מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

 

הקשר בין הריגה ברשלנות לבין אדם נורמטיבי לבין פיצוי הקורבן:

 

1. בתי המשפט, מודעים ונותנים את דעתם על אובדן חיי אדם ועל הכאב השכול והאובדן, בו שרויים בני משפחותיהם של הקורבנות. וכן בתי המשפט, מודעים כי גם לנאשמים ייגרמו אי נוחות, צער וקשיים, הן בעינוי הדין והן בנשיאת העונש.

אולם בתי המשפט גם מודעים, יהא אשר יהא, אין לשכוח, כי לגבי הנאשמים הכול זמני חולף...!, לעומת אובדן חיי אדם שהוא לעולמי עד..!, כאשר הוריהם ובני משפחותיהם של הקורבנות ישאו יגונם כל עוד נפשם בם.

 

2. למרות האמור לעיל בתי המשפט בהליך הפלילי, מתייחסים לנאשמים בהריגה ברשלנות (ללא עבר פלילי ), בסלחנות יתר. היות ובתי המשפט מגדירים את הנאשם שגדע את חייו של אדם אחר כתוצאה מרשלנותו   כ- אדם נורמטיבי – וזאת על מנת להקל בעונשו...!.

 

3. גם בבתי המשפט בתביעות הפיצויים והחוק בהליך האזרחי, הם בחזית אחידה עם חברות הביטוח והמדינה...!, קיימת התעללות וסחבת של שנים...! לאורך כל ההליך המשפטי, הפיצויים  בסדר גודל שלא משקפיים את הנזק שנגרם לקורבנות. המצב הוא בלתי מובן ובלתי נתפס. אלה אם קיים, מין הסכם סמוי בין בעלי ההון השולטים על חברות הביטוח המרוויחות מאות מיליוני $ בשנה לבין המדינה ולבין המחוקק. בשום מדינה נאורה ומערבית זה כבר עבר מהעולם רק במדינת ישראל זה עדיין קיים – זה פשע ונזק נוסף כנגד הקורבנות.

 

4. המצב הקיים כיום, הקלות בענישה בהליך הפלילי...! והפיצויים המוקטנים בהליך האזרחי – לא יכול להמשך וזה מצב בלתי נתפס שהציבור אינו צריך לקבל. לכן, מדינה שמתיימרת להיות נאורה...! לא צריכה לתת למצב הגורם נזק בלתי הפיך לקורבנות ולכלכלת המדינה ושהוא בניגוד לשכל הישר להישאר כנורמה שכולם מקבלים ושותקים...מדוע ?. 

 

5. האמור לעיל הן בהליך הפלילי והן בהליך האזרחי,  עפ"י מיטב הבנתי והמציאות העגומה הקיימת במדינת ישראל, המצב הקיים בהליכים המשפטיים, מעודד המשך רשלנות הגורמת לגדוע חיי אדם..., הן בכבישים..., הן במוסדות החינוך..., הן במקומות עבודה... ובמקומות אחרים...!. במבחן התוצאה... בתי המשפט, המחוקק והמדינה מטעים את הקורבנות ונותנים יד להמשך הרשלנות הגודעת חיים...!. 

 

6. על כן, אם הכוונה של בתי המשפט, המדינה והמחוקק לחסוך כסף...מהמדינה ומחברות הביטוח...!, אזי זה טעות חמורה...!, היות והמשך המצב הקיים המעודד רשלנות גורם לנזק במאות מיליוני $ ויותר לכלכלת המדינה ולחברה, - תבדקו זאת, תעשו פעם אחד ולתמיד את תפקידכם כפי שצריך... ריבונו של עולם...!, אתם ישנים...!, תבקרו בבתי החולים ובמוסדות השיקום... בבתי הקברות... במשפחות השכול... ואז תבינו את הנזק שאתם גורמים כתוצאה מהמשך המדיניות הקיימת.  

 

7. אם הכוונה לא להכניס נאשמים "נורמטיביים" לכלא עם נאשמים  לא נורמטיביים, אזי יש דרכים אחרות להחמיר בעונשם אפילו צריך לחשוב על הקמת בית כלא לנאשמים בהריגה ברשלנות. – הקלה בעונש וסלחנות יתר – זה פתרון קל ולא הפתרון הנכון, ההפך ההקלה בעונש וסלחנות היתר, מעודדת ולא מרתיעה, גורמת להגדלת כמות המשפחות שעולמם נחרב ובמשך השנים נזק כלכלי חמור לחברה ולמדינה.

 

8. לכן, בתי המשפט טועים בקביעתם בפסקי- הדין לגבי נאשמים בהריגה ברשלנות שהנאשמים הם בני אדם נורמטיביים...!. ומדוע ? :

 

נורמה :  תקן, שעור מסוים, מדה קבועה וקצובה, מצב טיפוסי, סטנדרד קבוע. – ( נורמות ).

 

נורמאלי : תקין, שהוא כתקנו, שאינו יוצא דופן, רגיל, בריא ברוחו או שאין בו מום בגופו.

 

נורמטיבי : תקני, הקובע תקן מסוים, פוסק הלכות –(לדוגמה :דקדוק נורמטיבי).

 

לכן,  אדם, שגודע את חייו של אדם אחר כתוצאה מרשלנותו – זה לא תקני, מצב לא טיפוסי, זה לא סטנדרד קבוע, זה יוצא דופן, זה לא רגיל.

לכן, אדם זה הוא לא אדם נורמטיבי...!.

 

9. ועל כן,

 

א. כל אדם, אם הוא אדם פרטי או עובד מדינה ( ללא עבר פלילי ), שהיה מודע במסגרת תפקידו ואחריותו, לסכנה שעלולה לגדוע את חייו של אדם אחר, ולא עשה דבר למנוע את הסכנה או לא ביצע פעילויות במסגרת אחריותו בכדי שהסכנה לא תגרום למוות של אדם אחר ולא עשה דבר וכתוצאה מרשלנותו נגדעו חייו של אדם אחר –

 

     הוא אדם לא נורמטיבי !.

 

ב. כל אדם, אם הוא פרטי או עובד מדינה ( ללא עבר פלילי ), שלא ביצע את תפקידו ואחריותו כפי שמצופה ממנו עפ"י הנורמה שדורש ממינו התפקיד והוא אדם נורמאלי...!, ולא עשה דבר במסגרת אחריותו בכדי למנוע מצב מסוכן שהועבר לטיפולו  וכתוצאה מרשלנותו נגדעו חייו של אדם אחר – הוא אדם לא נורמטיבי !.

 

ג. כל אדם, אם הוא פרטי או עובד מדינה ( ללא עבר פלילי ) וברשותו מכונה כלשהי והיא נמצאת ברשותו, באחריותו והוא מפעיל אותה בניגוד לכללי הפעלתה ובניגוד לחוק וכתוצאה מזה ומרשלנותו גרם לגדיעת חיו של אדם אחר – הוא אדם לא נורמטיבי !.

 

10.  כדי למנוע מאדם הלא נורמטיבי עפ"י האמור לעיל, ומהאדם "הנורמטיבי" לפי הגדרת בתי המשפט להמשיך ולהתרשל ועל-ידי כך לגרום נזק בלתי הפיך בגדיעת חיו של  אדם אחר וגרימת נזק כספי למדינה ולחברות הביטוח – יש לשנות את הכללים, החוק והתייחסות בתי המשפט, על-ידי החמרת העונש בהליך הפלילי ובהגדלת הפיצויים כולל הענקת פיצויים מוגברים למשפחות הקורבנות בהליך האזרחי – רק כך פסק הדין יהיה לו ערך...! ורק כך להתרעה תהיה לה ערך..! ומטרת החוק תושג, אחרת אתם משחקים "בנדמה לי" !.

 

11.  התוצאה מביצוע האמור לעיל, יהיה חיסכון בחיי אדם וצמצום התאונות בצורה דרסטית, חיסכון בקמות הפצועים והנכים ועל-ידי כך חסכון גדול בבתי החולים. וגם המדינה וחברות הביטוח יהיו נשכרות היות ויהיה צמצום דרסטי בקמות התאונות ועל-יד כך צמצום התביעות לפיצויים וחסכון כספי כתוצאה מזה. כמו כן יהיה צמצום דרסטי בנזק הנגרם לכלכלת המדינה כתוצאה מהתאונות הנגרמות על-ידי בני אדם רשלנים.

 

12.  במידה והמצב יישאר כפי שקיים כיום – המרוחים הגדולים הם הנאשמים בהריגה ברשלנות המוגדרים על-יד בתי המשפט כבני אדם – "נורמטיביים"...! – בסופו של יום... הנאשמים לא משלמים דבר...!!! גם לא כסף...! וכל הנזק הסלחני... והעונש הקל... שנגרם להם כביכול כתוצאה מהליך הפלילי הוא זמני וחולף...!          

 

     וכן, תמשך הרשלנות הגורמת לגדיעת חיי אדם..., הן בכבישים..., הן במוסדות החינוך..., הן במקומות עבודה... ובמקומות אחרים...!. תוך גרימת נזק בלתי הפיך למשפחות הקורבנות ונזק לכלכלת המדינה והפסד כספי למדינה ולחברות הביטוח שכל כך מצודדות במצב הקיים והבלתי נתפס ולא עפ"י השכל הישר.

 

בכבוד

כהן אברהם, אל"מ מייל

 

 

 

 

Hit Counter