתם של הילדים, והמדינה לא תוכל לקצץ בהם בלי להבטיח לילדים להתקיים בכבוד.
עוד מציעה הוועדה, שבישראל יוקם מנגנון מרכזי אחד שיהיה מופקד על קידום זכויות ילדים. גוף זה יעסוק בתיאום בין הרשויות השונות, וכן בבקרה ובהסברה. הוועדה מציעה גם שבכל רשות ממשלתית ימונה אדם שתפקידו יהיה לדאוג לקידום זכויותיהם של ילדים וליישומן באותה רשות, וכן לטפל בתלונות של ילדים הנוגעות לאותה רשות. במקביל, תידרש הממשלה לערוך תכנון רב-שנתי של מדיניותה ביחס לילדים, ולערוך דיון שנתי על מצב זכויותיהם.


* ציורים לשופט
חלק מן הרפורמות שמציעה הוועדה נוגעות למה שמתחולל בתוך המשפחה: הוועדה מציעה לעגן בחוק את עקרון "האחריות ההורית", שעל פיו הורים מחויבים לפעול להבטחה של שלומם וטובתם של ילדיהם. ההכרה בעיקרון זה באה להחליף את המונח "זכויות הוריות" שנקט המשפט עד כה. במקביל, תעוגן בחוק זכותו של כל ילד שיהיה מבוגר כלשהו שיישא באחריות כלפיו. אחת ההצעות המעניינות המופיעות בדוח היא לאפשר לילדים להשתתף בהליכים בבית המשפט לענייני משפחה הנוגעים לחייהם: גירושים, אפוטרופסות, אימוץ או שינוי שם. במקרים רבים, נכתב בדוח, השופטים נמנעים מלשמוע ילדים בהחלטות אלה. החידוש שבהצעה הוא שבית המשפט ייתן לדברי הילדים המופיעים בפניו משקל ראוי בהתאם לגילם ולמידת בגרותם. הילד יוכל להביע את עמדתו במגוון דרכים - החל בפגישה אישית עם השופט וכלה במכתבים, בתמונות או בציורים. כן יוקמו מנגנונים מיוחדים לשמיעת ילדים בהליכים משפטיים. במקרים המתאימים, יוצמד לילד מלווה שייתן לו מידע, ישמע אותו, וילווה אותו לבית המשפט. במקרים אחרים, שבהם יסתמן ניגוד עניינים בין רצון הילד לרצון הוריו, יזכה הילד לייצוג משפטי נפרד משלו, על ידי עורך דין שיפעל בשיתוף פעולה עם פסיכולוג או עובד סוציאלי. ההצעה קובעת דרישות מומחיות והכשרה למייצגי ילדים, וכן כללי אתיקה מיוחדים לעניין זה.

* "מהפכה ערכית"
"בגיבוש דוחות הוועדה רואיינו ושותפו מאות ילדים", סיפרה השופטת רוטלוי, והוסיפה: "כל המטרה היתה לתת תוכן משמעותי למונח זכויות ילדים, שלא ידברו על כך כעל סתם סיסמה". סגניתה תמר מורג ציטטה שופט אמריקני שאמר: "במשחק הפוטבול הקשה ששמו גירושים, ראוי שהילד יהיה אחד השחקנים ולא הכדור". המלצות הוועדה עברו למשרד המשפטים, לצורך ניסוח החוק. מי שירכז את תהליך החקיקה במשרד יהיה הפורום לזכויות הילד, בראשותו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה יהושע שופמן.
שר המשפטים יוסף לפיד אמר שיפעל ליישום מסקנות הדוח, שישמש מעתה בסיס ויסוד בכל התייחסות שהיא מצד המדינה כלפי ילדים. השר אמר כי גם שרי החינוך והרווחה מטים אוזן קשבת לדוח, ויפעלו ליישמו.
מנכ"ל המועצה לשלום הילד ד"ר יצחק קדמן אמר בתגובה להמלצות הוועדה, כי "אין ספק כי מדובר במהפכה - רעיונית, ערכית, חוקית וחברתית. זו מהפכה שהילדים שלנו והחברה כולה ראויים לה וזקוקים לה. אך המבחן האמיתי עודו לפנינו: מבחן העשייה והתוצאות ".

 

 

 

 

Hit Counter