<%@ Language=JavaScript %> רשמת פסקי דין

מגילת עצמאות

נציבות תלונות

 


 

לפסקי הדין יצורף גם כתבי טענות, במידה ויש אותם.

פסקי דין נוספים מעבר למפורטים כאן במעמד אישי
הנתבע טוען שאינו עובד, וזאת בעקבות משבר נפשי קשה שעובר מאז הגירושין, וזאת גם על רקע פציעתו בשרות הצבאי אשר בגינה נקבע לו 80% נכות לצמיתות, בגינה הוא מקבל גמלת נכות שעמדה בעבר על 2,656 ₪ נטו לחודש, ומאז מרץ 2004 עומדת על 2,004 ₪ לחודש בלבד א. א. - קטין נ' מ. א. תבעה להגדלת מזונות
בשעות שהאב נמצא בבית הוא מתייחס לילדים, משחק ומבלה איתם ועוזר בהכנת שיעורי הבית. הדיווחים על מעורבות האם והשקעתה בילדים מצומצמת ודלה יותר בהשוואה לאב ונוצר הרושם שהאם מתקשה להתפנות ולספק להם תשומת לב ברמה בסיסית. ניכרת יכולתה להשקיע יותר בבת מאשר בבן, אך בכך גורמת האם להתפתחות של חסך אצל הבן. פלונית נ' אלמוני, גידול הילדים נתן לאב, האם לא ויתרה
אין חולק שמזה למעלה מ 4 שנים חיים בני הזוג בחדרים נפרדים. תקופה מסויימת שהתה התובעת מחוץ לדירת המגורים ולטענתה התגוררה אצל אחותה. התובעת שבה לדירת המגורים לקראת סוף חודש נובמבר 2003 (עדות התובעת בתביעת המזונות ש'  נ' ד' י', כב השופט שלמה אלבז מירושלים
הזכות להורות  "הכמיהה לילד היא מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה. בני זוג המתקשים בהולדת ילדים עושים ויעשו כל מאמץ כדי לזכות ולהעמיד צאצאים: הן רגשי, הן פיסי והן כלכלי..." (י' גרין, הפריה חוץ גופית בראי ההסכמה (1995), בעמ' 9 (להלן: "גרין")). פלונית נ' שר בריאות אב מוכר התורם זרע
אין בהחלטתו כדי לשלול ממנה את מעמדה כאפוטרופסית טבעית של הקטינה. כפי שצוין לעיל, אין חולק כי העותרת היא אם טובה ומסורה האוהבת את בתה, וכי הוצאת הקטינה ממשמורתה לא נבעה מחוסר מסוגלות הורית של העותרת, אלא מנסיבות חייה בבית בעלה. פלונית נ' לפונים וביה"ד השרעי
 המשיבות עתרו לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בתובענה לפיה ביקשו להצהיר, כי הן זכאיות לקבל 2/3 משווי זכויותיה של אמן המנוחה בקרקעות המושב או משווי השבחתם כתוצאה משינוי יעודן כמידת חלקן בירושה ו/או על-פי המוסכם. הכרעתנו הינה האם זכאיות המשיבות לזכויות כלשהן או לחלק מל"ל, מושב עובדים ועוד נ' הרמן ועוד
 בבקשתו טוען המבקש שהמסמכים שהצגתם נדרשת כוללים מעצם טבעם מידע פרטי, החשיפתם פוגעת בפרטיותן של האם ובת הזוג ובכך נפגעת זכות הפרטיות הנתונה לאדם כזכות יסוד. אמנם הזכות לפרטיות אינה מוחלטת, אך כאשר נדרש בית המשפט לערוך איזון חוקתי בין הזכות לפרטיות לבין זכות נוגדת, דן נ' טובה ועוד, ערעור בגלגול שלישי, התקבל
כחודש לפני הלידה (ביום 10.4.2003) היא התקשרה לשירות למען הילד ונפגשה עם העובדת הסוציאלית פעמים מספר. היא סיפרה כי רק לאחרונה גילתה שהיא בהריון, וכי אין אפשרות לבצע הפלה. היא ביקשה למסור את התינוק שייוולד לאימוץ. היא סירבה למסור פרטים על האב, מלבד היותו יהודי ולא קרוב משפחה הורים מאימצי הקטין נ' ההורים הביולוגים
השאלה  המרכזית שמעלה המערער בערעור היא: האם יש ליתן צו עיכוב יציאה מן הארץ כסעד אוטומטי כל אימת שקיים חוב חודשי הצופה פני עתיד, כגון חיוב למזונות, אף שהחייב משלם חיוביו כסדרם, או שמא יש להסתפק בסעד פחות קיצוני מהגבלת חופש התנועה של מחויב במזונות ילדיו, ובאי פגיעה בעיסוקו. ה.ד נ' מ.א. וזה ערעור בעניין צו עיכוב יצאה מהארץ, צו בטחון כזה
תביעה לפסק דין הצהרתי שהזכויות בדירה ברח' הנשיא ויצמן 5 בחדרה (להלן "הדירה") הן של התובעת בלבד ואילו לנתבע 1 (בנה של התובעת, להלן: "התובע") אין כל זכויות בדירה. התביעה הוגשה גם נגד בנק דיסקונט למשכנתאות, הנתבע 2 (להלן: "הבנק") שהלווה כספים לתובעת ולנתבע למימון חלק התמורת, קוממי מרים נ' קוממי אבשלום ועוד
בתחילת דצמבר 2004, בתחילת החופש הגדול בקוסטה ריקה, הגיע האב לקוסטה ריקה וביקש שהתובעת תיסע עם הילדים לישראל למשך החופש הגדול, עד תחילת חודש פברואר. הוא אף הודיע לה כי הוא פתח הליכי גירושין בבית הדין הרבני בישראל וכי נקבע תאריך לסידור הגט ביום 20.1.05. הבעל רכש כרטיסי טיסה עבור האישה והילדים הלוך וחזור. כ.א. נ' כ.ש. השופט  פיליפ מרכוס, הליך לפי אמנת האג
צדדים נישאו בנישואים אזרחיים הפוסקים אינם מצריכים גט וגם למיעוט הפוסקים מצריכים גט  לחומרא. פלוני נ' אלמונית
מהו תוקפו ההלכתי של הסכם גירושין שאושר וקיבל תוקף של פסק דין, מהו תוקפו של הסכם גירושין ללא תוקף של פסק דין,  מהו מצבו ההלכתי של הסכם הגירושין המוקלד לאור השינוי שנעשה בסעיף המזונות ללא ידיעת ביה"ד, האם יש לראות בחתימת האישה על ההסכם המוקלד כמחילה על גובה המזונות,  הפרת הסכם גירושין מאושר בתוקף פס"ד
ההשלכות המשפטיות של היות האישה "מעין מורדת", נוגעות לעניין אחד בלבד – פטור הבעל מתשלום המזונות. המורדת, לעומתה, זוכה להתייחסות מחמירה כולל פגיעה בכתובתה וכדו'. טעם הדין מובא בבית שמואל כי "היא משועבדת לעמוד לפניו תמיד ולשמש לו ולאכול עמו". פלונים נ' פלוני , עניין מזונות במשפחה
הוא והמנוח ניהלו אורח חיים זוגי וחיו כידועים בציבור לאורך שנים רבות ולאור העובדה כי למנוח אין קרובי משפחה הזכאים לרשת אותו על פי דין, יש לאפשר לו לרשת אותו וזאת מכוח סעיף 55 לחוק הירושה. לטענתו עמדת המשיב, כי השניים הם בני אותו מין ולפיכך המערער אינו יורש על פי דין, גובלת באפליה ויש לדחותה. המערער ביקש להסתמך על פסיקה הדנה במעמד המשפטי של בני זוג מאותו מין ירושת המנוח נ' היועץ המשפטי לממשלה  אפוטרופוס הכללי
לא מצאתי בפסק-דין זה את אשר מצא בו פרקליטה של התובעת. אדרבה, בהרחבה רבה מפרט כב' הנשיא ברק (שהיה אז המשנה לנשיא) את החומרה בה יש לבחון את האיזונים הנדרשים בין הצורך לשמֵר את זכותו החוקתית של כל אדם לצאת מישראל מחד, לבין האינטרס של בעל הדין להגשמת הדין המהותי ביטול צו עיכוב יצא מהארץ של תושב זר הרשם אריאל בן-ארי
לאור הפורט לעיל מההכרח שהיועמ"ש יוזמן לכל הליך משפטי שענינו קביעת אבהות. ודוק הדברים יפים גם כשהנתבע טוען שאינו אב ועל אחת כמה משהנתבע לא הגיש בהגנה.במקרה שכזה עלול להיות שלא יימצא מי שיגן הן על הקטינים והן על אחרים שאינם צד להליך וישמור על האינטרסים שלהם. ערעור בעניין סמכות פסקת אבהות, האב שלא הגיש הגנתו
במשפט הישראלי הינו כי אין אוסרים אדם בגין חוב כלשהו אלא כפוף לחקירת יכולת בין אם זו נערכת ע"י ראש ההוצל"פ בחוב ממוני אזרחי ובין ע"י ביהמ"ש למשפחה בחוב מזונות. במקרה שלפנינו לא עומדת לחייב אפשרות לעמוד בחקירת יכולת בפני אף אחת מהערכאות. התוצאה מהסכמת הצדדים בלתי אפשרית מבחינת החייב. מחד, אין אנו עוסקים בחוב אזרחי בגינה, יובא חייב בפני ראש ההוצל"פ לחקירת יכולת בן ארי איתן נ' בן ארי אסתר, ערעור הוצל"פ
בסופו של יום עולה, אם כן, כי הבחינה האם נטל הנהנה חלק בעריכת הצוואה צריך שתיעשה ביחס לכל מקרה ונסיבותיו, ונוכח מידת האינטנסיביות והחומרה של מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה; ע"א 7506/95 שוורץ נ' בית אולפנא בן אהרון וישראל, פ"ד נ(2) 215, 228-227 (השופט ריבלין); ע"א 148/96 בקשי נ' סלמן, פ"ד נג(1) 843, 847 (המשנה לנשיא לוין). השכל הישר מורנו גם, כי הצטברותם של אירועים נילי חרמון נגד בנימין גולוב, פסקת השופט א' רובינשטיין
 התובעת אינה יודעת קרוא וכתוב, ובשים לב לגילה היה על פרקליטו של הנתבע לנקוט במשנה זהירות כדי לוודא כי התובעת יודעת ומבינה את משמעות "ההליך" כשהיא חותמת על מספר מסמכים בעלי תוקף משפטי, וכן ובעיקר היה עליו לבדוק בזהירות הראויה, האם זהו אכן רצונה האמיתי של התובעת או תוצאה של תלות, בנתבע, השפעה בלתי הוגנת שלו, או אפילו לחץ ואיום על אמו. ס' זגיר נ' ז' זגיר, תביעה לביטולה של מתנה, במשפחה ר"ג

התוצאה היא, כי מר פלם איננו "רוכש אחד" עם הגב' פלם, ביחס לדירה שרכשה היא לפני הנישואין ולפני שהכירה את מר פלם. משאין לו כל זכויות בדירת הגב' פלם, או בכל דירה אחרת, הרי שבעת שביצע מר פלם את הרכישה הנדונה כאן, הוא רכש "דירה יחידה", ולכן, הוא זכאי לשיעור מס רכישה מופחת בגין רכישתה. יש, איפוא, לדחות את ערעורו של המנהל

מס שבח מקרקעין נ' ש'ודפנה פלם, ערעור מיסוי מקרקעין

"הלכת בית משפט זה בכל הנוגע למהותו, אופיו ותקפו של "פסק דין שבהסכמה", הלכה סדורה ובהירה היא. תמצית ההלכה מובאת בספרו של ד"ר י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה חמישית, 503 (1988: "פסק דין שבהסכמה ממוזגות בו שתי תכונות של הסכם ושל פסק דין" - ראה לענין זה בין היתר:

ח.נ. נ' א.נ.  השופט גלובנסקי מחיפה

בחתימת הדברים אציין, כי נותר בסימן שאלה האם השתלשלות הדברים כפי שאירעה, שהצדדים תרמו לה מי יותר ומי פחות, הביאה לתוצאה שירדה לשורש האמת ול"ועשית הישר והטוב" (דברים ו', י"ח) ביחסים בין המשיב למבקש, ומה בדיוק מהות הכסף ששולם למשיב על ידי המבקש ושעצם תשלומו הוכח בשלב שלאחר ההחלטה הראשונה, היא פסק הבוררות. ואולם, אין אפשרות לתוצאה משפטית אחרת.

פנחס כהן נ' חנן בונה, חיזוק החלטה גרסטל בביטול פסק בורר

הקטין סביבו מתנהלים הליכים המשפטיים נולד ביום 12.5.03 למשיבה 2 בבע"מ 6930/04 (להלן – האם). שמונה ימים לאחר לידת הקטין (ביום 20.5.03) חתמה האם על הסכמתה למסירתו לאימוץ. האם סירבה למסור את זהות האב. בסמוך לאחר מכן (ביום 22.5.03) העבירה פקידת הסעד את הקטין למבקשים בבע"מ 6930/04, שקיבלו אותו לביתם בכוונה לאמצו (להלן – ההורים המיועדים לאמץ). העברת הקטין נעשתה לפי סעיף 12(ג) לחוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981 (להלן – חוק האימוץ).

הורים מיועדים לאימוץ, ההורים הביולוגיים, האפוט' לקטין  ויועמ"ש משרד העבודה והרווחה.

ועיינתי בפרוטוקולים ובהחלטות של בתי הדין הרבניים שדנו בעניין ואכן נראה לי כי ההחלטות שלפיהן נאסרה העותרת על העותר לוקות בליקויים שעל קצתם עמד בעל דעת המיעוט בבית הדין הרבני הגדול, כבוד הרב ש' דיכובסקי. במיוחד לוקות הן בפגיעה בכללי הצדק הטבעי, בכך שלא ניתנה לעותר הזדמנות להשמיע את טענותיו (ראו, בין היתר, בג"ץ 212/74 פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי, פ"ד כט(2) 433

פלונית ופלוני נ' בית הדין הרבני הגדול והאזורי בחיפה

טרם מתן הצו האופרטיבי, ומבלי להטיל כל ספק בכשוריו ההוריים של המבקש הנני מוצא לנכון להתרות במבקש לבל ישמיעו הוא או מי מהסובבים אותו בנוכחות הקטינה כל אמירה בגנותם של  האם או של בעלה הנוכחי ולבל תעורב הקטינה בכל דרך שהיא בסכסוך המשפטי הניטש בין הצדדים.

פלוני נ' אלמונית, צו לזכות טיול לאילת תמ"ש 36004/02

להווה ידוע כי דוקטרינת ה"הגנה מן הצדק" נקלטה במשפט הישראלי בשורה של פסקי דין, והשתרשה בו כהלכה בע"פ 2910/94 יפת נ' מ"י (פ"ד נ(2), 221) (להלן: עניין יפת). מדובר בטענה מקדמית, אשר במרכזה עומדת סמכותו הטבועה של בית המשפט לבטל אישום העומד בסתירה לעקרונות של צדק והגינות משפטית. בעניין יפת נבחנה הדוקטרינה, על סוגיה השונים, ונקבע בה "המבחן הקובע".

מדינת ישראל נ' גל ליטל, הגנה מהצדק, אלימות בין בני זוג

חזקת השיתוף אינה חלה לגבי הדירה שנרכשה ע"י המשיב טרם נישואיו למבקשת. אך גם אם ייקבע אחרת, זכותו של הבנק בדירה היא זכות קניינית רשומה (משכנתא רשומה), ואילו זו של המבקשת – אובליגטורית. אפילו ייקבע שזכותה היא מעין קניינית, הרי שלפי סעיף 9 לחוק המקרקעין זכותו גוברת על זכות המבקשת. גם אם ייקבע כי חזקת השיתוף הנה זכות קניינית מלאה, תגבר עליה זכותו של הבנק מכוח סעיף 10 לחוק המקרקעין כזכות שנעשתה בהסתמך על רישום, בתמורה ובתום לב.

יזדי מסעודה נ' יזדי פנחס,  בנק מרכנתיל ורשם המקרקעין   הפ  751/01

אישה שבעלה הוכרז פושט רגל פרעה לנושיו חובות שחייב בהם הבעל מתוקף ערבויות עליהן חתמה. האם זכאית האישה לדיבידנד בהליכי פשיטת הרגל כמי שבאה בנעלי הנושים המקוריים, או שמא מעמדה הוא כנושה נדחית, מתוקף סעיף 83(ב) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] תש"ם – 1980 (להלן: פקודת פשיטת רגל)? זו השאלה העומדת לדיון בערעור זה.

עו"ד רויטל לוין כרם נ' עו"ד גד שילר נאמן, וכונס הנכסים הרשמי

העו"ס נחקרה על תסקירה . ניתן לתמצת את עדותה של העו"ס בכך כי שמירת המצב הקיים הינו לטובת הילדים המרגישים טוב בשני הבתים וכי יש לתת לתובעת "את הכותרת למה שהיא עושה ..."  העו"ס מתפעלת מתפקוד הנתבע כאב אולם מעידה לבסוף "אני בעד שיהיה יותר שיוויון בין ההורים לגבי הילדים, אני לא יודעת אם לא מנעו ממנה לקחת אחריות כלפי הילדים, אם יהיה לה משמורת יהיה לה יותר כח לקחת אחריות בזכויות ובחובות..". תיאורה העו"ס עולה תמונה ששני הורים מתפקדים מול הילדיהם  ההבדל היחידי במספר ימי השהות אצל כל אחד מהם.  ואולם, התמונה שעלתה בחקירת הצדדים היתה שונה.

פלונית נ' אלמוני, השופטת רבקה מקייס תעמ"ש 5580/02

ניהול משק בית משותף. לא סתם משק בית משותף מתוך צורך אישי, נוחות, כדאיות כספית או סידור ענייני, אלא כפועל יוצא טבעי מחיי המשפחה המשותפים, כנהוג וכמקובל בין בעל ואשה הדבקים אחד בשני בקשר של גורל חיים... לא על חיי משפחה לבד המדובר כאן אלא על משפחה בעלת אופי מוגדר, היינו כאלה שביטויים בקיום משק בית משותף. תנאים אלה הם תנאים מהותיים, ואין המדובר בדרישה ראיתית

ציפורה טרבס נ'  מיכל יוגב-גורן וכל האחים

תע 7690/99

 למעשה אין חולק בדבר בעלות המבקשת במיטלטלין.  השאלה היחידה שבמחלוקת הינה באשר למידת הבעלות, קרי: האם למבקשת בעלות ייחודית  במיטלטלין, כפי שטענה, או בעלות משותפת, כפי שטוען הנושה, על יסוד "חזקת השיתוף".

גילה נגר נ'  אלון אריה
נגר יעקב הפ 699/03

הסכום שנפסק אינו מותיר למערער סכום של ממש למחיה. יחד עם זאת מדובר במזונות בסכום הכרחי, לאור גילם של הבנים. בימ"ש שלערעור אינו ממהר להתערב בפסיקת מזונות זמניים, אלא אם כן מדובר בחריגה בולטת מן הראוי. בענייננו אין חריגה כזאת. האמור חל על המזונות השוטפים מיום ההחלטה.

השופט.יעקבי-שווילי   ס.נשיא, ברע 1076/04

משנפרדו בני הזוג הפכו בעלי החיים ,מבחינתם,  לחפצים,  לרכוש משותף שיש  להאבק על חלוקתו.  כך למשל טוען התובע, כי החתולה והכלבה הם  "נכס משותף"  לו ולנתבעת (ס' 9 לכה"ת)  וכי אלה ניטלו על ידי הנתבעת, לעת עזיבתה,  כמו גם ויחד עם, מטלטלין נוספים משותפים שנטלה עמה  (ס' 10 לכה"ת). 

פלוני נ' לפונית, תעמ"ש 32405/01

כללו של דבר, במשפט אבהות, משנראה לבימ"ש, לאור גרסת בעלי הדין ונסיבות העניין, כי יש מקום לבירור העניין ע"י בדיקת סווג רקמות, מן הראוי הוא להציע לשני בעלי הדין לערוך את בדיקת הדם האמורה שתוצאותיה יש בהן כדי להוכיח, במידה הקרובה לוודאי

פלוני נ' אלמוני והיועמ"ש (אבהות)

מצופה מרשות ציבורית כמשטרה, לא תייעץ ולא תיתן עצות לאזרח לאיזה בימ"ש לפנות כאשר ישנן מספר ערכאות מוסמכות בחוק. המינימום הנדרש מן המשטרה, שאם רצונה לייעץ לאזרח, תיתן עצה מלאה ותציג לאזרח את כל האופציות, משמע לא רק קיום בימ"ש השלום אלא גם קיומו של ביהמ"ש לענייני משפחה

פלוני נ' פלונית

ע"א 3162/98

 מול רצונם של ההורים, האם והאב החורג, למנוע עבור הקטין סיבוכים ביורוקרטים שיפגעו לטענתם ברגשותיו, עומדת הטענה כי לקטין קיימת זכות יסוד לדעת מיהו אביו מולידו. אם וכאשר יגלה הקטין בעתיד כי המבקשים הסתירו ממנו את המצב האמיתי, האם לא תהיה בכך פגיעה משמעותית יותר ברגשותיו

 מ.ק  וג.ק. נ' היועץ המשפטי לממשלה

לטענת הקטינים יש להגדיל את סכום המזונות שכן חל שינוי מהותי בנסיבות, כדלקמן: דמי המדור גדלו פי חמישה, הוצאות הבית גדלו (וזאת לנוכח מעבר ממגורים מסובסדים ע"י מקום עבודתה בביה"ח, למגורים בדירה שנרכשה בסיוע משכנתה גבוהה), וכך גם לגבי הצרכים השוטפים שגדלו לנוכח התבגרותם של הקטינים. התביעה הועמדה ע"ס 13,107 ₪ לחודש (!) בתוספת סכום חד פעמי לטיפולים  בסך 3,000 ₪.

א.ד, א.א נ' א.ט, אין עילה לשנות מזונות. תמ"ש 68121-2/99

לעניין השהוי בעתירתם זו, טוענים התובעים, כי בסמוך למועד פטירתה של האם, ביקשה היא מבנה הבכור, כי יעשה לאיחוד המשפחה, והשלמת התובעים עם אביהם המנוח. הם מבחינתם עשו כל שלאל ידם לצורך מימוש ציוויה של האם, ולא העלו בדעתם כי ינושלו מצוואתו של אביהם. כך, קרה, שרק לאחר שנודע להם, כי נושלו מעיזבון אביהם, רק אז פנו לבית-המשפט. התובעים לטענתם, בנסיבות המתוארות, לא ויתרו

ר' אוחיון נ' פ.ס, חלוקת רכוש ירושה

תמ"ש 91950/97

היועץ המשפטי לממשלה חזר על עמדתו – אותה ביטא בפנינו בטרם הוחלט על מתן רשות ערעור – לפיה השאלות המתעוררות בפרשה שלפנינו נתונות למחלוקת ציבורית חריפה, ומן הראוי להסדירן באמצעות חקיקה. אין בכך כדי למנוע קיומו של הסכם מכללא למזונות, אותו ניתן ללמוד מהתנהגות הצדדים. לגוף הערעור ציין היועץ המשפטי לממשלה כי יש והחובות והזכויות נובעות מהדין החל על הנישואין, ויש והן פרי הסכם בין בני הזוג, במפורש או במשתמע. כאשר החובות והזכויות נובעות מהדין, הן יוכרעו על פי פירושו של הדין. כאשר החובות והזכויות נובעות מהסכם מפורש או משתמע, הן יוכרעו על פי דיני החוזים

פלונית נ' פלוני בהתייצבות והיועץ המשפטי לממשלה רע"א 8256/99

הנתבע  עזב את אנגליה לארה"ב, ואין לתובעת פרטים לגבי כתובתו או המדינה בה הוא שוהה. הנתבע נמנע מלהעביר לתובעת סכומי כספים אשר נפסקו בפהה"ד, לרבות תשלומי המזונות עבור ילדי הצדדים. ביהמ"ש אישר מסירת כתב בי-דין, לאכיפה, לנתבע, באמצעות משלוח אלקטורני וב- E-MAIL, שהיה ידוע לילדיו.

מ. ט. נ' מ. ע. ד. תעמ"ש 91272/00

ילדיהם של המבקשת ‎1 (להלן - האם) והמשיב ‎1 (להלן - האב), יועברו ממשמורתה של האם למרכז חירום לילדים בסיכון בירושלים (להלן - המרכז). בית המשפט המחוזי פסק, כי הקטינים ישהו במרכז במשך חודשיים. אנו קבענו כי התקופה תהא שלושים ימים, החל במועד שייקבע על ידי המשיבה ‎2, היא פקידת הסעד. פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי ניתן במסגרת ערעור על החלטה של בית המשפט לנוער בירושלים

 פלונית נ' פלוני ופקיד סעד, רע"א 3009/02

טיעוני האב כעולה מתביעתו הם, כי בסמוך ללידתו של הקטין, ובשל מעצרו, נבצר ממנו להיות שותף מלא בגידולו של בנו, בתחילה, וכשנולד הקטין, איפשרה לו האם לפגוש בקטין, והוא גם דאג למחסורו, אולם לימים נתגלעו בין האב והאם מחלוקות, ובנוסף יש לציין, כי לאחר הגשת התביעה, נעצר האב עד תום ההליכים כנגדו, וכיום, לאחר שנגזר דינו, הוא אסיר לפרק זמן של מספר שנים. ברצונו של האב למלא את חובותיו כאב, לשמר קשר חם רצוף ואוהב עם בנו, לרבות קשר עם משפחתו המורחבת, וכל זאת מאחר וזו טובתו של הקטין - וקשר זה חיוני להתפתחותו התקינה של בנו.

פלוני\ עו"ד אלמוגית שטרית נ' פלונית \ עו"ד דנגור, ביהמ"ש למשפחה ר"ג 

בנסיבות אלה, אלמלא הבריח הנתבע את המכונית זכאית היתה התובעת, כי ינתן פסק דין המצהיר כי היא זכאית להרשם כבעלת מחצית הזכויות במכונית. משהבריח הנתבע את המכונית הריהי זכאית לקבל את מחצית שוויה נכון ליום העברת הבעלות בה לדודה.

כ.צ. נ' כ.ש. בימ"ש למשפחה במחוז ת"א

הרי לנו שהרשב"א מבטא בבהירות את העיקרון שנקבע לימים בס' 3  לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו - "אין פוגעין בקנינו של אדם". דברים דומים אנו שומעים מפיו של הריב"ש הקובע כי כאשר שמעון חייב חוב לראובן שטרם הגיע מועד פרעונו ובידי ראובן מצויים כספים המגיעים לשמעון, אין ראובן יכול לעכב בידיו את הכספים של שמעון.

ק. ח. נ' ק.מ. ואחו' הרשם ויצמן

 תפקידו של ביהמ"ש לקבוע, לאור הכללים הקבועים בחוק הכשרות המשפטית, מיהו הורה הראוי לשמש המשמורן, מיהו ההורה המסוגל למלא את תפקיד ההורות בצורה טובה יותר ומהי טובתו של הקטין. במקרים רבים ההחלטה קשה מאד שכן שני ההורים ראויים.

פלוני נ' פלונית ומ"י

שופטת מילר תעש 6680/02

היה על בית-המשפט להתמקד בבקשה לקיום הצוואה (המר' 738/98) ובהתנגדות שהוגשה על-ידי המשיב במסגרתה, ולא היה כל מקום לכך שבית-המשפט ישוב וידון בשאלת ביטולו של צו הירושה, שכבר בוטל קודם לכן, בהסכמה. ממילא, לא היה מקום לחסום על הסף את הבקשה לקיום צוואה על-פי שיקולים הקבועים בסעיף 72(א) סיפא. שיקולים אלה, שייכים כולם למתחם הבקשה לביטול צו הירושה,

ניסים ישעיהו אבנר סהר נ' יואל סעד

ע"א 6343/99

אם כן, יש לבחון מהו השימוש שעשו הצדדים בכספים שהיו בחשבונות הנפרדים. אם יימצא כי הצדדים השתמשו בחשבונותיהם לטובת צרכי המשפחה- המסקנה תהא כי חזקת השיתוף לא נסתרה, אולם אם יימצא כי כל אחד מהצדדים עשה בחשבונו לצרכיו  בלבד - יהיה בכך כדי לסתור את חזקת השיתוף.

פלונית נ' אלמוני תע"ש  012122/97

עליו הוטל תשלום חוב על פי פסק-דין, אינו יכול, מבחינה כלכלית, לקיים את פסק הדין במלואו. בשל מציאות שכיחה זו, חוק ההוצאה לפועל קבע הסדרים שונים שמטרתם להקל על החייב את ביצוע פסק-דין. אחד האמצעים לכך הוא פריסת החוב הפסוק, דהיינו מתן אפשרות לחייב לשלם את חובו בשיעורים. ההסדר הכללי נקבע בסעיף ‎69 המקורי לחוק הוצאה לפועל. לפי הסדר זה, המחוקק הבחין בין פסק דין שבו הוטל על החייב לשלם חוב פסוק בתשלום חד פעמי לבין חוב שבית המשפט קבע בפסק דינו כי ישולם על ידי החייב פרופסור יוסף גמזו נ' נעמה ולילך ישעיהו
רע"א ‎4905/98

 
הסכם בין ההורים אין בו אמנם כשלעצמו כדי לחסום דרכו של הקטין התובע מזונותיו ממי שחייב... אולם אם ההסכם אושר בבית המשפט בהליך שהוקדש אך לכך אין לבטל תוצאותיו של ההליך, אלא אם יש אינדיקציה כלשהי לכך שבית המשפט המחוזי שדן בענין, לא נתן דעתו עובר למתן אישורו להסכם, לשאלה שבפניו ולא בחן שאלת המזונות כדבעי. אין הצדקה לביטולו של פסק דין אשר אישר הסכם למרות שאין סימנים לכך שבית המשפט התעלם מחובתו לבדוק את הנסיבות שסבבו עריכתו של ההסכם ותוכנו. הווה אומר, צריך להיות טעם עניני כלשהו לביטולו של פסק הדין שניתן אחרי בחינה ענינית של הנושא

שלושה קטינים ע"י האם נ' האב, לאחר הסכם בתוקף פס"ד תמ"ש 24991/98

במצב דברים זה כאשר האשה אינה מגלה את האמת לבית משפט ;במצב דברים זה בו האשה מקבלת הבטחת הכנסה באופן רצוף במשך חודשים כשהיא עובדת ואינה מדווחת על כך - אין אני נותן אמון בעדותה ואין אני רואה את עצמי בן חורין לזכותה במזונות. אני רואה לנכון לקבוע, כי היא "יוצאת במעשי ידיה כנגד מזונותיה".  פלונית וקטינה נ פלוני תמ"ש 045461/00 השופט שאול שוחט
אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח – יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מגוריו, והסמכות לייצגו."במסגרת צרכי הקטין ניתן לכלול, כמובן, את הזכות והחובה לדאוג לשלומו ולביטחונו של הקטין. מ.ש. וקטינה ע"י ב"כ עו"ד שלם נ' י.ש.
ע"י ב"כ עו"ד-י' קוק

האם נפל פגם בכריתת ההסכם טענת התובע כי החוזה נחתם תחת לחץ שהופעל עליו ע"י הבן, הנתבעת, בנותיו והשכנים נעים וסלימה. התובע מתאר מערכת יחסים טובה עם בנו שהחלה להתערער כאשר התובע נשא את אשתו השניה הצעירה ממנו, ומתוך חששו של הבן כי במות אביו תירש האישה הצעירה ובנותיה את כל רכושו של האב. על מנת לסכל חשש זה החל הבן להפעיל על התובע ומשפחתו החדשה מערכת לחצים נפשיים ופיזיים אשר כללו הטרדות, הצקות, תקיפות, התעללויות, התעמרויות, איומים ומניפולציות שונות. עוד טוען התובע כי המנוח גייס לכוחותיו את כל בני המשפחה כשהוא מכוון את רגשותיהם הכועסים נגד אשת התובע ונגד התובע עצמו.

פלוני נ' עזבון המנוח פלוני ז"ל ע"י אשתו הפלונית,

תמש 050720/97
משפחה מחוז מרכז

הנאשם והמתלוננת נשואים זה כ - 12 שנים. התרשמתי כי הן הנאשם והן המתלוננת אנשים פשוטים מאוד ובלתי מתוחכמים ולכן אין לדקדק עם מי מהם בכל פרט ופרט ויש לבחון את גרסאותיהם תוך התחשבות באישיותם הבסיסית, היינו לתת משקל רק לסתירות מהותיות של ממש ולא לכל שינוי גרסה דק.

מ"י נ' מלכה אליהו פ  004127/03 ת"א

הדירה הועברה ע"ש הנתבע מס' 2 בתמורה לחובות שחייב הנתבע לאחיו- הנתבע מס' 2, וע"כ אין מדובר בהברחת רכוש. מדובר בהעברה בתום לב, כאשר הצדדים חתמו על כל המסמכים הנדרשים לרבות יפוי כח בלתי חוזר. הנתבעים טוענים עוד כי המדובר בעסקאות נוגדות במקרקעין, וכי על פי הפסיקה יש להם כ"נושה ראשון" זכות עדיפה על התובעים כ"נושה שני".

 ס.נ, קטין + ס.ב.א נגד ס.ד + ס.מ

 תמש 001424/00

כתוצאה מההליך שננקט על ידי הנתבעת כנגד התובע במסגרת החוק למניעת אלימות במשפחה, במסגרת תמ"ש 8501/97 הורחק התובע מדירת המגורים השייכת לשני הצדדים החל בתאריך 7.11.99 ועד לתאריך 11.2.00, כאשר ביהמ"ש משתית החלטתו על תעודה רפואית שהגישה הנתבעת המאמתת קיומן של המטומה ושפשוף בקוטר של 7 ס"מ בזרועה השמאלית של הנתבעת.

פלוני  ע"י עו"ד צור נ' פלונית ע"י עו"ד  רום תמ"ש 3960/01

האם נפל פגם בכריתת ההסכם טענת התובע כי החוזה נחתם תחת לחץ שהופעל עליו ע"י הבן, הנתבעת, בנותיו והשכנים נעים וסלימה. התובע מתאר מערכת יחסים טובה עם בנו שהחלה להתערער כאשר התובע נשא את אשתו השניה הצעירה ממנו, ומתוך חששו של הבן כי במות אביו תירש האישה הצעירה ובנותיה את כל רכושו של האב. על מנת לסכל חשש זה החל הבן להפעיל על התובע ומשפחתו החדשה מערכת לחצים נפשיים ופיזיים אשר כללו הטרדות, הצקות, תקיפות, התעללויות, התעמרויות, איומים ומניפולציות שונות. עוד טוען התובע כי המנוח גייס לכוחותיו את כל בני המשפחה כשהוא מכוון את רגשותיהם הכועסים נגד אשת התובע ונגד התובע עצמו.

פלוני נ' עזבון המנוח פלוני ז"ל ע"י אשתו הפלונית,

תמש 050720/97
משפחה מחוז מרכז

אכן, צו מסוג אנטון פילר הוא אמצעי דרסטי שהפעלתו כרוכה בפגיעה בפרטיות הנתבע. יתרה מזאת, מילוי אחר הוראות הצו ומסירת המסמכים לידי התובע, עלולים להסב לנתבע נזק בלתי הפיך גם באותם מקרים בהם בדיעבד יתברר בבירור שבמעמד שני הצדדים, כי מתן הצו בטעות יסודו. אמנם, כדי להקהות את חודו של אמצעי זה נקבע כי אסור לתובע לעשות שימוש בכוח לשם כניסה לחצרי הנתבע ונדרשת לכך רשותו או הסכמתו של הנתבע, אולם, בצו מורה בית המשפט לנתבע לתת את אותה רשות ולהתיר את כניסת התובע ואי מתן הרשות מהווה ביזיון בית המשפט (ראו פרשת אנטון פילר בע' ‎782). לפיכך ינתן הצו במשורה ובזהירות ורק לאחר שמוצו כל האפשרויות האחרות להשגת ראיות כאמור. עם זאת יודגש, כי קושי זה אינו שונה באופן מהותי מקשיים אחרים המתעוררים במצבים בהם ניתן צו זמני כלשהו במעמד צד אחד.

עו"ד דורון רז נ' מירי

רז -  ע"פ ‎7543/97.

הם נשואים מאוגוסט ‎1982, ההליך מבוסס על חוק יחסי ממון בין בני-זוג

במסגרת צו ההגנה אף נלקח מהמשיב האקדח שהחזיק ברשיון, +++ לאחר שהתיק נקבע לשמיעת הוכחות לענין הנזק והצדדים הגישו את תצהירי עדותם הראשית על נספחיהם הגיעו הצדדים לידי הסכמה לפיה יוסמך ביהמ"ש לפסוק בתביעת בדרך של פשרה עפ"י סעיף 79(א)(א) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד 1984, בהסתמך על כתבי הטענות התצהירים וטיעונים קצרים בע"פ של ב"כ הצדדים.

השופט יעקב כהן  תמ"ש 3960/01

פלוני נ' פלונית

 

רשאית וזכאית האם ובעבורה לשכור מאמצעיה, דירה בעלות גבוהה, אולם על-פי הפסיקה, דמי המדור המוטלים על האב, יהיו בהתאם לרמת המדור הקודם, שם גדלו הילדים והתגוררו עד חודש אוגוסט 2002, ובשים לב למספר הנפשות ומספר החדרים, כאשר שאר השיקולים אשר הינחו את האם  ואשר נלקחו בחשבון על-ידה לצורך שכירת מדור זה, ראויים, אולם אין מקום לחייב את האב בגינם. אילנה ואח' נ' אבי השופטת טובה סיון תמ"ש 104840/00
סעיף 55 לחוק הירושה קובע:  "איש ואישה החיים חיי-משפחה במשק-בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש". מנהל מס שבח מקרקעין נ' עליזה לבנון ע"א  2622/01
בתצהיריהם הצהירו השניים כי מלוא הזכויות בדירה מועברות על ידי האישה לבעל במתנה וללא תמורה, בהסכמתו המלאה. גם עמדת המשיבים בערכאה הדיונית היתה נחרצת בהקשר לבעלותו המלאה והבלעדית של הבעל בדירה שהועברה לו. משנקבע כי ההעברה היא הברחת נכס, דינה להתבטל, דין הרישום על שם הבעל להימחק, הדירה היתה ונותרה של האשה ודין התובענה לפסק דין הצהרתי לפיו הדירה היא של האישה, להתקבל.

בנק איגוד לישראל בע"מ נ'  סנדובסקי אילנה ואלי

ע"א 8482/01

שכיב מרע שאמר (או בריא שקנו ממנו) (רשב"ם פרק יש נוחלין) תיטול אשתי כאחד מן הבנים, נוטלת כאחד מבניו יתר על כתובתה. ואם נולדו לו בנים אחר הצואה מצטרפים עם אלו שהיו בשעת הצואה ונוטלת חלק עם כולם. כיצד, היו לו שלושה בנים בשעת הצואה, ולאחר זמן נולדו לו שניים, נוטלת כאחד מחמשה שהוא שתות כל הממון, ואינה נוחלת עמהן אלא בנכסים שהיו לו בשעת צוואה, אבל נכסים שבאו לו לאחר זמן הצואה אין לה בהם חלק, שאין אדם מקנה דבר שלא בא לרשותו.

כב' השופטת ח'  ריש-רוטשילד,    ל.מ. ואחו' ע"י עו"ד קרסו חיים נ' א.י. ואחו'

אחד מקווי האופי המיוחדים של המשפט הישראלי הוא קיומה של מערכת שיפוט דתית בענייני המעמד האישי. בעניינים אחדים קיימת סמכות שיפוט מקבילה למערכת השיפוט האזרחית ולמערכת השיפוט הדתית, כשהבחירה ביניהן נתונה לבעלי הדין או לאחד מהם. אפשרות בחירה זו - שהיא ביסודה ביטוי לאוטונומיה האישית - גורמת לעיתים לסכסוכי סמכות בין המערכות ולתמרונים טקטיים של בעלי הדין. במקרה הנדון התעורר סכסוך בדבר סמכות השיפוט בין בית הדין הרבני לבין בית המשפט לענייני משפחה, כשבית משפט זה בשבתו כבית משפט גבוה לצדק נקרא להכריע בו.

בת חן גרוני - ביה"ד הרבני הגדול ‎ואח'  

בג"ץ   ‎4122/02

משמעות החלטה זו מבחינה מעשית היא כי נאסר על המערערת להתקרב לבית ברמת השרון שם התגוררו המשיב והקטינים. בשולי החלטתו ציין כב' השופט מ' אילן כי "רשמתי בפני שלרשות האישה עומדת דירת בני הזוג ברחוב יוחנן הוספי 6"  בשנת 1995 הגישה המערערת לבית המשפט המחוזי בקשה לביטול פסק הדין. בית המשפט קבע ביום 5.2.95 כי דין הבקשה להדחות. ביום 29.6.00 הגישה המערערת בקשה לבית המשפט לענייני משפחה להורות על ביטול פסק דינו של כב' השופט י' זפט,

פלונית & פלוני

ע"מ 1073/02

ערעור על בימ"ש למשפחה מחוז ת"א

הסוגיה שבפני הינה פרשנות הסכם. ההסכם הינו הסכם גירושין אשר אושר וקיבל תוקף של פס"ד ביום 9.12.98.  הפלוגתאות הוגדרו בפרוטוקול מיום 23.10.02 כדלקמן:- א. האם זכאית התובעת לקבל את חלקה מתוך סכום הפנסיה שהוון ע"י הנתבע.  ב. האם זכאית התובעת לחלקה מהפנסיה ממועד פרישת  הנתבע מצה"ל (כטענת התובעת), או שמא צומצמה זכאותה לקבל את חלקה רק לאחר מועד בו יפקע חיובו של הנתבע בתשלום מזונות לילדי הצדדים (כטענת הנתבע).

ג.ס. & ג.ר.

תמ"ש  040481/98

משפחה מחוז ת"א

בשלבים מתקדמים של הדיון, לאחר הגשת הסיכומים התברר לבית המשפט כי יש להכריע בשאלת סמכותו לדון בתביעות, מול סמכות בית הדין הרבני זאת, משהתברר לבית המשפט כי "שאלת החנות נדונה והוכרעה על ידי בית הדין הרבני האזורי בפתח תקווה".  משכך קם בית המשפט קמא והעלה מיוזמתו את שאלת סמכותו לדון בתובענות. לאחר שסיכמו ב"כ הצדדים בסוגיית הסמכות, נתן בית המשפט קמא את החלטתו

י' אורבס נ' א' אורבס

עמ  1034/02

מחוזי תל אביב

המשיבה היא, כאמור, גמלאית של צה"ל משנת 1992, והכנסתה, כמפורט בפסק דינו של בית המשפט המחוזי (כב' השופט י' זפט) מיום 6.9.95 (להלן: "פסק  דינו של בית המשפט המחוזי"), מגיעה לסכום של  כ- 2,700 ₪ (להלן: "הגמלה" או "הפנסיה"). בנוסף לגמלה, מקבלת המשיבה סכום שמקורו בריבית. סכום זה הגיע לסך של 280 ₪, כמפורט בפסק דינו של בית המשפט המחוזי.

א' מזרחי נ' מ' מזרחי  עמ 1044/02

מחוזי תל אביב

כבוד השופט ג'ובראן קיבל את טענת הפגמים בהליך וביטל החלטות שונות, של היו"ר קבני, מאחר וזמן שופט ביהמ"ש "יקר" מזמנו של "פקיד ביצוע" החזיר בימ"ש את הבירור ליו"ר אחר, כבקשת ב"כ "הזוכה" לכאורה (המשיבה) ללשכת הוצל"פ להמשך טיפול, מתקנה 126 א' לתקנות הוצל"פ.

 ראש ההוצאה לפועל רשאי, בכל עת, לתקן כל פגם או טעות בכל הליך לפי החוק, וכן רשאי הוא ליתן הוראות בדבר המשך ההליכים בתיק שנסגר או שנגנז בטעות ובדבר כל ענין אחר, ככל שייראה לו צו

שאולי בר נוי נ' עליזה ברנוי, בר"ע 1654/97 כבוד השופט ג'ובראן בהיות במחוזי חיפה

השתלשלות כסדרם בפני בית משפט עליון, כנימוק למחוק ארבע פסקי דין למזונות אותם ביקשה הגרושה לאחד שלושתם בעניין רכוש. אציין הגרושה שדרשה לממש בכל פסק דין, הנוחה וטובה, ללא חשש לשקר בית המשפט ובית הדין הרבני, הפרק תם בבית משפט עליון בבקשת רשות ערעור, תחילתו אצל ראש הוצאה לפועל, אורי אוחיון, שחשב שסמכותו היא מעבר לחוק במדינת ישראל, שם קבע לכאורה שהסכם רבני בטל והרכש ישמש תשלום מזונות קטינים, לא לקטינים, אלה לגרושה ולמל"ל.

שאול בר נוי - מל"ל, עליון רע"א 4445/96 במחוזי בר"ע 1351/95   בר"ע 1604/95

 

Hit Counter