מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

אדם שיש לו דין ודברים עם חברו, פונה לבימ"ש בהנחה שהשופט יהיה אדם נייטראלי ונטול פניות והדיון בעניינו יתקיים ללא חשש למשוא פנים. לא כך יקרה לדעתי בתביעה בגין לשון הרע כנגד עדנה ארבל - שהיא שופטת בימ"ש עליון ואחת הדמויות הכוחניות, המניפולטיביות והדורסניות המוכרות כיום במערכת המשפט - אם המשפט יתנהל בבית שלום שבתאי עזריאל נ' עדנה ארבל, ת"א 1518/04
 
על המתרחש במערכת המשפט
בערר שהוגש לנשיא ברק בעניין ניהול תביעתי כנגד עדנה ארבל
 
נראה שהסוגייה "מי יחקור את צחי הנגבי?" מתגמדת מול "מי ישפוט את עדנה?"
 
כנגד עדנה ארבל, אני מנהל תביעת לשון הרע, שהוגשה עוד בעת שהיתה פרקליטת מדינה. לימים, התמנתה לשופטת בבי"מ עליון ונוצר מצב שלא ידוע לי שהתרחש בעבר. אזרח (נניח בוזגלו) מנהל תביעה כנגד שופטת מכהנת בעליון ותביעתו אמורה להתנהל על ידי שופט/ת במעמד זוטר. נראה שלנשיא ברק, אין עם כך כל בעייה, וזאת ממש בשעה שהורחב הרכב לשבעה שופטים לדון בסוגייה, מי יחקור את שר החקירות?
 
יצויין שהתביעה אינה בעניין איזוטרי כלשהו (הכנף של האוטו, ענייני ועד בית וכו')הרקע הוא ליקויים ומחדלים הנוגעים להתנהלות המערכת המשפטית כולה (במיוחד הפרקליטות ומחלקת הבג"צים), כפי שנחשפו בעתירות הרבות של עמותת נפגעי מס רכוש, במהלך ניהול המאבק הציבורי שהובלתי לביטול מס הרכוש. באחד המקרים, כשארבל נדרשה להגיב לתלונות שהגשתי, היא כתבה כנגדי ביטויים קשים ומשסירבה להתנצל, הוגשה התביעה.
 
עוד בטרם החל קדם דיון, פניתי וביקשתי מצד אחד את פסלות השופטת (השופטת עשתה התמחותה במח' בג"צים בפרקליטות) ומצד שני את פסלות הערכאה כולה, בטענה שאין כל אפשרות להימנע ממשוא פנים, כשמדובר בניהול תביעה של אזרח בבי"מ שלום, כנגד שופטת מכהנת בעליון במיוחד כשעוד מדובר בעניינים הנוגעים למערכת המשפט כולה.
 
לגבי פסלות הערכאה - הנשיא ברק החליט בתוקף סמכותו וללא הנמקות, שהמשפט יתנהל בבי"מ שלום. מדובר בהחלטה מינהלית ומחובתו לנמק (החובה קיימת גם אם זוהי החלטה שיפוטית)
 
לגבי פסלות השופטת - לאחר החלטת ברק, הפנתה השופטת את פנייתי הראשונית לתגובת ארבל ובימים אלה עליה להשיב.
 
מצ"ב פנייתי אל הנשיא ברק, בערר על החלטתו ובדרישה לקבלת הנמקות.
 
רוח הדברים בפנייה זו היא כבר מעבר למתרחש בתיק. בערר מתוארת התנהלות מערכת המשפט כולה והדברים נוגעים לכל אחד מאיתנו, ללא קשר להחלטה שהנשיא ברק יקבל.
 
המערכת במצבה הנוכחי ובאופן התנהלותה, כבר עברה להערכתי הצנועה את שלב ההתפכחות הציבורית והיא בדרך לקריסה. זה כבר קרה בעבר לקבוצות שונות של "מורמים מעם". זה קרה בעבר הרחוק לשרי הממשלה, זה קרה לצה"ל, זה קרה לשב"כ וזה עומד לקרות שוב... וכדאי שכל מי שמעורב במערכות המשפט והמינהל הציבורי, יתעשת למנוע את המפולת, כי אין כל אפשרות לנהל חיים תקינים ללא מערכת משפט תקינה.
 
כל המעוניין בחומרים נוספים בעניין התביעה - כתב תביעה, כתב הגנה, תגובה לכתב הגנה, בקשת פסלות, ערר על החלטת הנשיא (המצ"ב), מוזמן לפנות ויקבל את החומרים באימייל ללא כל שאלות.
 
אודה לתגובות. מתחייב לדיסקרטיות.
 
ובקשה אישית ... אני מעוניין בדוגמאות ממשיות נוספות שיחזקו את תביעתי - פסקי דין רלוונטיים שבהם נחשפו מחדלי הפרקליטות (אפשר לציין רק את מספר התיק), תלונות שלא התבררו. טוייחו, נקברו וכיוצ"ב כנגד בעלי תפקידים במערכת המשפט, מצגים מטעים, חשיפת הטעיות על ידי הפרקליטות, נכונות להעיד על מקרים אישיים ועוד.
 
בברכה,
שבתאי עזריאל
azriel@inter.net.il
 
 

 

 

 

 

Hit Counter