מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 נוסח החדש והחוק נכון לאחר תיקון מס' 30 ב 2009 חוק הוצאה לפועל
נוסח תקנות נכון לאחר תיקון  ב 2009 תקנות ההוצאה לפועל
נוסח החוק מ תשנ"ה   1995 כלל תיקונים עד 2010  חוק המרכז לגביית קנסות
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 83(א), ו-108(א) ו-109 לחוק בתי המשפט תקנות בית משפט, אגרות