מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 

הצהרת האמונים של שופט בסעיף 6 לחוק יסוד השפיטה
,אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, לשפוט משפט צדק

 .לא להטות משפט ולא להכיר פנים

דברים פרק טז פסוק 20 

צדק צדק תרדוף למען תחייה וירשתם את הארץ

מנתונים שפורסמו ביום החפות הבינלאומי השישי בישראל

אני, מתחזק האתר, דיסלקטי: תיקון שגיאות כתיב יתקבלו בברכה

עיין בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו

 

 

כדי להעשיר את האתר, רעיון או מאמר טוב יתקבל

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות האמנה נעשתה בניו-יורק ב 16.12.66 - ישראל חתמה ב 19.12.66 - ישראל אישררה ב 18.8.91 - בתוקף לגבי ישראל ב 3.1.92 -  פורסמה בכתבי אמנה 1040 בישראל.

סעיף 14

1. הכול שווים לפני בתי המשפט ובתי הדין, כל אדם זכאי לכך, כי טיעונו יישמע כיאות, בפומבי, בפני בית משפט מוסמך, בלתי תלוי וחסר פניות, שהוקם לפי החוק, אשר יחליט בין בדבר כל אשמה בעלת אופי פלילי נגדו ובין בדבר זכויותיו וחובותיו בתובענה אזרחית. ניתן להחליט כי המשפט, כולו או מקצתו, יתנהל בדלתיים סגורות בשל טעמים של מוסר, הסדר הציבורי (תקנת הציבור) או ביטחון לאומי בחברה דמוקרטית, או בשעה שטובת חייהם הפרטיים של בעלי הדין תובעת זאת, או במידה שלדעת בית המשפט נחוץ הדבר בהחלט, מקום שלרגל נסיבותיו המיוחדות של המשפט תפגע הפומביות בעניין הצדק. אף על פי כן כל פסק דין שיוצא במשפט פלילי או אזרחי יפורסם ברבים, למעט מקום שטובתו של קטין תובעת כי ייעשה אחרת, או מקום שהמשפט נסב על סכסוכים בענייני אישות או על אפוטרופסות על ילדים. 

 

 

חוק ותקנות

פסקי דין

הלב בדף

כסות הגלימה

קטעים יפים

בכבוד והוקרה

תפוצת נאטו

פורום האתר

אתרים אחרים

כיתבו לנו

לפורום

 Hit Counter