מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

 

עוף החול מס בולים גבה מליונים בחודשים האחרונים. כדאי להתכונן ממש לפני מותו (ב 2008) גם "מס בולים" כעוף החול – ומטיל אימה על עוסקי המשק!
 

אריה ליבוביץ, משפטן, משרד דר' אלתר

 

החובה לבייל הסכמים מכוח חוק מס הבולים חלה על רוב ההסכמים במשק. אלא שחובה זו לא נאכפה באופן מלא זה שנים. מאז ההצעה לביטולו של החוק במסגרת התוכנית הכלכלית של שנת 2003 זכתה חובה זו לעדנה מחודשת.


כיום אנו עדים לפעילות מאומצת ביותר בתחום האכיפה של חובת הביול על-ידי אגף המכס והמע"מ. אנשי האגף מבצעים ביקורות, תופסים מסמכים ומוציאים שומות, כאשר לצידן של השומות מוטלים קנסות בסכומים גבוהים.


במסגרת מבצעי האכיפה בוצעו ביקורות בחברות שיווק וחברות תוכנה גדולות, חברות בניה ועוד, כמעט בכולן נתפסו הסכמים רבים שאינם מבוילים.


נזכיר הקנס המוטל בהתאם לסעיף 14 לחוק על מי שלא בייל את מסמכיו למעלה מ-30 יום ממועד הביול עומד על 50% מסכום הקרן של המס, פעמים רבות סכום הקנס בלבד עומד על מאות אלפי שקלים.


מומלץ ויש אפשרות להיערך לקראת הביקורות העומדות בפתח. טיפול מוקדם, לרבות ביול "נכון"!! במשרדי מס בולים, עשוי לחסוך לנישומים מאות אלפי שקלים, ולעיתים גם מיליוני ש"ח, ולא רק מתוך סכומי הקנסות.


 

 

 

 

Hit Counter