מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

באגף זה שבאתר ניתן לעיין במאמרים ובדעות גולשים, ציטוטים מספרות שפורסמה בדרכים שונות. לגולשים זכות ומוזמנים הם להציג דעה כתובה כביקורת (דעה) חיובית או שלילית ברשויות השלטון, ניתן לשלוח ידיעות לקיום מאמר ודעה שהופץ ברבים, בהם עניין לציבור הגולשים לשפר פני החברה בישראל

דעות ומאמרים

פרסום נוסף של דעות גולשים ומאמרים המפורסמים באתר דיון פומבי

השופט מישאל חשין

חלפו הימים בהם היית קורא מאמר בעיתון ואוכל בשקט את הלב כי העיתונאי פגע בכך או בקבוצה שלך ללא צדק, מתוך שגיאה, טעות או רשעות. היית מתעצבן, צועק את גרסתך מול 4 קירות דוממים בעוד אותו עיתונאי היה זוכה לתפוצת פרסום כלל ארצית

הצעת חוק נציב תלונות הציבור על שופטים של חה”כ יוסף פריצקי. יו”ר הוועדה, חה”כ אופיר פינס, אמר שטוב שמינוי ופעילות נציב תלונות הציבור על שופטים נעשה על פי חוק אשר מדגיש את עצמאותו ואי תלותו של הנציב. החוק מצייד אותו בכלים ובסמכויות אשר יאפשרו לו לבצע את עבודתו כראוי. פינס הוסיף שזכותו של מי שנפגע מהתנהלות לא ראויה של שופט לקבל פיצוי כספי.
אהרן ברק ומנעמי שלטון החוק - מאת עו"ד יוסי דר

נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק נמצא בעמדת כוח חזקה ביותר - יש אומרים החזקה במדינה. הספר, המכיל 430 עמוד, סוקר את מעשיו של אהרן ברק בפרשות בולטות ובאירועים שונים לאורך פעילותו במשך למעלה מעשרים וחמש שנים כיועץ

 ברק  בערב פרישת המשנה ליועמ"ש, עו"ד יהודית קרפ   הנני רואה זאת כחלק מתפקידו של כל שופט ושופט להגן על החוקה ועל הדמוקרטיה. כמובן, הנני סבור כי כל רשות שלטונית - הכנסת, הממשלה, השלטון המקומי - וכל פרט חייב להגן על חוקה ודמוקרטיה. במסגרת זו גם שופט צריך לתרום חלקו, שלו.
רעיון אופטימי אולי, ללא ספק שזה הינו רעיון מתקדם, וזה לא היה חלום, החוק עבר את המכשלה. על כנו \ קנו עומד. שאולי בר-נוי  אסור שרצון של איש אחד ואפילו הוא נשיא בבימ"ש עליון יגבר על רצונו של הרוב בכנסת. סמכות קביעת "נתיב הטיב" בחוק נתונה לפרלמנט (הכנסת) בדעת הרוב מבין נציגי "העם". נציג הציבור, חבר הכנסת יוסף פריצקי, כתב דברי הסבר לצורך בנציב בסוף הצעתו שהוגשה לכנסת. "בתקופה האחרונה אנו עדים למצב שבו הביקורת הציבורית על מערכת בתי המשפט, כמו גם הביקורת על החלטותיה, הולכת וגוברת, על מנת למנוע פגיעה במעמדה ובכבודה של המערכת, יש צורך למנות גורם בכיר, בלתי תלוי, אשר אליו יתועלו תלונות הציבור על שופטים ובתי המשפט". 

כללי זהירות בדרך למשפט צדק

עו"ד רמי דיין

 מי מאיתנו הסניגורים הפליליים לא שמע באחד מהביקורים בבית הכלא איזה אסיר שמיישיר מבט אלנו ואומר : "תאמין לי , אני חף מפשע". יש ואנחנו אומרים לעצמנו , הנה , עוד אחד שחושב שככה ילהיב אותנו כדי שנגן עליו בכל מאודנו .

ש' אבני ומשפט סיפור איש פשוט על כסות עבריינית לאוחז  בגלימת השופט - ספר קל לעיקול.

שרה בן סימון

עירום ועריה ניצבתי שם בקיבוץ  לא הבנתי שפתם לא ידעתי הווייתם ...

ראיון עם אלוהים לילה אחד חלמתי שזכיתי לראיון עם אלוהים, גש הלום אמר האל, רציתי לראיין ..
אמת או בדיחה השוטר יגיד שגם נסעתי במהירות מופרזת
מבט של ילד וילדים קשה לי להם להסביר שאבא ואמא שלא ביחד גרים, זה לא נקרא הורים ...
זהו שיר לבני הבכור

שלא ראיתי כבר חמישה חודשים, עקב הסתה קשה של אביו נגדי. ...

שרה בן סימון

עירום ועריה ניצבתי שם בקיבוץ  לא הבנתי שפתם לא ידעתי הווייתם ...

   

 

Hit Counter