מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

עיין בפרק הדן באופן טיפולו של היועמ"ש \ נשיא בימ"ש עליון  בפרשת הדולרים של ראש הממשלה רבין ז"ל

עיין בפרק האחרון של הספר "אהרן ברק ומנעמי שלטון  החוק" שכתב עוה"ד יוסי דר

 

 

אהרן ברק ומנעמי שלטון החוק     מאת עו"ד יוסי דר

 

ניתן להשיג ברשת סטימצקי.

כן ניתן לרכוש ישירות אצל המחבר - דוא"ל  yodar47@bezeqint.net

 

גולש נכבד !

 

נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק נמצא בעמדת כוח חזקה ביותר - יש אומרים החזקה במדינה.

הספר, המכיל 430 עמוד, סוקר את מעשיו של אהרן ברק בפרשות בולטות ובאירועים שונים לאורך פעילותו במשך למעלה מעשרים וחמש שנים כיועץ המשפטי לממשלה, כשופט וכנשיא בית המשפט העליון.

התמונה העולה מן הספר קשה וחמורה. 

הסמל של שלטון החוק איננו נרתע מרמיסת החוק.

הכהן הגדול של המשפט נוהג כאילו הקו המפריד בין מותר לאסור - אינו קיים.

נשיא בית המשפט העליון עושה מעשים שלא ייעשו.

והוא חוזר על מעשיו שוב ושוב עד ימינו אלה.

המעשים החמורים הנחשפים בספר חמורים כל אחד לעצמו, אבל המכלול של אותם מעשים - לאורך כל כך הרבה שנים - מוסיף להם מימד מיוחד של חומרה.

ומאליה עולה שאלת הלגיטימיות והסמכות המוסרית של השופט ברק להורות הלכה ולחרוץ גורלות של ציבור ופרטים.

המעשים הקשים הנחשפים בספר בהנמקה רבה - מדברים בעד עצמם.

 

הספר מתאר בהרחבה את התנהלותו של ברק בפרשת ידלין.

הפרשה הזו, שהתרחשה בתקופת היותו של ברק היועץ המשפטי לממשלה, העלתה את ברק לתודעה הציבורית כמותג משפטי ואביר שלטון החוק.

אלא שהציבור לא ידע כמה עובדות חמורות שאפפו את התנהלותו של ברק באותה פרשה.

הספר חושף כיצד הוליך ברק שולל את ממשלת ישראל - באמצעות מסמך כוזב - ובכך גרם שהממשלה תקבל החלטה שגוייה בעניינו של ידלין (שהיה, כזכור, מועמד לתפקיד נגיד בנק ישראל).

הספר חושף כיצד גרר ברק את משטרת ישראל ואת ראשי אגף החקירות של המשטרה לניהול חקירה שלא כדין, ותוך הפרה בוטה של הנחיות ברורות של בית המשפט העליון.

  

הבעייה העיקרית בהתנהלותו של ברק נעוצה בתופעה החמורה החוזרת על עצמה שוב ושוב: הימצאות חוזרת ונשנית במצב של ניגוד אינטרסים.

ההתנהגות הנפסדת הזו של ברק מקוממת במיוחד לאור העובדה שברק - יותר מכל אחד אחר - הוא זה שקבע את ההלכות החשובות הנוגעות לבעיית ניגוד אינטרסים של אנשי ציבור.

והנה מתברר שברק עצמו איננו נרתע מטיפול והחלטות שיפוטיות בעניינים שהוא נוגע בהם באופן אישי.

הספר חושף בפירוט רב כמה וכמה מקרים חמורים שבהם ברק היה נגוע בניגוד אינטרסים אישיים.

הספר מתאר בהרחבה את פרשות הדולרים של רבין ושל אבא אבן, וכיצד היפלה ברק ביניהם כתוצאה ממצב של ניגוד אינטרסים שבו הוא היה נתון.

 

הספר מתאר בהרחבה מקרים רבים נוספים של התנהגות מחפירה מצד אהרן ברק – התנהגות המקפלת בתוכה אמינות רעועה ביותר ויושר לקוי.

 

הספר סוקר את הפרשה המביכה של מינוי אשתו של ברק, אלישבע ברק, לסגנית הנשיא של בית הדין הארצי לעבודה. הפרשה המקוממת הזו גורמת שוב ושוב למצבים קשים ומביכים ביותר לכל המעורבים, ופוגעת קשות באינטרס הציבור ובאמונו במערכת המשפט.

 

הספר מתאר בפירוט רב את הסחבת רבת השנים שנוקט ברק בהתקנת כללי אתיקה מחייבים לשופטים - סחבת הגורמת לתקלות מביכות בבית המשפט העליון עצמו כמתואר בספר.

 

המקומם בכל המקרים המתוארים בספר הוא הפער הבלתי נסבל בין אמות המידה החוקיות והמוסריות שנוקט ברק כלפי זולתו לבין אלו שהוא נוקט כלפי עצמו.

 

הפגיעה הנגרמת כתוצאה מכך לאמון הציבור במערכת המשפט היא אנושה.

 

יצויין:

דוברת בתי המשפט נתבקשה להגיב לשלל ההאשמות הקשות כנגד נשיא בית המשפט העליון, וטענה כצפוי: "הדברים אינם ראויים לתגובה".

על "תגובה" זו יש להשיב בפשטות: ישפוט הקורא!

 

 
Hit Counter