מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

 
 
פסקי דין נוספים מעבר למפורטים כאן משמעתי+מנהלי

המבקשים טוענים שפסה"ד של ביהמ"ש העליון קבע הלכה חדשה ומכאן החשיבות הציבורית של פרסום

ידיעות אחרונות נ' מ"י

חובת הפקדת ערבון בהליכי ערעור נועדה לאזן בין אינטרס המערער המעוניין שערכאה שיפוט נוספת תבחן את עניינו לבין אינטרס המשיב המעוניין שלא להיות מוטרד בהתדיינויות משפטיות ללא סוף משזכה בדינו

א' סבג נ' א' סימון

לעת הזו נאמר אך כי נתגלעו חיכוכים רבים בין השופטת כהן לבין עובדי עירייה שעבדו עימה ולצידה - בהם מזכירת בית-המשפט, הגב' חנה בן-חורין, והתובעים העירוניים שהופיעו לפניה, בהם עורך דין דלל שהעיד לפנינו. על רקע מערכת יחסי עבודה עכורה זו התרחשו האירועים נושא הקובלנה

שרת המשפטים נ' השופטת הילה כהן

כספי התמורה שנתקבלו עבור הדירה הפקיד עו"ד אסכנדר בחשבונו בבנק קהיר-עמאן בסניף שבעיר ג'נין, ולאחר מכן העביר ארבעה שיקים מחשבונו, על-סך 39,133 ש"ח כל שיק, לכל אחד מארבעת המתלוננים. שלושה מארבעה השיקים חוללו מחמת היעדר כיסוי מספיק בחשבונו של עו"ד אסכנדר,

עו"ד זאהי אסכנדר נ' לשכת עורכי הדין

 משנדחתה ההשגה, הוגש ערעור לבהמ"ש המחוזי. המערערת טענה בערעור כי לא ניתנה לה זכות טיעון בהשגה משלא הוזמנה לדיון בפני המשיב. עוד טענה, כי חשבוניות המס שקיבלה נחזו ככשרות בעיניה

מ.א.ל.ר.ז נ' מנהל מכס ומע"מ, המקור לערעור

 ערעור זה דן בעיקר בביטול החלטת הרשם שלא לתת פטור מאגרה בערעור על החלטות שלו, החלטות הדוחות בקשה לפטור מאגרה, הרשם דאז הוא עודד גרשון, פסה"ד של השופט דאז דר' ביין דן.

בר נוי שאולי  מול קופת המחוזי בחיפה

 דיני השיקום וחקיקת הבטחון הסוציאלי הם מרכיב חשוב בהגשמת האידיאה של חברה המבוססת על אדני צדק, שוויון, מתן גמול של החברה למי שנפגע בשירותה, ודאגה סוציאלית לנזקק. דרכי ההחלה והיישום של החקיקה הסוציאלית אינן שאלות בעלות אופי טכני. הן נענות ונקבעות על רקע התפיסה הבסיסית עליה הוקמה תשתית דיני השיקום והבטחון הסוציאלי בישראל

 קצין תגמולים נ' ברק בן דור, גיא לופסקי   וגלעד דוקטורי

 בעל דין פתח בהליך בבית המשפט. ההליך נסתיים. מתעוררת שאלת החבות בהוצאות המשפט ובכלל זה שכר טרחת עורך הדין. נקבע כי בעל הדין האחד יחוב בהוצאותיו של בעל הדין האחר

תנובה ועוד נ' רשות למתן רישיונות ועוד
אני מחייב את המשיבה לשלם למערערת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום של  5,000 ₪ להיום, א' לורין נ' ע' חיפה

לדעתי, כדי למנוע תקלות ולהימנע מ'האנומליה' ראוי כי טופס התצהיר הנוהג בלשכת עורכי הדין לשם קבלה להתמחות או קבלה ללשכה יותאם לחוק המרשם הפלילי. לדעתי טוב תעשה הלשכה אם תציין מפורשות בטפסים שהיא מבקשת למלאם את הוראות סעיפים 19(ב) ו-20(ב)-(ד) שצוטטו לעיל,

אילן ג'ורג'י נ' לשכת עורכי הדין בישראל

 ערעור על החלטת הרשם  במחוזי אינה בקשת רשות לערער בגלגול שלישי בעליון, לפיכך וכדי למנוע את "מעגל הקסמים" שהמבקש טוען לו, אני מקבל את הערעור ופוטר את המבקש מתשלום האגרה.

 שאול בר-נוי נ' קופת בימ"ש עליון ומחוזי
          צר לי, אך איני יכולה להצטרף לפסק-דינה של חברתי, השופטת טובה שטרסברג-כהן, אשר קיבלה את ערעורה של המערערת, בקובעה כי הוראות תקנון הקיבוץ, הנוגעות להליכי ההצבעה באסיפה על הוצאת חבר מקיבוץ – בטלות. לדעתי, יש לדחות את ערעורה של המערערת, ולקבל את ערעור המשיב כנגד הסעד שניתן למערערת, שלא נדרש בכתב תביעתה. לאה חן נ' קיבוץ תל קציר, ע"א  4245/00
וכנגד ע"א 4275/00

 בשאלה על מי חל חוב הארנונה העירונית קבע בעבר סעיף 274 ב (א) לפקודת העיריות כי החוב חל על המחזיק. סעיף זה לפקודת העיריות בוטל אמנם ואולם העיקרון כי הארנונה העירונית חלה על המחזיק נכללת בסעיף 8 (א) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב),

אבני יצחק ושרה נ' עיריית ק' ביאליק

האיגוד והמשיבה טענו בתשובתם לעתירה, כי לאור ההבהרה לפיה אין להוסיף מע"מ לשיעור העמלה אשר ייגבה על ידי המשיבה, הצעת המשיבה היא ההצעה היותר זולה. המשיבים טענו בנוסף, כי המערערת לא עמדה בתנאי המכרז שכן הגישה הצעות חלופיות הנוגדות את תנאי המכרז וכן הסתייגה משני סעיפים

מורדן-שירותי גבייה נ' איגוד ערים לשירותי כבאות ועוד

אני קובע כי החוב ככל שהוא מתייחס לתקופה שלפני 28.7.92 התיישן ועל כן דין התביעה בגינו להדחות.

ק' ים נ' אוחיון טיטי
הרוכש זכות במקרקעין חייב להודיע לרשויות המס על הרכישה בתוך מועד נקוב מיום הרכישה (סעיף 73(ג) לחוק) ולשלם את המס בגינה. המונח "יום הרכישה" (לענין חישוב השבח והמס) מוגדר בחוק (סעיף 37) באמצעות הפנייה למונח "יום המכירה" שבסעיף 19 לחוק. הגדרת "יום המכירה" בסעיף 19 היא, כאמור, כדלקמן:  "'יום המכירה' או 'יום הפעולה' לענין חישוב השבח והמס הוא היום שבו נעשתה המכירה או הפעולה באיגוד".

אל זיו פרויקטים  נגד מנהל מס שבח

ע"א 6382/99 

"לאורך כל האירוע לא הייתה התלבטות כלשהי באשר למחויבות לחילוץ הפצוע. הדבר היה טריוויאלי בעיניי כל המפקדים הבכירים. חייבים לפנות את הפצוע בדרך המהירה ביותר. הדילמה שנוצרה הייתה עניינית כלומר מהי הדרך המהירה יותר, ולפיכך המועדפת, לפנות את הפצוע, האם באמצעות הפלשתינאים או לחילופין ע"י כוח חילוץ צה"לי".

מהדי יוסוף ואח' נ' ממשלת ישראל ואח'

בג"ץ 7232/01

המערער זוכה בדינו בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים. בעקבות הזיכוי הגיש המערער בקשה להוצאות הגנתו לפי סעיף ‎36 לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג -‎1963  (להלן: "חוק המשמעת" או "החוק"). בית הדין למשמעת דחה את הבקשה ומכאן הערעור.

עזר שוחט חיים - מ"י ואח' עש"ם ‎6335/02

הועברו חובות החברה למערערים באופן אישי, כך שנטלו עליהם חוב כספי מוגדר וברור שהוא חלופה לכסף, ואין כל הבדל בין תשלום לבין נטילת חוב הן מבחינה חשבונאית והן מבחינה פיסקלית. מכל הבחינות נוצר מצב חדש בו בעלי החוב הינם המערערים כאשר הבנקים והספקים גובים מהם מדי חודש בחודשו

מסיכה יצחק ואחו' נ' פקיד שומה אשקלון

דעתנו היא, כי במקרהו של המבקש התקיימו התנאים להחלתו של סעיף 10(א) לחוק השחרור ממאסר. כמתואר לעיל, המערער הוציא מן הבנק שעימו עסק, באמצעות מצגי שווא ודיווחי כזב, סכום עתק של כ-115 מיליון דולר. משנחשפה מרמתו נמלט לישראל, אותה עזב כעשרים וחמש שנים קודם לכן כאשר היגר לארצות-הברית. משהוסגר, על תנאי שיוחזר לריצוי עונשו בישראל,

דב אנג'ל נ'  בימ"ש מחוזי בת"א והיועץ המשפטי לממשלה

דא עקא, שבמועד זה הסתבר לצדדים כי בית המשפט פסק בהמרצת הפתיחה כולה (ודחה את התובענה) ולא הגביל החלטתו לבקשה למתן צו זמני. פסק דינו של בית המשפט פתח במילים: "על פי ההסכמה אליה הגיעו הצדדים בישיבה מיום 8.12.03, ניתן על ידי פסק דין בהמרצת הפתיחה כולה". בטרם קם ביהמ"ש מכיסאו העירה באת-כוחה של המשיבה 3 את תשומת ליבו לכך שהמבקשות משכו את הסכמתן לאיחוד דיון

ריטה בר דוד נ' דני בר דוד, ביטול החלטת ש' דותן, לפינוי של דירה

הסכמת הצדדים באה להגשים, אם כן, תכלית כפולה. חסכון בעלויות התדיינות למשך השנים הבאות ו"מיצוע" החיוב בארנונה בין אותם מבנים שאינם עונים על הגדרת סיווג 800 לבין המבנים שעונים על ההגדרה. כלומר, לא מדובר בהסכמה שנעשתה עקב טעות משפטית או עובדתית של המשיבה ובוודאי שאין היא שרירותית או לוקה בחוקיותה באופן מובהק.

תשלובת אלוני בע"מ ועוד נ' עיריית נשר

על פי כתב האישום המתוקן, החל הנאשם לעבוד בעירית קרית גת ביום 15.12.96 כממלא מקום מנהל אגף ההנדסה והתשתית, לאחר שקודמו פרש. בחודש יולי 1997 פרסמה העיריה מכרז לאיוש המשרה האמורה (של ממלא מקום), שכלל דרישה לתואר אקדמי. הנאשם הגיש מועמדות למכרז זה, ובקורות החיים שמסר ציין כי הוא בעל תואר ראשון במינהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב, זאת שעה שלא היה בידו תואר כזה. בעקבות המצג הכוזב בחרה בו ועדת המכרזים לתפקיד, בישיבתה מיום 3.9.97.

מ"י נ' מלכה שמעון, בעברה ניפוח קוראת חיים, של עובד רשות מקומית, במכרז.

 המקרה שלפנינו עניינו, כאמור, בהחלטה שקיבל הוועד המרכזי, על פי סעיף 27 לחוק לשכת עורכי הדין, שלא לרשום את המערער כמתמחה לפני חלוף עשרים שנים מיום שביצע את מעשי המרמה אשר בגינם הורשע בפלילים. במסגרת הערעור העלה המערער את שאלת סמכותו של הוועד המרכזי לקבל החלטה זו, ולחלופין העלה את שאלת סבירותה של ההחלטה, נוכח פסק הדין אשר ניתן בעניינו של המערער בבית הדין המשמעתי המחוזי של הלשכה, ונוכח הסתירה בין מה שנקבע באותו פסק דין ובין החלטת הוועד המרכזי.

פאדי בולוס נ' לשכת עו"ד בישראל והועדה המרכזי של לשכה
 

הסוגיות של "הסתכנות מרצון", "אשם תורם" וכן "שלילת טובת הניזוק מפני "טובת הציבור", הן על פי דיני הנזיקין הכלליים והן על פי החוק (הדברים אמורים כלפי מי שנפגע כאשר להתנהגותו הפסולה, ובמקרה שלפנינו – גם הפרת חוק מצד הנפגע היתה השפעה על כך שנפגע) הן סוגיות נכבדות, אולם מאחר שדחינו את הערר מטעמים אחרים, נשאיר אותן בצריך עיון.

תרק סוהיל נ' הרשות המאשרת (המוסד לביטוח לאומי

אמנם נכון הוא כי חוק מניעת הטרדה מאיימת תשס"ב-2001, איננו מוגבל לסוגי הטרדה המבוצעים בין בני משפחה או אנשים שיש קשר רומנטי ביניהם. בפסקי דין רבים נקבע כי למרות העובדה שמקורו של החוק בהצעת חוק שהוגשה על-מנת להגן על נשים מפני גברים המטרידים אותן באופן אובססיבי, הרי לשון החוק אינה מגבילה או מצמצמת את הגנתו דווקא לנשים, אלא הוא בא להגן ולמנוע הטרדתו של כל אדם.

נובל יונתן ציפורה נ' מיטלמן מנחם ענת בשא 001558/04

אציין מעורבת המדינה  קביעת אגרות  מעוררת מידה של אי נחת, מאחר שבשני ההליכים המדינה הנתבעת ותוצאות ההליך יש להשפיע על יכולתם התובעים לריב את ריבם עם הרשות בגין הנזקים שנגרמו להם, לטענתם, בשל פעולותיה של זו. בנסיבות אלה מתעורר החשש שהמאבק העיקש ביחס לגובה האגרות נועד לחסום את דרך התובעים לערכאות ולא רק מטעמים של שמירה על הקופה הציבורית; ומאחר שאין זו הפעם הראשונה שהמדינה מופיעה ב"שני כובעים" בהליכים פטור מאגרות בהיותה נתבעתמשיבה בדין,

מוחמד מחמוד, עבדול כרים, עבדול כרים, שריף שרים נ' מ"י
ע"א 3040/03, ו 1134/03

השאלה, שלגביה נתנו פסיקות סותרות ע"י בית הדין והבורר, היא האם יש לראות בהתנהגות המשיב, במקרים שנבדקו ונבחנו, משום "הפרה רצינית" של הוראת סעיף 6 הנ"ל, מכוחה חב רופא המועסק ע"י המבקשת "נאמנות ומסירות" כלפי מטופליו, כמו גם כלפי קופת החולים עצמה.

קופת חולים "מכבי" נ' ד"ר רם מודן

עדין אינני סבור, כי יש למנוע מהמבקש מלקבל את יומו בביהמ"ש אך ורק בשל שיהוי זה. מדובר בטענה, ולפיה גבתה המשיבה, שהיא רשות ציבורית, כספים רבים שלא כדין. ישנו במקרה זה אינטרס ציבורי מובהק לבירור הענין, ואינני סבור, כי יש לחסום בשל טענת שיהוי בלבד את דרך המבקש מלהיכנס בשערי בימ"ש מומן שלמה נ' עיריית רמלה  בשא 2565/03
הקיר מסוכן מאחר ואין אישור מהנדס לתקינותו. טענתך כי הקיר מחזק את הבנין ומונע נזק אינה נכונה. הקיר יכול ליפול. אין חישובים סטטיים אין אינדיקציה ליסודות. לפי דעתי הקיר לא מחזק את הבנין. לשאלת בית המשפט אם הוא יבקש היתר בניה האם הוא יצטרך לבנות יסודות, אני לא מכירה את המצב בשטח ואני לא יכולה להגיד אם יצטרכו יסודות אם לא זאב ניקר נ' ועדה בינוי בנייה סעיף  212          רע"פ ‎124/01
לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה הגעתי לכלל מסקנה כי דין בקשת הביניים להתקבל. לנוכח סיכון בטיחותי הגלום, לפי הנטען, בשימוש במבני הבריכה והחשש לחייהם ובריאותם של המתרחצים בה, אין די בתקווה כי לא יארע דבר בימים הקרובים ובהמלצה למנויים שלא יגיעו לבריכה. בריכת שחיה ת"א נ'  מאירה מור ו-113 אח'
עתירה זו ראוי היה לה, שלא תוגש. במחלוקת בין הוועדה המקומית להחלטות שניתנו על-ידי ועדת הערר, יש לקבל את עמדת האחרונה. כפי שפורטו הדברים היטב בכתב התשובה שהוגש מטעמם של המשיבים 1, 6 ו- 8, על-ידי עורכת הדין, צפרירה שכטר, סגנית לפרקליטת מחוז חיפה. לא היה כל נימוק אשר הצדיק אי הוצאת ההיתרים על-ידי הוועדה המקומית.

הועדה מקומית לתכנון נ' ועדת ערר מחוזית ואחו' עת"מ  1097/03

  נוהל החתימה על טופסי התחייבות רטרואקטיביים לשירות קבע שהונהג על ידי מפקדים בחיל האויר ביחס לטייסי המילואים אינו רק מעשה שנעשה בחוסר סמכות, תוך פגיעה מהותית בעקרון השוויון, אלא יש בו גם כדי לפגוע בעיקרי המינהל התקין ומושגי-יסוד של טוהר מידות. הנוהל האמור נועד לעקוף את הסדרי החוק הקיימים, אשר לא הכירו אותה עת בזכויות גמלה של משפחות טייסי המילואים.

א' קלכמן וא' בוסתן נ' הרמטכ"ל שאול מופז בג"ץ 8858/01

ממילא, אין ספק כי ישנו צורך למצוא דרך אחרת להערכת שווי הקרקע ללא שווי זכויות הבנייה, ולהפרדה בין שווי הנכס עם ובלי זכויות הבניה. בהיעדר "נוסחה", מתאימה – וספק בעיני אם לאור מכלול הנסיבות האפשריות יש נוסחה שכזו בנמצא – אין מנוס מעריכת שומות ספציפית, שיענו על השאלה מהי התמורה שקיבלה המערערת עבור זכויות הבנייה שלא נוצלו.
פאולה כרמל נ' מנהל מס שבח מקרקעין  ע"א 8244/02
החתים המערער את אמו על החלק. בשנת 1988, לאחר מותה, השתמש המערער בניירות האמורים לצורך זיוף שורה של מסמכים, הכוללים את צוואת אמו, ואשר מעניקים לו זכויות בנכסי אמו. בדיון שנערך בבית המשפט המחוזי בתל אביב בת"א 187/93 ובהמ' 12335/94 השתמש המערער במסמכים האמורים כדי להוכיח את הזכויות להן טען. המערער הסתמך על מסמכים אלה, הן בתצהירים שהגיש לבית המשפט אברהם בינשטוק נ' לשכת עוה"ד, בתי הדין  המשמעתי
הוא ציין כי המסמכים דרושים לו באופן דחוף. פניותיו בכתב לא זכו לתשובה כלשהי, ואילו בתשובה לפניותיו הטלפוניות נאמר לו, כי הטיפול בבקשתו עלול להתארך בשל עומס עבודה. בעתירתו, שהוגשה ביום 15.12.02, ביקש העותר להורות למשיב להיענות לפניותיו. יעקב כרמי  נ' המוסד לביטוח לאומי, בג"צ
מכל האמור לעיל עולה כי העירייה הביאה את הנאשם למצב בלתי נסבל. מצד אחד השכירה לו את המבנה של העסק, באמצעות החברה, ללא שירותים תקניים. מצד שני, כמי שמטפל במתן רשיון עסק דורשת היא ממנו לבנות שירותים תקניים. מצד שלישי, דורשת היא שהנאשם יבנה את השירותים על חשבונו, מדינת ישראל נ' אהרונוב בוריס

 שלפחות העובדים ו/או חברי קיבוץ מצובה יתארגנו לביצוע העבודות המתוארות בבקשה כקטיף מיידי של היבול החקלאי בננות, אבוקדו, מנגו, אפרסמון ושאר הנשירים, במקום העובדים הזרים כאשר גם העובדים ובמיוחד הקיבוץ מודעים לקשיים הכרוכים בהקפאת ההליכים והעדר מימון מתאים בקופת הנאמן.

קיבוץ מצובה נ' רו"ח ג. להבי - נאמן

בערעור זה דן בית הדין הארצי בשתי פרשיות נוספות, אשר בהן הורשע המערער על פי הודאתו, ובגינן הוטל על המערער בבית הדין המחוזי עונש השעיה של 12 חודשים, מתוכם שלושה חודשים בפועל והשאר על תנאי, וכן קנס כספי. בית הדין הארצי דחה את ערעורו של המערער, קיבל את הערעור הנגדי של הועד המחוזי, והחמיר בעונשו, תוך שהוא מטיל על המערער 18 חודשי השעיה, מתוכם 6 חודשים בפועל.

עו"ד יורם ליאונלו נ' ביה"ד המשמעתי של לשכת עוה"ד

המערער הינו מורה העובד בשירות המדינה מאז שנת 1980. הוא הועסק במשרד החינוך בחטיבת הביניים שבבית הספר בכפר מנדא. עבירות אלימות, כשלעצמן, הינן חמורות, ובמקרים רבים דבק בהן פגם מוסרי המכתים את החוטא בהן בקלון. עם זאת, הקלון בעבירות אלה תלוי במידה רבה בחומרתו של מעשה האלימות, בתוצאותיו ובנסיבות הקשורות לקורבן האלימות. בין היתר, תלויה שאלת הקלון ביחסי הכוחות בין התוקף לנתקף. בעניינו של המערער לא נפרשה במלואה היריעה הקשורה למעשה האלימות שהורשע

עבד אל קאדר עואודה סאלח נ' נציבות שירות המדינה

עש"ם 6526/03

   צר לי, אך איני יכולה להצטרף לפסק-דינה של חברתי, השופטת טובה שטרסברג-כהן, אשר קיבלה את ערעורה של המערערת, בקובעה כי הוראות תקנון הקיבוץ, הנוגעות להליכי ההצבעה באסיפה על הוצאת חבר מקיבוץ – בטלות. לדעתי, יש לדחות את ערעורה של המערערת, ולקבל את ערעור המשיב כנגד הסעד שניתן למערערת, שלא נדרש בכתב תביעתה. לאה חן נ' קיבוץ תל קציר, ע"א  4245/00
וכנגד ע"א 4275/00
הרוכש זכות במקרקעין חייב להודיע לרשויות המס על הרכישה בתוך מועד נקוב מיום הרכישה (סעיף 73(ג) לחוק) ולשלם את המס בגינה. המונח "יום הרכישה" (לענין חישוב השבח והמס) מוגדר בחוק (סעיף 37) באמצעות הפנייה למונח "יום המכירה" שבסעיף 19 לחוק. הגדרת "יום המכירה" בסעיף 19 היא, כאמור, כדלקמן:  "'יום המכירה' או 'יום הפעולה' לענין חישוב השבח והמס הוא היום שבו נעשתה המכירה או הפעולה באיגוד".

אל זיו פרויקטים  נגד מנהל מס שבח

ע"א 6382/99 

 

 

 

Hit Counter