<%@ Language=JavaScript %> רשמת פסקי דין

מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

לפסקי הדין יצורף גם כתבי טענות, במידה ויש אותם.

פסקי דין נוספים מעבר למפורטים כאן עילות באזרחי
מעבר להתיישנות העבירה יש לנו את התיישנות העונש ונצטט את הסעיף הרלוונטי, סעיף 10 לחוק סדר הדין הפלילי. סעיף זה קובע כי: 10. עונש שהוטל לא יתחילו בביצועו, ואם נפסק ביצועו לא ימשיכו בו כהן יפעת נ' עירית ירושלים
לטענת ילדי המנוחה, במבחן הרשלנות הבסיסי ששירטט השופט Learned Hand יש לקבוע אחריות: מול נזק שאין למעלה היינו, מוות, אפשר היה לנקוט אמצעי קל של השארת המנוחה להשגחה, שכן הרפואה יודעת על אפשרות של דימום בלתי נגלה. לא נעשו צעדים לאבחנה מבדלת כדי לשלול את האפשרות פלוני ועוד נ' הסתדרות מדיצינית הדסה ועוד
לטענת הקובל, "במהלך דיון בבית משפט ... איים הנאשם על הקובל במהלך החקירה הנגדית שעה שנצמד לקובל, נופף באצבעו מול פניו, ואמר לקובל 'אתה עוד תשלם על זה" כל זאת מאחר וגרסת הקובל לא נשאה חן בעיניו ובמטרה להוציא הקובל משלוותו במהלך החקירה הנגדית ולאיים עליו לשנות את גרסתו." עו"ד יואל גולדברג נ' עו"ד יצחק בכר
טביעתו של המנוח ארעה ביום 4.8.96. מאז היה מאושפז בבית החולים, כשהוא שרוי בחוסר הכרה מוחלט, עד לפטירתו ביום 3.9.96 בבית החולים . היות שמותו של המנוח לא היה מיידי, וחלף חודש ממועד טביעתו ועד לפטירתו, עותרים התובעים הן לפיצוי בגין כאב וסבל והן לפיצוי בגין קיצור תוחלת חיים. זוזוט שרה ועוד נ' מלון המלך שאול ועוד
כ- 14 שנה לאחר גזר הדין , התוודה אחד הקצינים שנטלו חלק בחקירה, באופן פומבי, על השיטות שננקטו במהלך חקירת התובעים, שיטות שכללו התעללויות ועינויים, ואף זיוף עדויות ובידוין.  פרשת מע"צ נ' מ י'
המשיבה הגישה לבית המשפט לתביעות קטנות תביעה כנגד המבקש. הרקע לתביעה הן עבודות נגרות שביצע המבקש בבית המשיבה בשנת 1999. כחמש שנים לאחר ביצוע העבודות, הגישה המשיבה תביעה כספית על סך 13,689 ש"ח בגין ליקויים בעבודות הנגרות ע' אזולאי נ' תמר פוני, בר"ע תביעות קטנות
השאלה הניצבת בפנינו בהחלטה זו, העוסקת בשאלת החבות והאחריות בלבד, היא: האם הצוות הרפואי נהג ברשלנות שהביאה לתוצאה האמורה של מות התינוקת, וכן להשלכות של קריעת הרחם על סיכוייה של התובעת ללדת שוב? מאחר והלידה הייתה בבית חולים  ממשלתי, התביעה הוגשה כנגד מדינת ישראל, אלה ודני חלמסקי נ' מדינת ישראל
אם בימ"ש המליץ כי הצדדים יקבלו את הסכם הפשרה שהובא לעיל, חזקה על בימ"ש כי היה סבור ברמה גבוהה מאוד של סבירות, כי זהו הסכם פשרה סביר, ולא הסכם פשרה שתנאיו גרועים. מסקנתו של בימ"ש שדן בתיק, ששמע את גירסתו של המבקש והתרשם ממנו, וששמע את סיכומי בא כוחו, ואשר הוא בימ"ש שהיה אמור לתת את ההחלטה בבקשה – היא אינדיקציה חזקה ביותר ביחס לשאלת סבירותו של הסכם . מיכאל הרמן נ' עיריית תל אביב, השופטת רונן
ראובן מכר מקרקעין לשמעון. העסקה הושלמה, פרט לרישום בפנקסי המקרקעין. שמעון מכר המקרקעין ללוי. עסקה זו הושלמה, פרט לרישום. לוי לא רשם הערת אזהרה. חלפו שנים רבות. שמעון מכר המקרקעין בשנית ליהודה, אשר רשם מיד הערת אזהרה. לוי תובע אכיפת ההסכם עימו ורישום המקרקעין על שמו. שמעון ויהודה מתנגדים לכך, תוך שיהודה מבקש כי ההסכם עימו יאכף. ראובן אינו נוקט כל עמדה. עם מי הדין? זו השאלה הניצבת בפנינו בערעור זה. גנז שלמה נ' בריטיש וקולוניאל, נוטריקון חברה בע"מ, אפק קבוצת פועלים
חובת הזהירות של המשטרה כלפי תושבי המדינה אינה שונה בהקשר זה. אכן, המשטרה היא גוף ביצועי שמלאכתו רבה ומשאביו מוגבלים, וממילא, עליו לקבוע, לעיתים במצבי דחק קשים, סדרי עדיפויות וקדימויות בביצוע משימותיו. בהחלטות אלה נתון למשטרה מתחם רחב של שיקול-דעת. אך מתחם זה אינו בלתי מוגבל. המשטרה אמונה על שמירת בטחונם הגופני והרכושי של תושבי המדינה. עליה לאכוף את שלטון החוק. המשטרה אינה זכאית לחסינות בגין נזקים שגורמים פעולות או מחדלים רשלניים שלה: מדינת ישראל נ' בצלאל פנחסי ועוד. דיון בערעור מאוחד ורב משתתפים
המערערים ידעו על הדמיון שבין הסנדל שייצרו לזה שיצרה המשיבה שכן ביררו אצל רשם הפטנטים ווידאו שאכן הפטנט פקע. עוד נקבע כי יש לסנדלים המיוצרים על ידי המשיבה מוניטין הבוסס קיומו חשש סביר להטעיית ציבור הצרכנים לחשוב שקונים סנדלים תוצרת המשיבה שעה שרוכשים תוצרת המערערים עמיחי טרייד בע"מ נ' ש' ערכות נוודים
לגישתי, המקרה שלפנינו נמנה עם אותם מקרים יוצאים מן הכלל, שבהם ראוי לבית-המשפט להאריך את המועד מיוזמתו. הטעם המיוחד להארכת המועד בענייננו נעוץ, לא רק בחשש לעיוות-דין העלול להיגרם אם לא יוארך המועד, אלא גם - ובעיקר - בקיומו של אינטרס כללי, החורג מעניינם של בעלי-הדין, שפסק-בוררות שהוצאתו נמצאה נגועה בתרמית חמורה לא יוסיף לעמוד על כנו. שאוליאן נ' אפרמיאן נ' אברהם חסיד, ערעור מאוחד ע"א  9800/01
כשנשאל הנתבע האם לא ראוי לו היה לפעול כעו"ד סביר, בכך שהיה מחזיר את האגרה ובעתיד אם תוגש התביעה יגבה את האגרה מחדש, השיב - "לא יודע מה עו"ד סביר היה עושה. גם לי וגם לדורון היה ברור שהכסף יישאר אצלי בשלב זה. נראה לי סביר מה שעשיתי" (עמ' 16 לפרוט' ש' 24-26). קיבוץ שער העמקים נ' עו"ד שפריר דן
די באמור לעיל כדי לקבוע כי דין טענת ההתיישנות להדחות. לאור זאת, אין צורך שנכריע בשאלה נוספת אשר התעוררה לפנינו, והיא האם זכות שביושר שנרשמה לגביה הערת אזהרה במרשם זכאית ליהנות מהגנת ההתיישנות הקבועה בסעיף 159(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 ר' וא' רבי נ' מאירה הלוי ע"א  7217/02
ליבת הסכם המימון היא התחייבות הבנק להעמיד לרשות כרמלטון קו אשראי של 709 מיליון ש"ח לשם מימון הפרוייקט. התחייבות זו היא על בסיסו של התוכנית העסקית ובהתאמה לתנאיה ולתנאי הסכם המימון והיא תתמלא בכפיפות למילוים של תנאים מוקדמים המפורטים בסעיף 4 להסכם המימון. קבוצת כרמלטון בע"מ נ' דיסקונט ומ"י
"הלכה פסוקה היא שאין מעידים שופט - - - – והגישה הרווחת עתה מדברת בכל שופט – על דבר שטיפל בו במסגרת פעילותו כשופט. פרט למגבלה זו, דין שופט כדין כל אדם אחר, אם כי רצוי – ואף רצוי ביותר – להימנע מקריאת שופט אל דוכן העדים, ולו רק בשל הנזק הצפוי למעמדו ולתדמיתו בשל כך" (י' קדמי על הראיות (חלק ראשון, מהדורה משולבת ומעודכנת תשס"ד) 476. וראו גם הרנון, מ' ישראל נ' חגי יוסף ואח'  רע"א 3202/03
שהמוסר תלונה למשטרה, על-יסוד חשד בלבד, ללא בדיקה כלשהי של העובדות, אחראי בנזיקין לנזק שגרם. וראו ע"א 337/81 בוסקילה נ' מדינת ישראל, פ"ד לח(3) 337, 348. אוסיף, שהגם שמבחינה עובדתית הנזק על-ידי הגשת תלונת שווא נגרם על-ידי שני גורמים – המתלוננים והמשטרה – התשובה לשאלה אם שניהם גם יחד ביצעו את העוולה או שרק אחד מהם ביצעה, מותנית בהתנהגותם. יואב אגשם נ' רשות הדואר אהרון סגל   רע"א 1808/03
 והאיחור הכולל נמשך מעבר לתקופת 90 הימים המהווים "ארכת החסד", היה על ביהמ"ש המחוזי לכלול אף את תקופת שלגביו מחושבים הנזקים וכך לחייב את חברת לשלם פיצויים אף בגין הנזק שנגרם , הלכה היא, כי כאשר קבעו הצדדים בחוזה שביניהם, כי איחור של תקופה מסוימת לא יחשב כאיחור המהווה הפרת החוזה, פרשנות ביהמ"ש לעניין הפיצוי במקרה של הפרה הינה, כי איחור מעבר לתקופה שנקבעה מהווה הפרת החוזה, ומשהופר החוזה, זכאי הצד הנפגע לפיצוי מהיום שבו התחייב  ולא מתום הארכה י'עייני חברה לבנין נ' קו-אופ צפון וסופרזול קינן את בייזמן       ע"א מאוחד של כולם
התובע יצג את הנתבע מס' 1 בת.א. 1974/95 של ביהמ"ש השלום בעכו. בתיק זה נטען כי התובע גרם נזק גוף לצד ג'. האחרון ביקש מבית המשפט לחייב את הנתבע בתשלום פיצויים. בתיק זה ניתן פסק דין לאחר שמיעת ראיות. בית משפט השלום בעכו דחה את התביעה נגד הנתבע בתיק זה. צד ג' לא השלים עם הגזירה והגיש ערעור, על פסה"ד של ביהמ"ש השלום בעכו, לבהמ"ש המחוזי בחיפה בתיק ע"א 2672/01. דורון רז, עו"ד נ' פרץ בימ"ש שלום חיפה
למעלה מן הצורך אציין כי ניתן להגיע למסקנה זו גם בדרך נוספת. ניתן לנקוט גישה הרואה בהסמכת הפקידים לפעול ללא כל אימות משום הסתכנות במודע, לצרכי יעילות. לדעתי, מקום שהרשות הציבורית סבורה שמחיר ההסתכנות הוא כדאי, נכון להטיל עליה את תשלום הנזק מקום שבשל ההסתכנות המודעת, ארע נזק אותו ניתן היה למנוע באמצעים סבירים.

בנק הפועלים בע"מ נ' הנהלת ביהמ"ש ע"א 2957/02

מקריאת פסק דינו של השופט המלומד טוענת המערערת, כי ספק אם ביהמ"ש המחוזי אכן התכוון לפרשנות שניתנה לדבריו על ידי בית משפט השלום לפיה "במידה שלא יוכח דבר כעת כי הסכום הוא קצוב, תסולק התביעה על הסף". כל שקבע בית משפט המחוזי לאחר שנוכח כי בימ"ש השלום לא נתן החלטה בבקשה למתן פסק דין היה כי הבקשה תדון כמות שהיא. גם לגופו של ענין טענה המערערת טעה בית המשפט עת קבע כי הסכום אותו קיזזה המערערת אינו סכום קצוב וכי אין מדובר "בעיסקה אחת".

עיריית הרצליה נ' דר' הורוביץ סוזנה ורועי בימ"ש המחוזי ת"א ע"א 1486/02

 אשר ע"כ, נאלצים אנו להחזיר את הדיון פעם נוספת לביהמ"ש המחוזי, על מנת שידון בטענות המערערים כאמור ויתן את פסק דינו מחדש. ==  בשאלה הראשונה דנה השופטת שטרסברג-כהן, בשבתה בבית המשפט המחוזי בחיפה. בהחלטה קבעה השופטת כי כתב ההתחייבות תקף וביטול זיכרון הדברים על-ידי קבוצת דרמן לאחר הוצאת צו המניעה השלישי נעשה כדין. בצד קביעה זו, העירה השופטת הערות המשליכות על השלב השני הנוגע להיקף ההתחייבות והתפרשותה. השופטת קבעה כי מועד פקיעת ההתחייבות צריך להיקבע בהתאם לאומד דעת הצדדים או על-פי אמת מידה של סבירות

 משה אלפן  אברהם (אבי) בלוך  נ'  גאולה דרמן  גדעון דרמן  יצחק גרינבוים

ע"א  1936/03

הליך הבוררות מהווה תחליף להליך שיפוטי בבית המשפט והוא מתנהל על פי כללים מוגדרים שמקורם בהסכם הבוררות ובחוק הבוררות. הבורר אינו נדרש על פי חוק להיות בעל כישורים מוגדרים או השכלה פורמלית מסוימת, אולם מצפים ממנו כי יהיה בעל הבנה בתחום בו הוא מתבקש להכריע וכי יפעל בנאמנות ובאובייקטיביות מלאה כלפי בעלי הדין. הוא נדרש לרמת הגינות גבוהה ולפעולה מתוך נאמנות מלאה לבעלי הדין ולתפקידו כמכריע בסכסוך, ומצווה לנהוג בתום לב, ביושר, באובייקטיביות והעדר משוא פנים.

אריה ברנוביץ נ' משה תאומים, מרדכי כידון, משה גולדברג

רע"א  6830/00 

כאמור, עפ"י העקרונות שהגדיר בימ"ש קמא עצמו בהחלטתו מיום 11.6.98, כאשר ניתנה לקבלן הזדמנות לתקן את הטעון תיקון, והוא ביצע זאת באופן חלקי, תוך סחבת בלתי סבירה או באיכות שאינה נאותה, אין מקום לכפות על רוכש הדירה ליתן לקבלן הזדמנויות חוזרות ונשנות לבצע תיקונים שכבר ניתנה לו הזדמנות לבצעם. בית המשפט הרחיב בתיאור מחדלי המשיבה, בהתייחסו לאופן בו התנהלה, חיים אביצור ועוד 21 אח'נ' חפציבה חברה לבניין עבודות ופיתוח
בתביעה של סכום כסף נטל ההוכחה הוא על התובע. אך אם הסכום הנתבע הינו פועל יוצא של חשבון השותפות, ונטל ההוכחה שהחיובים בחשבון הם מבוססים ומהימנים הוא על הנתבע, השותף אשר ניהל את עסקי וחשבונותיה, אשר בידו גם האינפורמציה הנוגעת לחיובים אלה, נטל ההוכחה רובץ, למעשה, על הנתבע . עדויות הנתבעים לא הוסיפו אף הן הרבה להוכחת גרסתם. אשר לעדותו של דויד לוי, אין זה מתקבל על הדעת, שלאחר שנים כה רבות של ניהול העסק, אין למר לוי כל מושג על רווחיות העסק,

ניסים לוי - באמצעות אפוטרופוסיו נ' דוד חי לוי , שמריהו לוי

ת"א 1249/99

העיקרון הבסיסי הינו, כי אם חוזה הופר, זכאי הנפגע לתבוע את אכיפתו או לבטל את החוזה. כמו כן הוא זכאי לפיצויים, וזאת בנוסף לאכיפה או לביטול או במקומם (סעיף 2 לחוק התרופות). בערעור שלפנינו עשה הנפגע שימוש בשתיים מתוך שלוש התרופות הניתנות בגין הפרת חוזה. הוא ביטל את החוזה, והוא תבע פיצויים בגין הפרתו. אין עוד מחלוקת בפנינו כי ביטול החוזה על ידי הנפגע (המערערים) הוא כדין.

אינשטיין שריר ועוד נ' אוסי תכנון בע"מ
רע"א 2371/01

"אות היא" – כך קבע בית המשפט שם – שהמדובר באותו 'עניין'". די בכך – כך נקבע – שהחיוב בהוצאות עשוי (אך לא חייב) להשתנות עקב קבלתם של [ה]ערעורים שכנגד". דברים אלה יפים גם לעניין שבפני. החלטת הערכאה הדיונית בעניין החיוב בהוצאות עשויה להשתנות אם יתקבל הערעור שכנגד, שהרי, אם תתבטל ההחלטה לדחות את התובענה העיקרית, עשוי המשיב לחוב בהוצאות המבקש,

אורי כץ נ' יניב מידד

רע"א 3507/03, ביטול החלטת הרשם גרשון

מאז נודע לנתבעת על השינוי בגודל המגרש (מאי 1997) ועד להגשת התביעה (מאי 2000) חלפו שלוש שנים. הנתבעת לא השיבה לתובע אגורה, וגם לאחר הגשת תביעה זו לא הציעה ולא הפקידה סכום כלשהו.

אין מקום לקבל את טענת הנתבעת, שכן במקרה שלפנינו לא קיים סיכול חוזה, אלא הפרה יסודית של הנתבעת, המחזיקה עד היום בכספים של התובע וגם בממכר.

ג'מאל עבד נ' עלמת ת"א 2231/00 מחוזי ירושלים

  קיבוץ נחשונים הוא צד זר לתיק זה והוא מנהל הליכי בוררות עם מר חזן, מיחידי התובעים בתיק זה.
רצונו של קיבוץ נחשונים לעיין בתיק רק משום שייתכן ומדובר באותה עילה איננו מהווה נימוק המצדיק לאפשר לו לעיין בתיק בית המשפט כולו, על כל כתבי הטענות וההליכים אשר בו.
אשר על כן ולסיכום בקשת העיון נדחית.
עמי חזן בשם אניה ואח' נ' בנק לאומי 

בש"א 13146/03

      לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להתקבל. אכן, אין מקום, מבלי שהובא כל טעם מיוחד לכך, לחלוק על הממצאים העובדתיים של הערכאה הדיונית. ואולם, ניתן להתערב במסקנה אליה הגיע בית המשפט, על סמך הממצאים העובדתיים. במובן מסויים טמונה במסקנה זו סתירה פנימית, המחייבת את שינוי התוצאה.

ד"ר אברהם פטר נ'

עזרא חממי.

ע"א  2568/98

      כל אחד מהמבקשים הגיש בקשה לבית המשפט קמא לאישור תובענה כתובענה ייצוגית, כל אחד כלפי משיבה אחרת- והכל בקשר לאותה מסכת עובדתית. לאחר שהמשיבות הגישו תגובות מפורטות לבקשות להכיר בתובענות כתובענות יצוגיות, ולאחר שהמבקשים הגישו תגובות לתגובות אלה, הגישו המבקשים בקשות למתן צו לגילוי ועיון במסמכי המשיבות. בית המשפט קמא דחה את הבקשות.

בועז יפית ואחו' נ'

דלק מוטורס ואחו'

רע"א  10052/02

התובע טוען, כי מעולם לא שימש כמנהל עזבונה של המנוחה. לטענתו, בכל המועדים הרלוונטיים לתביעה זו, הוא עבד כעו"ד במשרדו של עוה"ד שלום לוי בירושלים אשר שימש כמנהל העזבון של המנוחה, וכאשר הלה שהה בחו"ל טיפל התובע במקומו במספר עניינים, וביניהם עזבונה של המנוחה.                            בתביעה זו נדרשה המדינה לשלם את הנזק של ראשי הוצאה לפועל ופקדי המערכת.

עו"ד ד' אברהם - מ"י ואח' רשלנות הוצל"פ \ מערכת ביהמ"ש

 בימים אלה מתנהל הליך תביעה של גב' רוט, אישתו האלמנה של נהג המונית שנרצח באזור הרצליה בידי שני קטינים (באותם ימים). לימים הותר שמם לפירסום, נתברר שאחד הוא נכדה של חברת הכנסת לשעבר, שרת חינוך לשעבר, יו"ר תנועה פוליטית לשעבר, המחזיקה עוד היום בתעודת עורך דין, בגברת שלומית אלוני, המשמשת גם מרצה למשפטים באחת מבית הספר למשפטים. התביעה מנהלת נגד עשרה נתבעים . למקרא פרוטוקול הדיון מתברר אחד הנתבעים (בנה של בגברת אלוני אב נכדה) עורך דין במקצועו, שימש שנים  קצין משטרה (גם בהרצליה) בין היתר טיפל בעברות פליליות של קטינים. כאן האתר עוקבים אחרי התנהלות התביעה, נפורסם פרוטוקולים עוד עד לפסקת כבוד השופט דר' ד' פלפל מבימ"ש מחוזי בת"א.

רוט גילה - אלוני ארבל ואח', מחוזי ת"א, דיון  7.10.02 13.10.02  15.10.02 17.10.02  3.12.02  5.12.02

לשאלה אם זכות העיכבון של המערערת שפקעה "קמה לתחיה" משעה שחזר הנגרר והגיע לידיה לצורך תיקונו, הרי שיש להשיב עליה בשלילה. כפי שנפסק בענין רשות שדות התעופה, משהוציא קבלן את הנכס מהחזקתו, ואחר כך קיבלו שוב להחזקתו לשם ביצוע מלאכה או שירות נוספים, עומדת לו זכות עיכבון רק להבטחת הכספים המגיעים לו בעד המלאכה או השירות האחרונים ולא להבטחת כספים המגיעים לו בעד מלאכה או שירות שביצע לפני הוצאת הנכס מידיו (בעמ' ‎206-213). יוער, כי בענין אוברזון נפסק, שזכות העיכבון שהיתה בידי המערערת דשם, מכוח סעיף ‎5 לחוק חוזה קבלנות, לגבי משלוח סחורה שהיה בידיה,

שלדות מפעלי מתכת - מאזן אמין שחיבר  ע"א 6492/00

עותק טיוטת פסיקת כבוד השופט טירקל

 כי תשובה זו אינה חושפת את הנכות הזמנית שנקבעה למבקש על ידי קצין התגמולים. בכך יש, כמובן, טעם רב לפגם, ובצדק סבר בית המשפט שתשובה זו ראויה לביקורת. אך גם לאחר שהמשיבים חשפו את עובדת קביעת הנכות הזמנית על ידי קצין התגמולים, אין בכך, כמבואר לעיל, להצדיק את ביטול מינוי המומחים או את ביטול חוות דעתם. יכולה להיות לכך השלכה על ההוצאות שייפסקו בסיומו של ההליך על ידי בית המשפט המחוזי.

פלוני - ביטוח המגן ואח' - ע"א ‎ 8511/02

תביעה במעכב לאחר החזרתה למחוזי

אני סבור, כי אם בעת שהעמידו זה מול זה את האינטרם של הניזוק אל מול השיקולים בדבר מתן חסינות אישית לשופטים, כבדה ידם של האחרונים ועל כן הוענקה חסינות אישית לשופטים, הרי שכאשר מעמידים את האינטרם של הניזוק אל מול השיקולים בדבר מתן חסינות גם למדינה, גוברת ידו של האינטרס הראשון, אני סבור, כי יש להעדיף את האינטרס של עשיית צדק לניזוק ומניעת עוול למי שנפגע מעוולה של שופט, על פני אפשרות הפגיעה בשיקול הדעת השיפוטי, או ממראית פני הדברים בדבר פגיעה שכזאת.

אברהם פרידמן נגד  עו"ד אלי כץ  ומ"י, ניתן ביום 12.6.00

 

Hit Counter